A Credo Evangélikus Rádió és a szintén evangélikus Rádió Szarvas, a Magyar Evangélikus Rádiómisszióval együtt, felváltva készíti el és naponta sugározza az Útmutató igéit a hozzájuk írt áhítatokkal.
Ezek közlésében a Sola Rádió is részt vesz. Mi itt, a Rádiómisszió honlapján osztjuk meg ezeket napról napra.

Credo Rádió: Szombathely – FM 98,8; Rádió Szarvas: Szarvas – FM 105,4; Sola Rádió: Budapest – FM 101,6


A 2020. évi evangélikus Útmutatóból származó igék, valamint a hozzájuk írt igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerk.: Galambos Ádám, Luther Kiadó, 2019) című kötetben olvashatóak.

 

 

Ő [az ÚR] vigyázott ránk végig az úton, amelyet megtettünk... (Józs 24,17b)

És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Mt 28,20b)

 

Bővebben: Január 30.

URam, Seregek Istene, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk! (Zsolt 80,20)

Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak... (Lk 1,78-79)

 

Bővebben: Január 29.

Dávid így felelt a filiszteusnak [Góliátnak]: Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a Seregek Urának [...] a nevében megyek ellened... (1Sám 17,45)

És ne igazodjatok e világhoz... (Róm 12,2)

 

Bővebben: Január 28.

[Az igaz] olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. (Zsolt 1,3a)

Pál írja: És imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, [...] és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. (Fil 1,9.11)

 

Bővebben: Január 27.

Nagyobb örömöt adsz szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. (Zsolt 4,8)

Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. (Róm 14,17)

 

Bővebben: Január 26.

Aki ragaszkodik az igazsághoz, az az életre jut, de aki a rosszat hajhássza, az a halálra. (Péld 11,19)

Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek. (Mt 5,6)

 

Bővebben: Január 25.

Az URat tartod oltalmadnak... (Zsolt 91,9)

Jézus mondja: Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem! (Jn 14,1)

 

Bővebben: Január 24.

Ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem! (Zsolt 25,20b)

És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. (Mt 7,25)

 

Bővebben: Január 23.

Meztelenül jöttem ki anyám méhéből, meztelenül is megyek el. (Jób 1,21)

Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust... (Róm 13,14a)

 

Bővebben: Január 21.

Ha eladsz honfitársadnak valamit, vagy vásárolsz valamit honfitársadtól, ne csapjátok be egymást! (3Móz 25,14)

Mert gondunk van a tisztességre nemcsak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is. (2Kor 8,21)

 

Bővebben: Január 20.