Az Apológia Kutatóközpont alapítója, teológus, hitvédő, számos könyv szerzője. Nemcsak valláskutatóként, elméleti szinten tanulmányozza a vallások, kultuszok, szekták, eretnekségek világát, hanem személyes tapasztalatokkal is rendelkezik ezekről. Dr. Szalai Andrást Szeverényi János kérdezi.

Bővebben: Személyes Istene lett

A vetés és az aratás bibliai kifejezések a keresztény szolgálat kapcsán. De értjük-e, hogy mi a plántálás jelentése és értelme?
Segítségül lehetnek ennek megértésében Győri János Sámuel ny. lelkész gondolatai, melyeket a soroksári gyülekezetplántálás kapcsán oszt meg velünk.
Erdészné Kárpáti Judit interjúja.

Bővebben: A plántálás dimenziói

Óvodatitkárként dolgozik, szívügye a lelkigondozás, az adománygyűjtés hajléktalanok számára, Kispesten az evangélikus gyülekezet oszlopos tagja.
Kisvári Ildikót Erdészné Kárpáti Judit kérdezi.

Bővebben: Mindenért hála Istennek!

Evangélikus hitoktató és kétgyermekes édesanya Neuberger Ildikó.
Négy generáció istenhite, fájdalom és vigasztalódás, Isten mindenkit kereső szeretete kerül hallgatóink elé a vele készült interjúban.

Bővebben: Istenhívő édesanyák

Rostás Zsuzsa a Magyar Evangéliumi Börtönmisszió közel százfős önkéntes csapatának tagja. Szolgálati területe a Gyorskocsi utcai fogda, ahol a női fogvatartottak felé közvetíti Isten üzeneteit, szeretetét. Erdészné K. Judit interjúja.

Bővebben: Női fogvatartottak között

Szeverényi János országos missziói lelkészt, a Híd című evangélikus missziói magazin főszerkesztőjét Erdészné Kárpáti Judit a játéknak az életünkben betöltött szerepéről kérdezte.

Bővebben: Fókuszban a játék

A következő percekben Kis János kecskeméti lelkész osztja meg velünk, hogy milyen jelentőséget hordoz számára Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása.
Erdészné K. Judit kérdezi őt.

Bővebben: Húsvéti üzenet

Dr. Győri Józsefné dr. Drenyovszky Irén a közel 30 éves Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának egyik alapító tagja, tiszteletbeli elnöke, 57 éven át dolgozott gyermekorvosként.
Erdészné Kárpáti Judit telefonon tette fel neki kérdéseit.

Bővebben: Gyermekorvosként a következő nemzedékekért

Mirák Katalin történész a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetőinek, lelkészeinek állambiztonsági érintettségét kutató tényfeltáró bizottság tagja.
Erdészné Kárpáti Judit interjújában ezúttal személyesebb oldaláról mutatjuk be őt.

Bővebben: Édesanya, történész

2010-ben került Budapest-Angyalföld evangélikus gyülekezetébe Grendorf Péter és Grendorf-Balogh Melinda. Bár hivatalosan egy lelkészes a gyülekezet, Melinda a kezdetektől fogva tevékenyen részt vesz Péter mellett a mára már szépen gyarapodó közösség építésében. Kettejük házasságáról, kapcsolatuk kulisszatitkairól kérdeztük őket a Házasság hetén.

Bővebben: Házasság hete