Égető szükség van missziói munkatársakra is – Szeverényi János beszámolója a 2022. májusi gyülekezeti és misszióimunkatárs-képzésről

Bővebben: Favágástól a halottak feltámasztásáig

Hogyan dolgozzuk fel gyermekkori traumáinkat, sérüléseinket, amelyeket szüleink okoztak nekünk? Mit tehetünk, ha ők már meghaltak?

Bővebben: A lelkigondozó válaszol: gyermekkori traumák

Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni?

Kosz­to­lá­nyi Dezső Akarsz-e ját­sza­ni? című ver­sé­ből vet­tük a Pit­va­ro­son tar­tott misszi­ói nap címét, té­má­ját.

Bővebben: Missziói nap Pitvaroson

Szeverényi János összeállítása

Bővebben: A megújulás felé

Szeverényi János írása:
Még mindig a feldolgozás idejét éljük, hiszen a pandémia egy új, globális tapasztalata az emberiségnek. Ez a történet még eltart egy ideig...

Bővebben: Covid és virtuális gyülekezet

Dr. Széchey Rita írásában orvosi megközelítésben reflektál a gyermekeket érintő érzékenyítő törekvésekre és a nemváltást célzó kezelések, műtétek veszélyeire.

Bővebben: Széljegyzet – avagy róluk ki készít majd sikerfilmet?

Részlet Garádi Péter alább közölt körleveléből, amely után a személyes hitvallása olvasható:

„Kedves Testvérem, aki olvasod ezeket a sorokat! Ha úgy gondolod, hogy az alábbi/mellékelt Személyes hitvallás szorongató időben írás tartalmával egyetértesz, mert ez neked is személyes hitvallásod, akkor kérlek, fejezd ki ezt szóbeli, írásbeli megszólalásoddal, aláírásoddal és azzal, hogy gyülekezetedben, rokonságodban, tágabb környezetedben másoknak is felhívod a figyelmét arra, hogy hitvallásos időket élünk, amikor Isten minden keresztyénnek az eddig tapasztaltnál nagyobb felelősséget és több szolgálatot adott. ...” 

Bővebben: Az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület elnökének körlevele és hitvallása

A Híd evangélikus magazin rendszeres szerzője volt. A felkérés utáni napon mindig megérkezett a kész írás tőle, általában ilyen szavakkal: „Kedves János! Mellékelem a »házi feladatomat«”. Szeretettel kívánok neked jó egészséget, jó munkát és áldott szolgálatokat. Jenő bátyád”

Bővebben: Szigeti Jenő – egy szabad ember

Mondjatok igazat egymásnak! Hozzatok igaz és békét szerző ítéletet kapuitokban! (Zak 8,16)

[A szeretet] nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. (1Kor 13,6)

Bővebben: Napi ige – evangélikus útmutató