A tanatológia (az ún. haláltan, a haldoklás, halál, gyász kutatása) mellett az imádság az a téma, mellyel kapcsolatban a legtöbb irodalmat gyűjtötte. Bár Ribár János nyugalmazott esperes nem tartja magát a kérdés szakértőjének, ám könyvekből szerzett ismeretei már csak ezért sem elhanyagolhatók. És akkor még nem szóltunk egy (lelkészi) élet személyes tapasztalatairól… E sorok írója számára tehát egyértelmű volt, hogy épp ő az, akivel szívesen beszélgetne az imáról.

Bővebben: Őszintén Isten előtt

Győri János Sámuel evangélikus lelkésszel beszélgettünk a fiatalokról

Bővebben: Megtalálni a frekvenciát

Találkozás Győri Virággal, a Family magazin főszerkesztőjével

Bővebben: Hit, hála – és sok beszélgetés

Indián néhány éve Budapesten él a maga által felépített házikóban, egy garázssor és egy vasúti töltés között. Fenntartja saját magát. Szinte naponta jár az aluljáróba énekelni, zenélni, hétvégenként pedig piacra árulni. Élete társa egy kis kutya, Tarzan, aki mindenhová elkíséri őt.

Bővebben: Minden lépésemet ő vigyázza

Márkus Tamás András református lelkipásztor, a Károli Gáspár Református Egyetem lelkésze, az őrmezői református gyülekezet lelkipásztora, az Evangelikál Csoport Egyesület alapítója és vezetője.

Bővebben: Hitvalló keresztyénség

Találkozás Török Máté énekessel, dalszerzővel, a Misztrál együttes alapító tagjával

Több mint húsz éve Török Máté és zenésztársai létrehozták a Misztrál együttest, amely a maga nemében páratlan. Énekelt verseik nem egy szűk réteghez érnek el, nyári fesztiváljaik kiemelkedőek már-már „fesztiválországgá” vált hazánk kulturális kínálatában. Mindebben Isten adta talentumukat kamatoztatva, rengeteg munkájuk, zenei képzettségük, irodalomismeretük és -szeretetük, és persze szívük-lelkük van benne. Eljutottak ez idő alatt a Kárpát-medence szinte minden tájára, a világ számos országába, de felsorolhatatlan az iskolai rendhagyó irodalomóráik sokasága is. A vers, ahogyan ők átnyújtják, méltó módon, feledhetetlen művészi élmény. Nincs kétség: elhivatottak.

Bővebben: „A vers és az éneklés összeforrt bennem…”

Köztünk élő szerzetesnők – interjú a Szociális Testvérek Társasága két tagjával

A Slachta Margit szerzetesnő, politikus által 1923-ban alapított katolikus női szerzetesközösségnek, a Szociális Testvérek Társaságának a tagjai radikális evangéliumi életre törekednek, de nem elkülönülve a világtól, hanem éppen annak aktív alakítóiként. Részt vesznek az egyház szociális küldetésében; a szeretet, az igazságosság eszközei, a remény hordozói, a szegények és az elnyomottak szolgálói kívánnak lenni. Berkecz Francis­kával, a közösség korábbi vezetőjével, valamint Tóth Anna szociális test­vérrel beszélgettünk az elhívatásukról, a mindennapjaikról és a céljaikról.

Bővebben: Jöjjön el a te országod!

Majorosné Lasányi Ágnessel, az Evangélikus Pedagógiai Intézet (EPSZTI) igazgatójával működő válaszokat kerestünk az állandó „standby-ban” lévő tabletes generáció igényeire.

Bővebben: Evangélikus nevelés napjainkban

Találkozás Rostás Zsuzsával, a Magyar Evangéliumi Börtönmisszió közel százfős önkéntes csapatának tagjával

Bővebben: Részvéttel a „duplán foglyok” iránt

Beszélgetés dr. Szalai Andrással, az Apológia Kutatóközpont igazgatójával

Bővebben: Hitvédelem