Bácskai Károly az Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetségi Teológia Tanszékének munkatársa, egyetemi docens. A beszélgetésben felidézi útját, amely során irodalom- és sportszerető fiatalból Isten követőjévé, lelkésszé és tanárrá vált.

Bővebben: Tudós teológusként is „Isten kicsinye”

Kinczler Zsuzsanna ének-zene és zeneelmélet-tanár, egyházzenész. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerzett doktori fokozatot. Tanított a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban, dolgozott szolfézstanárként, majd az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanára lett. 2016-tól a Károli Gáspár Református Egyetem Egyházzenei és Zenepedagógiai Tanszékének főiskolai tanára. A cinkotai evangélikus gyülekezet kántora csaknem harminc esztendeje.

Bővebben: Megajándékozottság

Több mint tizenöt éve ismerkedtem meg Elek Lajosné Kati nénivel, aki már akkor régóta nagyon beteg volt. Szoros kapcsolat van közöttünk, ezért tegeződünk. Példa számomra a hite, különösen is, hogy sokszor olyan fájdalmai vannak, hogy telefonon sírva kér imatámogatást.
Megrendítő dolgot mondott nemrég. Imádkozott azért, hogy ha közeleg hazatérésének ideje, akkor előtte legyen néhány kevésbé fájdalmas napja. „Az Úr kegyelmes hozzám. Mostanában vannak jobb napjaim” – így tapasztalja.

Bővebben: A szenvedés iskolájában

Beszélgetés Tapolyai Emőke klinikai és pasztorálpszichológussal

Bővebben: Amire szegezed tekinteted, ráteszi pecsétjét lelkedre

Erdészné Kárpáti Judit a rádióműsorokban tizenkét év alatt sok embert kérdezett az Úr Jézussal való kapcsolatáról. Most férjével, Erdész Zoltánnal személyes tapasztalataikról vallanak. Judit a Magyar Evangélikus Rádiómisszió munkatársaként, Zoltán a Mátyás-templom Gondnokságának vezetőjeként igyekszik életével és munkájával is az Urat szolgálni.

Bővebben: Nem élhetünk Krisztus nélkül

Keresztes Ilona huszonhárom éve vágott bele a rádiózásba, és tíz évig volt a Kossuth Rádió Vendég a háznál című műsorának felelős szerkesztője. A Prima Primissima-díjas újságíró nemrég egy új fejezetet nyitott az életében. Felmondott munkahelyén, hogy még nagyobb figyelmet tudjon szentelni küldetésének, az életvédelemnek. Jelenleg az Egy.hu munkatársa, ahol az Egyes Karika című műsorban minden vasárnap új videóban beszélget gyermekekkel az élet dolgairól.

Bővebben: Nagy baj, ha egy társadalom a legeslegkisebb tagjaitól fél

Brebovszkyné Pintér Márta lelkésznő a női misszióban és a külmisszióban is tevékenykedik, és jelenleg teljes állásban a Podmaniczky János Evangélikus Általános Iskola iskolalelkésze. A szülői példák kincseivel és lelkészi szolgálata tapasztalataival is gazdagítja az olvasókat interjúnkban.

Bővebben: Isten hűséges

Bozorády Zoltán evangélikus lelkész 2021. március 4-én töltötte be életének nyolcvanadik esztendejét. A mai napig aktív az evangelizációs és a személyes lelkigondozói szolgálatban. Szeverényi János evangélikus missziói lelkésszel folytattak a múltba tekintő, a jelent és a végső elmenetelt is érintő beszélgetést.

Bővebben: Maradjatok énbennem, és én tibennetek

„A helyzet változik körülöttünk, de az alapvető cél megmarad: Isten igéjének eljuttatása minél több emberhez” – vallja az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért. Az EKE vezetőjét, Oravecz Andrást, hatgyermekes édesapát kérdeztük.

Bővebben: Az ige: életformáló erő

Beszélgetés Korányi András lelkésszel, teológiai tanárral

Bővebben: Ma is szól Isten