Találkozás Raduch Zsolt nyugalmazott lelkésszel

Több mint negyven éven át szolgált Brassóban, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház legnagyobb magyar ajkú gyülekezetében. Szintén evangélikus lelkész édesapjának nyomdokán járva maga is kiállt közösségükért és templomukért, amikor az épületet lebontással fenyegette Ceauşescu diktatórikus fellépése. Raduch Zsolt nyugalmazott evangélikus lelkésszel beszélgettünk brassói otthonában családról, történelemről, evangélikusságról.

Találkozás Szeverényi Barnabás táncossal

Ifj. Szeverényi Barnabás a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncosa. 2018-ban Junior Príma-díjat kapott, 2019. március 15-én a Magyar Bronz Érdemkeresztet vehette át kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül. Húsvét és pünkösd között apropót adott a beszélgetésünknek a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közös produkciója, a Csíksomlyói Passió, amely Krisztus szenvedéstörténetét összművészeti alkotásként tárja a közönség elé.

Győri János Sámuel evangélikus lelkésszel beszélgettünk a fiatalokról

A tanatológia (az ún. haláltan, a haldoklás, halál, gyász kutatása) mellett az imádság az a téma, mellyel kapcsolatban a legtöbb irodalmat gyűjtötte. Bár Ribár János nyugalmazott esperes nem tartja magát a kérdés szakértőjének, ám könyvekből szerzett ismeretei már csak ezért sem elhanyagolhatók. És akkor még nem szóltunk egy (lelkészi) élet személyes tapasztalatairól… E sorok írója számára tehát egyértelmű volt, hogy épp ő az, akivel szívesen beszélgetne az imáról.

Szák Kocsis Péter magyar és ének-zene szakos tanár Békéscsabán. Tanított főiskolásokat és általános iskolásokat, akikkel sikeres kórusokat alapított. Tagja volt az első magyar Continental Singers csoportnak, vezetett egyházi spirituálékórust, nemzetiségi hagyományőrző együttest, nyugdíjas népdalkört. Jelenleg a Békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar és a Caladrella Kamarakórus tagja, vezeti a Chopin Kórust és a békéscsabai Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola gyermekkarát.

Havasi Kálmánt az Evangélikus Teológiai Akadémián ismertem meg a ’80-as évek elején, ahol jó hangulatú németórákat tartott, amelyek során a hitéről is tanúságot tett. A nyugdíjas evangélikus lelkésszel Dohány utcai otthonában beszélgettem.

Márkus Tamás András református lelkipásztor, a Károli Gáspár Református Egyetem lelkésze, az őrmezői református gyülekezet lelkipásztora, az Evangelikál Csoport Egyesület alapítója és vezetője.

Találkozás Győri Virággal, a Family magazin főszerkesztőjével

Indián néhány éve Budapesten él a maga által felépített házikóban, egy garázssor és egy vasúti töltés között. Fenntartja saját magát. Szinte naponta jár az aluljáróba énekelni, zenélni, hétvégenként pedig piacra árulni. Élete társa egy kis kutya, Tarzan, aki mindenhová elkíséri őt.

Találkozás Török Máté énekessel, dalszerzővel, a Misztrál együttes alapító tagjával

Több mint húsz éve Török Máté és zenésztársai létrehozták a Misztrál együttest, amely a maga nemében páratlan. Énekelt verseik nem egy szűk réteghez érnek el, nyári fesztiváljaik kiemelkedőek már-már „fesztiválországgá” vált hazánk kulturális kínálatában. Mindebben Isten adta talentumukat kamatoztatva, rengeteg munkájuk, zenei képzettségük, irodalomismeretük és -szeretetük, és persze szívük-lelkük van benne. Eljutottak ez idő alatt a Kárpát-medence szinte minden tájára, a világ számos országába, de felsorolhatatlan az iskolai rendhagyó irodalomóráik sokasága is. A vers, ahogyan ők átnyújtják, méltó módon, feledhetetlen művészi élmény. Nincs kétség: elhivatottak.