A Credo Evangélikus Rádió és a szintén evangélikus Rádió Szarvas, a Magyar Evangélikus Rádiómisszióval együtt, felváltva készíti el és naponta sugározza az Útmutató igéit a hozzájuk írt áhítatokkal.
Ezek közlésében a Sola Rádió is részt vesz. Mi itt, a Rádiómisszió honlapján osztjuk meg ezeket napról napra.

Credo Rádió: Szombathely – FM 98,8; Rádió Szarvas: Szarvas – FM 105,4; Sola Rádió: Budapest – FM 101,6


A 2020. évi evangélikus Útmutatóból származó igék, valamint a hozzájuk írt igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerk.: Galambos Ádám, Luther Kiadó, 2019) című kötetben olvashatóak.

 

 

Jaj annak, aki perbe száll alkotójával, bár csak egy a földből készült cserépedények között! Mondhatja-e formálójának az agyag: Mit csinálsz? (Ézs 45,9)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. (Mt 6,9-10)

 

Bővebben: Október 3.

Jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem az övé - de meddig? (Hab 2,6)

Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. (Lk 12,15)

 

Bővebben: Október 2.

Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen… (Ézs 53,5b)

[Krisztus] bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk… (1Pt 2,24)

 

Bővebben: Október 1.

Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. (Zsolt 90,4)

Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. (Lk 1,50)

 

Bővebben: Szeptember 30.

Ekkor Józsué arccal a földre borult előtte, meghajolt, és ezt kérdezte tőle: Mit akar mondani szolgájának az én Uram? (Józs 5,14)

[Jézus] térdre borulva így imádkozott: Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, hogy erősítse őt. (Lk 22,41-43)

 

Bővebben: Szeptember 29.

Mert megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet! (Ézs 52,9a)

Múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. (1Jn 2,8b)

 

Bővebben: Szeptember 28.

De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. (Dán 11,32b)

Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják. (Zsid 11,24)

 

Bővebben: Szeptember 27.

Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy, Uram, az én Istenem! (Jer 31,18b)

[Jézus] így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő! (Jn 20,27)

 

Bővebben: Szeptember 26.

[Az Úr] nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged. (Zsolt 121,3)

A mi Urunk Jézus Krisztus ... meg is erősít titeket mindvégig. (1Kor 1,7-8)

 

Bővebben: Szeptember 25.

Megbüntetem azokat, akik csak heverésznek, mint seprején a bor, és ezt gondolják magukban: Nem tesz az Úr sem jót, sem rosszat! (Zof 1,12)

Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen: tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. (Jel 3,17-18)

 

Bővebben: Szeptember 24.