Az Apológia Kutatóközpont alapítója, teológus, hitvédő, számos könyv szerzője. Nemcsak valláskutatóként, elméleti szinten tanulmányozza a vallások, kultuszok, szekták, eretnekségek világát, hanem személyes tapasztalatokkal is rendelkezik ezekről. Dr. Szalai Andrást Szeverényi János kérdezi.

A vetés és az aratás bibliai kifejezések a keresztény szolgálat kapcsán. De értjük-e, hogy mi a plántálás jelentése és értelme?
Segítségül lehetnek ennek megértésében Győri János Sámuel ny. lelkész gondolatai, melyeket a soroksári gyülekezetplántálás kapcsán oszt meg velünk.
Erdészné Kárpáti Judit interjúja.

Óvodatitkárként dolgozik, szívügye a lelkigondozás, az adománygyűjtés hajléktalanok számára, Kispesten az evangélikus gyülekezet oszlopos tagja.
Kisvári Ildikót Erdészné Kárpáti Judit kérdezi.

Evangélikus hitoktató és kétgyermekes édesanya Neuberger Ildikó.
Négy generáció istenhite, fájdalom és vigasztalódás, Isten mindenkit kereső szeretete kerül hallgatóink elé a vele készült interjúban.

Rostás Zsuzsa a Magyar Evangéliumi Börtönmisszió közel százfős önkéntes csapatának tagja. Szolgálati területe a Gyorskocsi utcai fogda, ahol a női fogvatartottak felé közvetíti Isten üzeneteit, szeretetét. Erdészné K. Judit interjúja.

Szeverényi János országos missziói lelkészt, a Híd című evangélikus missziói magazin főszerkesztőjét Erdészné Kárpáti Judit a játéknak az életünkben betöltött szerepéről kérdezte.

A következő percekben Kis János kecskeméti lelkész osztja meg velünk, hogy milyen jelentőséget hordoz számára Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása.
Erdészné K. Judit kérdezi őt.

Dr. Győri Józsefné dr. Drenyovszky Irén a közel 30 éves Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának egyik alapító tagja, tiszteletbeli elnöke, 57 éven át dolgozott gyermekorvosként.
Erdészné Kárpáti Judit telefonon tette fel neki kérdéseit.

Mirák Katalin történész a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetőinek, lelkészeinek állambiztonsági érintettségét kutató tényfeltáró bizottság tagja.
Erdészné Kárpáti Judit interjújában ezúttal személyesebb oldaláról mutatjuk be őt.

2010-ben került Budapest-Angyalföld evangélikus gyülekezetébe Grendorf Péter és Grendorf-Balogh Melinda. Bár hivatalosan egy lelkészes a gyülekezet, Melinda a kezdetektől fogva tevékenyen részt vesz Péter mellett a mára már szépen gyarapodó közösség építésében. Kettejük házasságáról, kapcsolatuk kulisszatitkairól kérdeztük őket a Házasság hetén.