Zászkaliczky Pál: Tulajdoníttatik

Hat rövid rádiós áhítatát, Túrmezei Erzsébet hozzá írt verseit és életrajzát közölve emlékezünk a 20. század egyik Krisztusért égő szívű missziói munkására.

Szerkesztette: Szeverényi János

Zászkaliczky Pál: Tulajdoníttatik

Balikó Zoltánt 1940-ben avatták lelkésszé. Az érdi evangélikus gyülekezetből hívták tábori lelkészi szolgálatra. 1944-ben a kőszegi kadétiskola tanára lett, ahova jóakarói helyezték a hadbíróság elől, mivel megtagadta, hogy Szálasira fölesküdjön. ...

Zászkaliczky Pál: Tulajdoníttatik

Rejtő Mária evangélikus tanár, kántor, missziós munkatárs (1911–1995), Bohus Imre evangélikus lelkész (1924–2016) és Zászkaliczky Pál evangélikus lelkész (1935–) igehirdetéseiből osztunk meg néhányat.

Zászkaliczky Pál: TulajdoníttatikDanhauser Lászlótól (1906-1990) egy különösen személyes hangú igehirdetést hallhatunk, melyet Ézsaiás 43,1 alapján mondott el egykori konfirmandusa esküvõjén, 1966. július 15-én.

Nagybocskai Vilmos (1920-2004) igehirdetése 1991 feltámadás ünnepén hangzott el Nagyatádon 1Kor 15,35-43.49 alapján.

Zászkaliczky Pál: TulajdoníttatikFerenczy Zoltán (1919-2010) böjti sorozatának részlete a kegyelem királyi trónusa elé hív bennünket Zsid 4,14-16-t alapul véve.

Győri János (1914-1997) pünkösd másodnapi igehirdetése a Lélek ma is új életet teremtő erejéről szól Ez 36,25-28 alapján.

Zászkaliczky Pál: TulajdoníttatikKiss János neve lelkészek és kántorok számára egyet jelentett a Fóti Mandák Otthonnal, a kántorképzéssel. (Igehirdetés: 1Thessz 5,4-6)

Balikó Zoltán erőteljes egyénisége, megalkuvást nem ismerő hite szintén sokak számára erőt és példát adott. (Igehirdetés: Róm 8,12-17)

A tűzből kikapott üszök - Hangjáték 1963-bólTúrmezei Erzsébet a lucfalvai evangélikus gyülekezet vendége volt a lelkész, Széll Bulcsú meghívására 1979. május 9–10-én.

Ordass Lajos püspök: 23. zsoltárORDASS LAJOS (1901-1978) püspök 23. zsoltárról mondott igehirdetése - a hozzánk eljuttatott információk szerint - 1957 októberében hangzott el a budahegyvidéki gyülekezetben.

Ordass Lajos előadása Eivind BerggravrólEivind BERGGRAV norvég evangélikus püspök vezette a norvég evangélikus egyház harcát a német megszállók és a helyi nemzetiszocialisták ellen a második világháború idején. A püspökről szóló tanulmány hangzik el most közreadott anyagunkban, Ordass Lajos szavaival. A témával kapcsolatban ajánljuk a Luther Kiadó "A norvég egyházi harc. Küzdelem az ideológiával 1940-1945" címen megjelent könyvét, amely részletesen, korhű dokumentumokat bemutatva foglalkozik a témával.

Csepregi Béla - Csepregi Zsuzsa: A hit szolgálatábanCSEPREGI BÉLA (1914-2004) az Evangélikus Evangélizáció szervezője és áldott igehirdetője (1943-1953). Sárszentlőrinci lelkész 1953-tól. A népfőiskola újraélesztője.
Az igehirdetés nyugdíjba menetelekor hangzott el Sárszentlőrincen, 1985. aug. 25-én.

CSEPREGI ZSUZSANNA (1949-1995) lelkész, lelkigondozó, az Ökumenikus Tanács munkatársa, élete utolsó éveiben a Fébé Diakonissza Egyesület lelkésze.
Utolsó igehirdetése Nagytarcsán hangzott el 1995. június 25-én.