A Híd evangélikus missziói magazin ezúttal is mindennapi életünket és hitünket érintő fókusztémával jelent meg.
Az imáról a lap szerkesztőjével, Szeverényi Jánossal beszélgetett Erdészné Kárpáti Judit.

Harmati Dóra az ELTE magyar szakán tanult, majd kommunikáció és médiatudomány szakon végezte a mesterképzést.
Evangélikus családi gyökerei és személyessé vált istenhite ad biztos alapot és motivációt számára a KötőSzó evangélikus blog szerkesztőjeként
és a 777blog munkatársaként a keresztyén, bibliai értékek képviselésében. Harmati Dórát Erdészné Kárpáti Judit kérdezi.

A gyerekek számára végetért a tanév. Könnyedebb napok következnek, amelyek során a felnőttek felelőssége mégsem csökken.
Szeverényi Jánost Erdészné Kárpáti Judit a nevelést érintően kérdezi. A beszélgetés mellett szeretettel ajánljuk a korábban megjelent, nevelés-fókuszú Híd evangélikus missziói magazint.

Bálintné Varsányi Vilma 16 éven keresztül volt az óbudai evangélikus gyülekezet parókus lelkésze. Nyugdíjazása után is aktív: 2015-től szolgál Felvidéken a gömöri magyar evangélikusok között. A következő percekben a közelgő ünnep kapcsán osztja meg hallgatóinkkal gondolatait Erdészné Kárpáti Judit mikrofonja előtt.

Zsigmond Ildikó felnőttként csatlakozott családjával a rákoskeresztúri evangélikus gyülekezethez, ahol évek óta a gyermekek között szolgál.
Hálára indító megtapasztalásairól, ezek nyomán megerősödött Istenhitéről, felnőttkori konfirmációjáról, de a gyermeki hitről is szólt Erdészné Kárpáti Judit mikrofonja előtt.

Szák Kocsis Péter életének színtere Békéscsaba, ezen belül otthona az evangélikus gyülekezet. Zeneszerető fiatalként, majd magyar és ének-zene szakos tanárként sokat tett és tesz városa zenei és közösségi életéért. Számos kórus tagja és vezetője volt élete folyamán. Jelenleg a Békéscsabai
Bartók Béla Vegyeskar és a Calandrella kamarakórus tagja, vezeti a Chopin kórust és a Békéscsabai Katolikus Iskola gyermekkarát. Gyermekkori barátjával Szeverényi Jánossal élete meghatározó, Istenhez terelő élményeit idézik fel.

Koszta István erdélyi evangélikus lelkész, esperes-helyettes feleségével, Koszta Enikővel a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház brassói gyülekezetében szolgál. Az itt élő magyarok lelki-szellemi támogatása mellett családjukban öt gyermeket nevelnek. Koszta Istvánt Szeverényi János kérdezi.

Amikor a játék átveszi az irányítást az ember élete felett, menekülőutat kínálva a mindennapok megoldhatatlannak tűnő konfliktusaiból, akkor már káros játékszenvedélyről beszélhetünk. Vendégünk, Zoltán, hét éven át játszott aktívan. Évekkel ezelőtt kiutat talált a függőségéből a Névtelen Szerencsejátékosok közösségében, Isten segítségével, evangélikus gyökereihez is visszanyúlva. Erdészné Kárpáti Judit vele készült interjújából hallhatnak egy részlet.

Vatai Gyula, a Váci Fegyház korábbi parancsnoka, ma is heti rendszerességgel jár be a fogvatartottak közé missziós küldetésben. Azt vallja, hogy egyedül Krisztus tud radikális és tartós változást véghezvinni a börtön falain belül és kívül élők életében egyaránt. Vatai Gyulát Szeverényi János kérdezi.

Greizer Miklós és Greizer Zsófia a Wycliffe Bibliafordítók Szövetségének misszionáriusai. Felkészítésük Angliában töltött éveit követően, másfél éves ikreikkel utaztak ki egy távoli, melanéziai országba. Három év után egy kis időre hazatértek, de tavasszal készülnek újra visszatérni Vanuatura, ahol folytatják a Biblia megismertetését, használatát támogató munkájukat. Erdészné Kárpáti Judit kérdezi a házaspárt.