Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Szeverényi János evangélikus missziói lelkész 2022. augusztus 20-án.
Stifner-Kőháti Dorottya interjúja az Evangélikus Élet magazinban

Bővebben: Isten magvetője

Beszélgetés Zámbori Soma szinkronszínésszel a Híd magazin beszéd fókuszú lapszámában.

Bővebben: Amerika Kapitány és Dramatizált Biblia

„Áldjad, én lelkem, a dicsőség örök királyát!” – ez az ének járt a szívében azon az éjszakán, amikor újszülött kisfiáért aggódott és imádkozott. Hogyan élte meg ezt a próbatételt, és milyen szerepe van az életében a hitnek? Erről beszélgettünk Zsemberovszky Veronikával, az aszódi evangélikus gyülekezet hitoktatójával, kétgyermekes édesanyával.

Bővebben: Istenre bízni mindent

A megfogant életekért emelik fel hangjukat Isten előtt folyamatos imádságban a 40 Nap Az Életért szolgálatába bekapcsolódó keresztyének. Teszik ezt felekezetközi összefogásban, évente kétszer. Csendes jelenléttel, böjttel küzdenek a magzatokért és szüleikért. A következő kampány 2022. szeptember 28-től november 6-ig zajlik majd. A magyarországi főszervezőt, Hajdani Józsefnét kérdezzük.

Bővebben: A megfogant életek megszülethessenek

Gerőfiné Brebovszky Éva a Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Gyülekezetének lelkésze, aki az Evangélikus Hittudományi Egyetemen doktorált, ahol tizenhat éven át tanított óraadóként. A Szentlélek vezette döntésekről, Isten akaratának elfogadásáról és a misszióról beszélgettünk.

Bővebben: A hiteles keresztyénekre felfigyel a világ

Miklya Luzsányi Mónika író, pedagógus, teológus arra biztat, hogy szeretettel, Istenben bízva navigáljanak együtt a szülők a következő nemzedékkel az online világ számukra kevésbé ismert, veszélyesnek tűnő vizein.

Bővebben: Gyermekeinkkel a virtuális világban

Szeverényi Jánossal Erdészné Kárpáti Judit beszélgetett a Híd magazin világhelyzet fókuszú számában.

Bővebben: Nemzetek és háborúk

Az ukrajnai háború – két fárasztó pandémiás év után – különösen felkavarja életünket. A hívő emberek is szoronganak, bizonytalanok. Nem tudhatjuk, hogy a júniusban megjelenő Híd milyen helyzetben, állapotban találja az olvasókat. Dr. Fischl Vilmost kérdeztük.

Bővebben: Kell-e félnünk?

Bácskai Károly az Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetségi Teológia Tanszékének munkatársa, egyetemi docens. A beszélgetésben felidézi útját, amely során irodalom- és sportszerető fiatalból Isten követőjévé, lelkésszé és tanárrá vált.

Bővebben: Tudós teológusként is „Isten kicsinye”

Erdészné Kárpáti Judit a rádióműsorokban tizenkét év alatt sok embert kérdezett az Úr Jézussal való kapcsolatáról. Most férjével, Erdész Zoltánnal személyes tapasztalataikról vallanak. Judit a Magyar Evangélikus Rádiómisszió munkatársaként, Zoltán a Mátyás-templom Gondnokságának vezetőjeként igyekszik életével és munkájával is az Urat szolgálni.

Bővebben: Nem élhetünk Krisztus nélkül