A híd feladata utat nyitni a túlpart felé. Hasonló küldetése van a Híd című evangélikus missziói magazinnak, amely Istenhez szeretné közelebb vinni az olvasóit. A szerkesztője, Szeverényi János a legfrissebb lapszám témájával összefüggésben gondolkodtat el a hídépítő Jézusról Erdészné Kárpáti Judit mikrofonja előtt.

Raduch Zsolt nyugalmazott evangélikus lelkész több évtizeden át szolgált Brassóban, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház legnagyobb magyarajkú gyülekezetében. Szintén lelkész édesapja nyomdokán járva az egyházat fenyegető időszakban is kiállt közösségükért és templomukért.
A lelkészt Szeverényi János kérdezte családjáról és a magyar evangélikus gyülekezet múltjáról, jelenéről.

Széll Bulcsúné Győri Éva lelkész férjének hűséges segítőtársa volt sok évtizeden át. Maga is lelkészcsaládban nőtt fel, és többgyermekes édesanyaként végezte az evangélikus teológiát. Két éve elhunyt férjével és öt gyermekükkel számtalan csodát éltek meg Isten áldó keze alatt.
Házasságról és elengedésről kérdezi őt Erdészné Kárpáti Judit.

A Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházban egyedüli magyar nemzetiségű lelkészként szolgál Alsószeli gyülekezetében Nagy Olivér.
Hitét és magyarságát kitartóan őrzi, ebben erősítve a felvidéki magyar társait, miközben szolgálatát válogatás nélkül végzi szlovákok és magyarok felé egyaránt.
Erdészné Kárpáti Judit interjúja.

Szeverényi János a Híd magazin témájáról, az internetről szól, ami mindennapjaink hasznos, mégis számos kérdést felvető eszközévé vált. Hogyan használjuk körültekintően? Miképpen van jelen Isten az interneten?
Erdészné Kárpáti Judit interjúja.

Herkely János 1997 óta az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE) titkára. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem mesterszakának elvégzése után hitoktatást végez Kispesten, ahol gyülekezeti felügyelőjeként is szolgál.
Most, az iskolakezdéskor saját tanulmányai, az EKE közösség indulása, és a gyerekeknek szóló legfontosabb üzenet is szóba kerül Erdészné Kárpáti Judit vele készült interjújában.

Szarvason az evangélikus egyházközség kiterjedt szociális munkát végez a rászorulók és a szenvedélybetegek felé.
A szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat egyik fő munkatársa Láng Emese, akit az alkoholbetegek felé való szolgálat lehetőségeiről és a hitéről kérdez Erdészné Kárpáti Judit.

Kondor Péter evangélikus püspök áhítatának részletét osztjuk meg az év igéjéről. Elhangzott a Missziói Központ nyári konferenciáján.

A Híd evangélikus missziói magazin ezúttal is mindennapi életünket és hitünket érintő fókusztémával jelent meg.
Az imáról a lap szerkesztőjével, Szeverényi Jánossal beszélgetett Erdészné Kárpáti Judit.

Harmati Dóra az ELTE magyar szakán tanult, majd kommunikáció és médiatudomány szakon végezte a mesterképzést.
Evangélikus családi gyökerei és személyessé vált istenhite ad biztos alapot és motivációt számára a KötőSzó evangélikus blog szerkesztőjeként
és a 777blog munkatársaként a keresztyén, bibliai értékek képviselésében. Harmati Dórát Erdészné Kárpáti Judit kérdezi.