Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Szeverényi János evangélikus missziói lelkész 2022. augusztus 20-án.
Stifner-Kőháti Dorottya interjúja az Evangélikus Élet magazinban

Bővebben: Isten magvetője

Gerőfiné Brebovszky Éva a Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Gyülekezetének lelkésze, aki az Evangélikus Hittudományi Egyetemen doktorált, ahol tizenhat éven át tanított óraadóként. A Szentlélek vezette döntésekről, Isten akaratának elfogadásáról és a misszióról beszélgettünk.

Bővebben: A hiteles keresztyénekre felfigyel a világ

Miklya Luzsányi Mónika író, pedagógus, teológus arra biztat, hogy szeretettel, Istenben bízva navigáljanak együtt a szülők a következő nemzedékkel az online világ számukra kevésbé ismert, veszélyesnek tűnő vizein.

Bővebben: Gyermekeinkkel a virtuális világban

Az ukrajnai háború – két fárasztó pandémiás év után – különösen felkavarja életünket. A hívő emberek is szoronganak, bizonytalanok. Nem tudhatjuk, hogy a júniusban megjelenő Híd milyen helyzetben, állapotban találja az olvasókat. Dr. Fischl Vilmost kérdeztük.

Bővebben: Kell-e félnünk?

Szeverényi Jánossal Erdészné Kárpáti Judit beszélgetett a Híd magazin világhelyzet fókuszú számában.

Bővebben: Nemzetek és háborúk

Bácskai Károly az Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetségi Teológia Tanszékének munkatársa, egyetemi docens. A beszélgetésben felidézi útját, amely során irodalom- és sportszerető fiatalból Isten követőjévé, lelkésszé és tanárrá vált.

Bővebben: Tudós teológusként is „Isten kicsinye”

Beszélgetés Tapolyai Emőke klinikai és pasztorálpszichológussal

Bővebben: Amire szegezed tekinteted, ráteszi pecsétjét lelkedre

Több mint tizenöt éve ismerkedtem meg Elek Lajosné Kati nénivel, aki már akkor régóta nagyon beteg volt. Szoros kapcsolat van közöttünk, ezért tegeződünk. Példa számomra a hite, különösen is, hogy sokszor olyan fájdalmai vannak, hogy telefonon sírva kér imatámogatást.
Megrendítő dolgot mondott nemrég. Imádkozott azért, hogy ha közeleg hazatérésének ideje, akkor előtte legyen néhány kevésbé fájdalmas napja. „Az Úr kegyelmes hozzám. Mostanában vannak jobb napjaim” – így tapasztalja.

Bővebben: A szenvedés iskolájában

Kinczler Zsuzsanna ének-zene és zeneelmélet-tanár, egyházzenész. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerzett doktori fokozatot. Tanított a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban, dolgozott szolfézstanárként, majd az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanára lett. 2016-tól a Károli Gáspár Református Egyetem Egyházzenei és Zenepedagógiai Tanszékének főiskolai tanára. A cinkotai evangélikus gyülekezet kántora csaknem harminc esztendeje.

Bővebben: Megajándékozottság

Erdészné Kárpáti Judit a rádióműsorokban tizenkét év alatt sok embert kérdezett az Úr Jézussal való kapcsolatáról. Most férjével, Erdész Zoltánnal személyes tapasztalataikról vallanak. Judit a Magyar Evangélikus Rádiómisszió munkatársaként, Zoltán a Mátyás-templom Gondnokságának vezetőjeként igyekszik életével és munkájával is az Urat szolgálni.

Bővebben: Nem élhetünk Krisztus nélkül