Visszatekintő és a jelent is érintő beszélgetésre hívta a Sola Rádió vezetője, Erdélyi László a 25 éves Evangélikus Missziói Központ – Magyar Evangéikus Rádiómisszió igazgatóját.
Szeverényi János szavai által bepillanthat a hallgató az országos missziói lelkész és a központ közös szolgálatába, valamint megismerhet olyan területeket, amelyeket az evangélikus egyház missziója érint.

Készítette: Erdélyi László

Bővebben: A misszió Jézussal kezdődött

Jézus, egy bűnös asszony és egy farizeus. Az ember értéke és egymás címkézése. Deák Bálint simonyifalvai evangélikus lelkész igeszolgálata sz Evangélikus Missziói Központ konferenciáján hangzott el.

Bővebben: Jézus és a bűnösök

A legutóbbi Híd evangélikus missziói magazin a hűség fogalmát helyezi fókuszába. Hűség Istenhez, hithez, egyházhoz, nemzethez, házastárshoz, családhoz, önmagamhoz – és folytathatjuk a sort. Miért fontos ez, és hogyan segít vagy éppen akadályoz minket a hűségben mai világunk? Hogyan támogassuk mi egymást, és mit jelent számunkra Isten hűsége?
Szeverényi Jánost, a lap szerkesztőjét kérdezzük.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Bővebben: A hűség védettségünk alapja

Zsigmond Ildikó férjével és tizennégy éves ikerfiaival a bajban erősödött meg bizodalmában: Isten soha nem hagy el. Ildikó arról tesz tanúságot, hogy egyik fiuk, Balázs agyvérzése hogyan vezette őket ebben a felismerésben. Hétköznapjaikat és karácsonyukat reményteli örömmel tölti meg a Betlehemben megszületett Jézus Krisztus, Isten Fia.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Bővebben: Jézus a közepe mindannak, ami velünk történt

A békéscsabai evangélikus templom és iskola közegében, Bakay Péter lelkész és Böjte Csaba testvér mellett bontakozott ki Bonnyai Sándor élethivatása. Szociális munkásként megkülönböztetett szeretettel fordul a kicsik felé, legyen szó cigánygyerekekről vagy a kárpátaljai Nagydobrony gyermekotthonának árváiról.

2022 karácsonyán 300 nehéz sorsú családhoz és több mint 400 gyermekhez juttatnak el adományokból érkező ajándékokat a „Karácsonyi angyalok” akció keretében. A békési Mentálhigiénés Egyesület vezetőjeként Bonnyai Sándor vehette át a békési Kiváló Szociális Munkáért díjat 2021-ben.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Bővebben: Gyermekekért Isten küldetésében

Baranyi József húsz év alatt ötezer magyar nyelvű rádióműsort készített a monte-carlói Trans World Radio munkatársaként a '60-as évektől kezdve. Az ő nevéhez kötődik a Protestáns Média Alapítvány és a Veritas Kiadó létrejötte és tevékenysége, amelynek részeként 2011-ben újonnan revideált szöveggel adták ki a Károli-Bibliát. Baranyi Józsefet Károli Gáspár-díjjal tüntették ki.

Készítette: Szeverényi János

Bővebben: Egy médiamisszióra odaszánt élet

Kiss Máté komáromi evangélikus lelkész pályakezdőként először pénzügyi területen helyezkedett el, majd teljes állású missziói szolgálatra kapott elhívást a görögszállási cigánymisszióban. Megosztja velünk, hogy végül hogyan lett evangélikus lelkész, valamint bepillantást enged a Szentírás igazságaira alapozó látásmódjába, ami világi és egyházi kapcsolatait egyaránt meghatározza.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Bővebben: Jézus szeretete: mindaz, amit megmentésünkért vállalt

Nyírteleken és a közeli Görögszálláson Györfi Mihály korábbi lelkész szolgálata alatt kezdődött meg az evangelikusok missziós kilépése az ott élők, köztük a nagyobb számban jelen lévő cigányság felé.

A Filadelfia Evangélikus Egyházközség jelenlegi lelkészét, Malik Péter Károlyt, és három a cigánymisszióban évek óta részt vevő tagját – Bánszky István felügyelőt, Bán Jánosnét és Korpás Évát – hallhatják műsorunkban.
Személyes hangon szólnak egyrészt arról, amit az ő életükben, valamint a cigányok között tett Isten.

Bővebben: Életújulások

Varga Diána koraszülött volt, ennek folyományaként nem lát. Mégis látja Isten szeretetének működését, aki őt lelkészi szolgálatra hívta el. Ennek útjáról és Istennel való mély kapcsolatáról is beszél nekünk interjúnkban. Az elmondottak hiteles példát nyújtanak az Istennel töltött minőségi idő eltöltésére és a kiégés megelőzésére.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Bővebben: Felnőttségre jutni Krisztusban

„A hitét megtartó egyháznak tulajdonképpen egyenes útja van, de ezt felismerni és megtartani, örök feladat" – fogalmaz Mirák Katalin történész.
Mi az egyház szerepe ma? Hogyan igazodjon Krisztushoz? Mit tanulhat a múltjából és miben lépjen előre, hogy betöltse küldetését?

Szeverényi János missziói lelkészt, Erdélyi Csaba börtönlelkészt, a rákospalotai evangélikus gyülekezetben szolgáló lelkészt, Balczó Mátyást, a Luther Kiadó újságíróját, és Mirák Katalint, az Evangélikus Országos Gyűjtemény munkatársát hallhatják.

Bővebben: Mindig vissza a forrásokhoz