Egy elég jó egyháznak elég jó gyülekezetei vannak. Egy elég jó gyülekezet pedig olyan, mint egy elég jó szülő: nem lehet mindig jó, gyakran hibázik, de igyekszik, és vagy az előtérben, vagy a háttérben, de jelen van. És ha nem veszti szem elől a – leginkább feltétel nélküli – szeretet legfőbb családrendezői elvét, akkor végül elég jó lesz.

Bővebben: Az elég jó gyülekezet

Szeverényi János beszámolója az evan­ge­li­zá­ci­ós és misszi­ói gyü­le­ke­ze­ti­mun­ka­társ-képző tan­fo­lyam 2022. őszi tanulmányútjáról.

Bővebben: Misszió a gyakorlatban

„Akik Krisztust követik, azokon nincs hatalma e világ urának." – Menyes Gyula írása a Híd magazinból

Bővebben: Isten gyermekeinek helyzete a világban

Keress közösséget – Mondd el – Gyászold meg – Sirasd meg – Engedd el

Marossy Attila írása a Híd magazinból

Bővebben: Öt módszer a Bibliából veszteségeink feldolgozására

Égető szükség van missziói munkatársakra is – Szeverényi János beszámolója a 2022. májusi gyülekezeti és misszióimunkatárs-képzésről

Bővebben: Favágástól a halottak feltámasztásáig

Hogyan dolgozzuk fel gyermekkori traumáinkat, sérüléseinket, amelyeket szüleink okoztak nekünk? Mit tehetünk, ha ők már meghaltak?

Bővebben: A lelkigondozó válaszol: gyermekkori traumák

Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni?

Kosz­to­lá­nyi Dezső Akarsz-e ját­sza­ni? című ver­sé­ből vet­tük a Pit­va­ro­son tar­tott misszi­ói nap címét, té­má­ját.

Bővebben: Missziói nap Pitvaroson

Szeverényi János összeállítása

Bővebben: A megújulás felé

Szeverényi János írása:
Még mindig a feldolgozás idejét éljük, hiszen a pandémia egy új, globális tapasztalata az emberiségnek. Ez a történet még eltart egy ideig...

Bővebben: Covid és virtuális gyülekezet