Mi módon élték át Jézus tanítványai és tapasztalhatjuk meg mi a Szentlélek munkáját? Mit kezdjünk a csodákkal, a csodavárással? Hulej Enikő kecskeméti lelkészt pünkösd ünnepén Szeverényi János kérdezi.

A Missziói percek vendége egy fiatal lelkész, aki hivatásként éli meg a nagy családot és az apaságát is. Ötéves püspöki titkári állás után örömmel szolgál két kis nógrádi gyülekezetben, mert vallja, hogy ott akar lenni, ahova Isten küldi őt. Horváth-Hegyi Áron sámsonházai lelkészt Erdészné Kárpáti Judit kérdezi.

Európa jövőjét nagyban befolyásolhatja, hogy miként lesznek jelen benne a keresztyének és az egyházaik. Szeverényi János missziói lelkésszel korjelenségekről, veszélyekről és az egyház hivatásáról beszélget Erdészné Kárpáti Judit.

A Híd evangélikus missziói magazin őszi lapszámának témája a világjárvány.
A továbbra is bizonytalanságot keltő helyzetben nyújt segítséget a magazinhoz mellékelt füzetke, amely Szeverényi Jánosnak a tavaszi karantén alatt született, Facebook-on megosztott igei gondolatait tartalmazza. Őt, a lap szerkesztőjét kérdezte a járványhelyzet lelki hatásairól Erdészné Kárpáti Judit.

A következő percekben Csadó Balázs irsai evangélikus lelkész, a Magyarországi Evangélikus Egyház Ifjúsági és Gyermekbizottságának tagja saját tapasztalatai alapján szól Isten életváltoztató, felszabadító üzeneteinek hatásáról. Erdészné Kárpáti Judit interjúja.

A híd feladata utat nyitni a túlpart felé. Hasonló küldetése van a Híd című evangélikus missziói magazinnak, amely Istenhez szeretné közelebb vinni az olvasóit. A szerkesztője, Szeverényi János a legfrissebb lapszám témájával összefüggésben gondolkodtat el a hídépítő Jézusról Erdészné Kárpáti Judit mikrofonja előtt.

Számos buktatón, nehéz időszakon halad végig egy-egy házasság, ezt nem kell letagadnunk. Ennek folyamatában nagy szüksége van Isten segítségére, vezetésére a férjnek és a feleségnek. Viszont annak, aki mégis harcol érte, egy kiteljesedő kapcsolat lehet a jutalma.
A következő percekben Győri Gábor Dávid lelkész és Győri Judit szól arról, hogy milyen módon őrizte meg őket Isten egymás számára és tette kapcsolatukat egyre szorosabb szeretetszövetséggé. Erdészné Kárpáti Judit interjúja.

Raduch Zsolt nyugalmazott evangélikus lelkész több évtizeden át szolgált Brassóban, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház legnagyobb magyarajkú gyülekezetében. Szintén lelkész édesapja nyomdokán járva az egyházat fenyegető időszakban is kiállt közösségükért és templomukért.
A lelkészt Szeverényi János kérdezte családjáról és a magyar evangélikus gyülekezet múltjáról, jelenéről.

Széll Bulcsúné Győri Éva lelkész férjének hűséges segítőtársa volt sok évtizeden át. Maga is lelkészcsaládban nőtt fel, és többgyermekes édesanyaként végezte az evangélikus teológiát. Két éve elhunyt férjével és öt gyermekükkel számtalan csodát éltek meg Isten áldó keze alatt.
Házasságról és elengedésről kérdezi őt Erdészné Kárpáti Judit.

A Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházban egyedüli magyar nemzetiségű lelkészként szolgál Alsószeli gyülekezetében Nagy Olivér.
Hitét és magyarságát kitartóan őrzi, ebben erősítve a felvidéki magyar társait, miközben szolgálatát válogatás nélkül végzi szlovákok és magyarok felé egyaránt.
Erdészné Kárpáti Judit interjúja.