Dobó Dániel evangélikus lelkésszel beszélgettünk

Dr. Veres Sándor Péter pszichológusprofesszor érdeklődése hosszú szakmai és tudományos karriert követően – megtérése után – a pszichológián túl a teológia felé fordult. 2005 óta a Baptista Teológiai Akadémia tanszékvezető egyetemi tanára és kutatóintézeti igazgatója. Krisztusra találása óta elsődlegesen Isten válaszait keresve boncolgatja az emberi lélek, gondolkodás és viselkedés folyamatait.

Koszta István erdélyi evangélikus lelkész, espereshelyettes. Felesége, Koszta Enikő szintén lelkész, mindketten a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház brassói gyülekezetében szolgálnak. Az itt élő magyarok lelki-szellemi és kulturális örökségének ápolása és gyarapítása mellett fontos számukra az anyaországi kapcsolatok fenntartása is.

Beszélgetés Bogdányi Gábor fizikus-informatikussal, az evangélikus egyház internet munkacsoportjának vezetőjével a világháló áldásairól és veszélyeiről

Találkozás Raduch Zsolt nyugalmazott lelkésszel

Több mint negyven éven át szolgált Brassóban, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház legnagyobb magyar ajkú gyülekezetében. Szintén evangélikus lelkész édesapjának nyomdokán járva maga is kiállt közösségükért és templomukért, amikor az épületet lebontással fenyegette Ceauşescu diktatórikus fellépése. Raduch Zsolt nyugalmazott evangélikus lelkésszel beszélgettünk brassói otthonában családról, történelemről, evangélikusságról.

Találkozás Szeverényi Barnabás táncossal

Ifj. Szeverényi Barnabás a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncosa. 2018-ban Junior Príma-díjat kapott, 2019. március 15-én a Magyar Bronz Érdemkeresztet vehette át kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül. Húsvét és pünkösd között apropót adott a beszélgetésünknek a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közös produkciója, a Csíksomlyói Passió, amely Krisztus szenvedéstörténetét összművészeti alkotásként tárja a közönség elé.

Győri János Sámuel evangélikus lelkésszel beszélgettünk a fiatalokról

A tanatológia (az ún. haláltan, a haldoklás, halál, gyász kutatása) mellett az imádság az a téma, mellyel kapcsolatban a legtöbb irodalmat gyűjtötte. Bár Ribár János nyugalmazott esperes nem tartja magát a kérdés szakértőjének, ám könyvekből szerzett ismeretei már csak ezért sem elhanyagolhatók. És akkor még nem szóltunk egy (lelkészi) élet személyes tapasztalatairól… E sorok írója számára tehát egyértelmű volt, hogy épp ő az, akivel szívesen beszélgetne az imáról.

Szák Kocsis Péter magyar és ének-zene szakos tanár Békéscsabán. Tanított főiskolásokat és általános iskolásokat, akikkel sikeres kórusokat alapított. Tagja volt az első magyar Continental Singers csoportnak, vezetett egyházi spirituálékórust, nemzetiségi hagyományőrző együttest, nyugdíjas népdalkört. Jelenleg a Békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar és a Caladrella Kamarakórus tagja, vezeti a Chopin Kórust és a békéscsabai Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola gyermekkarát.

Havasi Kálmánt az Evangélikus Teológiai Akadémián ismertem meg a ’80-as évek elején, ahol jó hangulatú németórákat tartott, amelyek során a hitéről is tanúságot tett. A nyugdíjas evangélikus lelkésszel Dohány utcai otthonában beszélgettem.