A Credo Evangélikus Rádió és a szintén evangélikus Rádió Szarvas, a Magyar Evangélikus Rádiómisszióval együtt, felváltva készíti el és naponta sugározza az Útmutató igéit a hozzájuk írt áhítatokkal.
Ezek közlésében a Sola Rádió is részt vesz. Mi itt, a Rádiómisszió honlapján osztjuk meg ezeket napról napra.

Credo Rádió: Szombathely – FM 98,8; Rádió Szarvas: Szarvas – FM 105,4; Sola Rádió: Budapest – FM 101,6


A 2020. évi evangélikus Útmutatóból származó igék, valamint a hozzájuk írt igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerk.: Galambos Ádám, Luther Kiadó, 2019) című kötetben olvashatóak.

 

 

Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. (Zsolt 139,9-10)

Jézus mondja: És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Mt 28,20b)

 

Bővebben: Július 2.

Fordulj hozzám, Uram, mentsd meg életemet, szabadíts meg, mert irgalmas vagy! (Zsolt 6,5)

Amikor Jézus megfordult, és meglátta őt, így szólt: Bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. (Mt 9,22)

 

Bővebben: Július 1.

Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. (2Móz 15,2a)

Mária mondta: Mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve. (Lk 1,49)

 

Bővebben: Június 30.

Elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet…! (5Móz 30,19)

Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. (Jn 17,3)

 

Bővebben: Június 29.

Nem tántorodom meg, mert [az Úr] a jobbomon van. (Zsolt 16,8)

Pál mondja: De mivel Isten mind e mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek… (ApCsel 26,22)

 

Bővebben: Június 28.

Néped ezt mondja: Nem következetes az Úr! Pedig ők nem következetesek. (Ez 33,17)

Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak. (Ef 5,10)

 

Bővebben: Június 27.

[Istenem,] sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz… (Zsolt 71,20)

Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen! (Jn 14,27)

 

Bővebben: Június 26.

Megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened, az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. (5Móz 8,5)

Jézus mondja: Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. (Jn 13,15)

 

Bővebben: Június 25.

Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. (Zsolt 19,8a)

A sokaság pedig megkérdezte tőle: Akkor hát mit tegyünk? [Keresztelő] János így válaszolt nekik: Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék! (Lk 3,10-11)

 

Bővebben: Június 24.

Hirdessétek, és mondjatok dicséretet: az Úr megszabadította népét…! (Jer 31,7)

Urunk (…), add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. (ApCsel 4,29)

 

Bővebben: Június 23.