A Credo Evangélikus Rádió és a szintén evangélikus Rádió Szarvas, a Magyar Evangélikus Rádiómisszióval együtt, felváltva készíti el és naponta sugározza az Útmutató igéit a hozzájuk írt áhítatokkal.
Ezek közlésében a Sola Rádió is részt vesz. Mi itt, a Rádiómisszió honlapján osztjuk meg ezeket napról napra.

Credo Rádió: Szombathely – FM 98,8; Rádió Szarvas: Szarvas – FM 105,4; Sola Rádió: Budapest – FM 101,6


A 2020. évi evangélikus Útmutatóból származó igék, valamint a hozzájuk írt igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerk.: Galambos Ádám, Luther Kiadó, 2019) című kötetben olvashatóak.

 

 

Áldott legyen [...] Isten, mert elküldte az angyalát, és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. (Dán 3,28a)

Ekkor Péter magához tért, és így szólt: Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből... (ApCsel 12,11)

 

Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg benneteket ma az Úr! (2Móz 14,13a–b)

A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. (Zsid 10,23b)

 

Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! (5Móz 6,5)

Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. (1Jn 4,19)

 

Hanem gondolj mindig Istenedre, az Úrra, ő ad neked erőt... (5Móz 8,18)

Semmit sem kaphat az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki. (Jn 3,27)

 

Aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. (Zsolt 32,10b)

A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. (Róm 5,5)

 

[Izráel hegyei,] én mellettetek vagyok, és felétek fordulok: megművelnek és bevetnek titeket. (Ez 36,9)

Hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. (Mt 20,1)

 

[Isten] kezében van minden élőlény élete... (Jób 12,10)

Mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. (ApCsel 17,28a)

 

Ezt mondja megváltód, az Úr, aki az anyaméhben formált: Én, az Úr alkottam mindent: egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárddá a földet. (Ézs 44,24)

Nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte, és egyetlen Urunk Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is őáltala. (1Kor 8,6)

 

Ámósz így szólt: Ó, Uram, Uram! Bocsáss meg! Mi lesz így Jákóbbal, hiszen oly kicsiny? Megbánta ezt az Úr: Nem történik meg! – mondta az Úr. (Ám 7,2–3)

Pál írja: Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért... (1Tim 2,1)

 

Szolgáltassatok igazságot az elesettnek és szűkölködőnek! (Zsolt 82,3b)

Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. (1Jn 3,18)