Havasi Kálmánt az Evangélikus Teológiai Akadémián ismertem meg a ’80-as évek elején, ahol jó hangulatú németórákat tartott, amelyek során a hitéről is tanúságot tett. A nyugdíjas evangélikus lelkésszel Dohány utcai otthonában beszélgettem.

Találkozás Győri Virággal, a Family magazin főszerkesztőjével

Indián néhány éve Budapesten él a maga által felépített házikóban, egy garázssor és egy vasúti töltés között. Fenntartja saját magát. Szinte naponta jár az aluljáróba énekelni, zenélni, hétvégenként pedig piacra árulni. Élete társa egy kis kutya, Tarzan, aki mindenhová elkíséri őt.

Márkus Tamás András református lelkipásztor, a Károli Gáspár Református Egyetem lelkésze, az őrmezői református gyülekezet lelkipásztora, az Evangelikál Csoport Egyesület alapítója és vezetője.

Találkozás Török Máté énekessel, dalszerzővel, a Misztrál együttes alapító tagjával

Több mint húsz éve Török Máté és zenésztársai létrehozták a Misztrál együttest, amely a maga nemében páratlan. Énekelt verseik nem egy szűk réteghez érnek el, nyári fesztiváljaik kiemelkedőek már-már „fesztiválországgá” vált hazánk kulturális kínálatában. Mindebben Isten adta talentumukat kamatoztatva, rengeteg munkájuk, zenei képzettségük, irodalomismeretük és -szeretetük, és persze szívük-lelkük van benne. Eljutottak ez idő alatt a Kárpát-medence szinte minden tájára, a világ számos országába, de felsorolhatatlan az iskolai rendhagyó irodalomóráik sokasága is. A vers, ahogyan ők átnyújtják, méltó módon, feledhetetlen művészi élmény. Nincs kétség: elhivatottak.

Köztünk élő szerzetesnők – interjú a Szociális Testvérek Társasága két tagjával

A Slachta Margit szerzetesnő, politikus által 1923-ban alapított katolikus női szerzetesközösségnek, a Szociális Testvérek Társaságának a tagjai radikális evangéliumi életre törekednek, de nem elkülönülve a világtól, hanem éppen annak aktív alakítóiként. Részt vesznek az egyház szociális küldetésében; a szeretet, az igazságosság eszközei, a remény hordozói, a szegények és az elnyomottak szolgálói kívánnak lenni. Berkecz Francis­kával, a közösség korábbi vezetőjével, valamint Tóth Anna szociális test­vérrel beszélgettünk az elhívatásukról, a mindennapjaikról és a céljaikról.

Találkozás Rostás Zsuzsával, a Magyar Evangéliumi Börtönmisszió közel százfős önkéntes csapatának tagjával

Majorosné Lasányi Ágnessel, az Evangélikus Pedagógiai Intézet (EPSZTI) igazgatójával működő válaszokat kerestünk az állandó „standby-ban” lévő tabletes generáció igényeire.

Beszélgetés dr. Szalai Andrással, az Apológia Kutatóközpont igazgatójával

Beszélgetés dr. Szalai András metodista teológussal, az Apológia Kutatóközpont igazgatójával – 1. rész