Tóth-Surányi Nikoletta, az Igaz Női Értékekért Alapítvány vezetője, életvezetési coach, és egy hazánkban hiánypótló, tinilányoknak és fiatal nőknek szóló keresztény médiaszolgálat, a Bella Girl megálmodója. A felekezetközi szolgálat hátterét egy 30-40 fős, fiatal önkéntes szerkesztői csapat biztosítja. Lányok és nők, akik maguk is Istentől kapták identitásukat, életcéljukat, és ezt szeretnék felmutatni a társaiknak is.

A Bella Girl magazinként és az online médiában egyre szélesebb körben kívánja terjeszteni a krisztusi értékeken alapuló életvezetés fontosságát, és a lányokat foglalkoztató kérdésekre biblikus perspektívából jövő válaszokat szeretne adni.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Megjelent a Híd magazin legfrissebb száma, fókuszban: szorongás, félelem, depresszió. Beszélgetésünkben Szeverényi János, a lap szerkesztője arról szól, hogy miként közelített a témához a magazin, és milyen módon figyeljünk egymásra a gyülekezeti közösségekben és  a hétköznapi kapcsolatainkban.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Németh Géza református lelkész (1933–1995) egyedi, holisztikus szolgálatára emlékezik vissza Szeverényi János, Géza bácsi egykori szolgatársaként. A beszélgetés a Legato Alapítvány Az Erdélyi Magyar Kultúráért által kezdeményezett „Németh Géza (1933–1995) hagyatékának feldolgozása és emlékének megőrzése” című kutatási projekt keretében készült. Készítője Kóczián Viktória teológus.

Erdélyi Csaba evangélikus lelkész többek között erdélyi magyarságáról és a keresztyénség alapüzeneteinek átadásáról szól a vele készült interjúban. A lelkész a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben és a rákospalotai evangélikus gyülekezetben végzi szolgálatát.

Készítette: Szeverényi János

A Szentlélek kitöltésének ünnepén az Ő tetteinek, működésének nyomait keressük az apostoli időkre és két vendégünk tapasztalataira rátekintve. Hulej Enikő kecskeméti lelkészt és Erdélyi Csabát, a rákospalotai evangélikus gyülekezetben is szolgáló börtönlelkészt kérdeztük, emellett Szeverényi János áhítata hangzik el műsorunkban.

Készítette: Szeverényi János

Hulej Enikő kecskeméti evangélikus lelkész a hitét, örömét és a lelkészi szolgálatát meg-megújító, szívcserét is végző Istenről tanúskodik Szeverényi János vele készült interjújában. Szavai a Szentlélek meglepetésszerű és erőteljes munkálkodását hozzák kézzelfogható közelségbe személyes életeket és az egyházat tekintve egyaránt.

Készítette: Szeverényi János

A műsorunkban elhangzó felvételek az imádkozásról és az ima mibenlétéről gondolkodtatnak el. Karinthy Frigyes imájáról és a Himnuszról is szól id. dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkész, címzetes teológiai tanár.
Őt követően Szeverényi Jánossal beszélgetünk a témáról. Hogyan kommunikálhat egymással az ember és az Isten? Mi késztet imádkozásra olyan embert, aki még sohasem szólította meg őt?
Végül Cseri Kálmán református lelkipásztor áhítata szólal meg a Miatyánk kezdő megszólításáról.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit és ZMC

A diagnózis közlésétől kezdve hatalmas mélységeket élhet meg az a család, amelyben egy gyermek súlyosan megbetegszik, és sajnos nem mindig a gyógyulás a történet vége. Nagyon fontos, hogy szülőnek, gyereknek, és még az őket segítő egészségügyi személyzetnek is legyen kire, kikre támaszkodnia.
Némethné Tóth Szilvia evangélikus lelkigondozó, kórházlelkész tizenkét éve kíséri és támogatja a daganatos gyermekeket és családjaikat, jelenleg a Dél-pesti Centrumkórház gyermek hematológia és őssejt-transzplantációs osztályán.

Készítette: Pusztai Krisztina

Úgy vágyott lelkész lenni, hogy közben nem akart erre a pályára lépni. Ezt a paradoxont is feloldja, valamint lelkész szülei példájáról is sok mindent elmesél Brebovszkyné Pintér Márta. A lelkésznő a női misszióban és a külmisszióban is tevékenykedik, és jelenleg teljes állásban a Podmaniczky János Evangélikus Általános Iskola iskolalelkésze.
Interjúnkban a lelkészi élet belső világába, kihívásaiba is betekintést nyújt hallgatóinknak, emellett az életünket megnehezítő, káros szenvedélyek, hajlamok szintén szóba kerülnek.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

2021. március 4-én töltötte be élete 80. esztendejét Bozorády Zoltán evangélikus lelkész, aki a nyíregyházi Emmaus Evangélikus Egyházközségből, esperesi és püspök-helyettesi szolgálat után vonult nyugdíjba. 
A mai napig aktív a szívügyét jelentő evangelizációs és személyes lelkigondozói szolgálataiban. A lelkésszel Szeverényi János készített a múltba visszatekintő, a jelent és a végső elmenetelt is érintő beszélgetést.