Bálintné Varsányi Vilma 16 éven keresztül volt az óbudai evangélikus gyülekezet parókus lelkésze. Nyugdíjazása után is aktív: 2015-től szolgál Felvidéken a gömöri magyar evangélikusok között. A következő percekben a közelgő ünnep kapcsán osztja meg hallgatóinkkal gondolatait Erdészné Kárpáti Judit mikrofonja előtt.

Zsigmond Ildikó felnőttként csatlakozott családjával a rákoskeresztúri evangélikus gyülekezethez, ahol évek óta a gyermekek között szolgál.
Hálára indító megtapasztalásairól, ezek nyomán megerősödött Istenhitéről, felnőttkori konfirmációjáról, de a gyermeki hitről is szólt Erdészné Kárpáti Judit mikrofonja előtt.

Szák Kocsis Péter életének színtere Békéscsaba, ezen belül otthona az evangélikus gyülekezet. Zeneszerető fiatalként, majd magyar és ének-zene szakos tanárként sokat tett és tesz városa zenei és közösségi életéért. Számos kórus tagja és vezetője volt élete folyamán. Jelenleg a Békéscsabai
Bartók Béla Vegyeskar és a Calandrella kamarakórus tagja, vezeti a Chopin kórust és a Békéscsabai Katolikus Iskola gyermekkarát. Gyermekkori barátjával Szeverényi Jánossal élete meghatározó, Istenhez terelő élményeit idézik fel.

Amikor a játék átveszi az irányítást az ember élete felett, menekülőutat kínálva a mindennapok megoldhatatlannak tűnő konfliktusaiból, akkor már káros játékszenvedélyről beszélhetünk. Vendégünk, Zoltán, hét éven át játszott aktívan. Évekkel ezelőtt kiutat talált a függőségéből a Névtelen Szerencsejátékosok közösségében, Isten segítségével, evangélikus gyökereihez is visszanyúlva. Erdészné Kárpáti Judit vele készült interjújából hallhatnak egy részlet.

Vatai Gyula, a Váci Fegyház korábbi parancsnoka, ma is heti rendszerességgel jár be a fogvatartottak közé missziós küldetésben. Azt vallja, hogy egyedül Krisztus tud radikális és tartós változást véghezvinni a börtön falain belül és kívül élők életében egyaránt. Vatai Gyulát Szeverényi János kérdezi.

Greizer Miklós és Greizer Zsófia a Wycliffe Bibliafordítók Szövetségének misszionáriusai. Felkészítésük Angliában töltött éveit követően, másfél éves ikreikkel utaztak ki egy távoli, melanéziai országba. Három év után egy kis időre hazatértek, de tavasszal készülnek újra visszatérni Vanuatura, ahol folytatják a Biblia megismertetését, használatát támogató munkájukat. Erdészné Kárpáti Judit kérdezi a házaspárt.

Fedor István számítástechnikai mérnök 1985-ben hagyta el családjával Csehszlovákiát és települt le az Amerikai Egyesült Államokban. A tavalyi évben feleségével Magyar Arany Érdemkeresztben részesültek az amerikai magyarság körében végzett 30 éves önkéntes és missziói munkájukért. A Washingtoni Magyar Ház alapítóját, elnökét Szeverényi János kérdezi.

Az Evangélikus Missziói Központ nyári konferenciájának egyik estéjén Győri Péter Benjámin szolnoki lelkész a samáriai asszony történetéből
hirdette Isten üzenetét. Ebből osztunk meg egy rövid részletet.

Az Apológia Kutatóközpont alapítója, teológus, hitvédő, számos könyv szerzője. Nemcsak valláskutatóként, elméleti szinten tanulmányozza a vallások, kultuszok, szekták, eretnekségek világát, hanem személyes tapasztalatokkal is rendelkezik ezekről. Dr. Szalai Andrást Szeverényi János kérdezi.

A vetés és az aratás bibliai kifejezések a keresztény szolgálat kapcsán. De értjük-e, hogy mi a plántálás jelentése és értelme?
Segítségül lehetnek ennek megértésében Győri János Sámuel ny. lelkész gondolatai, melyeket a soroksári gyülekezetplántálás kapcsán oszt meg velünk.
Erdészné Kárpáti Judit interjúja.