Dr. Tolnay Lajos szülész-nőgyógyász főorvos még a ’70-es években tért meg, azóta mélyen gyökerező Krisztus-hite határozza meg életét, hivatását. Empátiával, odafigyeléssel fordul betegei felé: nemcsak testi, de lelki problémáikra is gyógymódot kínál. Tapasztalatai alapján tud mesélni arról, hogy milyen generációkon átívelő tabuk szövik át életünket. 

Bővebben: A tabuk és az erkölcsök összefüggenek

Koszta István erdélyi evangélikus lelkész, espereshelyettes. Felesége, Koszta Enikő szintén lelkész, mindketten a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház brassói gyülekezetében szolgálnak. Az itt élő magyarok lelki-szellemi és kulturális örökségének ápolása és gyarapítása mellett fontos számukra az anyaországi kapcsolatok fenntartása is.

Bővebben: Evangélikus és magyar

Beszélgetés Bogdányi Gábor fizikus-informatikussal, az evangélikus egyház internet munkacsoportjának vezetőjével a világháló áldásairól és veszélyeiről

Bővebben: Az internet 24 órás szolgálatban van

Dobó Dániel evangélikus lelkésszel beszélgettünk

Bővebben: Megtenni a következő lépést

Dr. Veres Sándor Péter pszichológusprofesszor érdeklődése hosszú szakmai és tudományos karriert követően – megtérése után – a pszichológián túl a teológia felé fordult. 2005 óta a Baptista Teológiai Akadémia tanszékvezető egyetemi tanára és kutatóintézeti igazgatója. Krisztusra találása óta elsődlegesen Isten válaszait keresve boncolgatja az emberi lélek, gondolkodás és viselkedés folyamatait.

Bővebben: Ateista pszichológusból bibliai lelkigondozó

Találkozás Raduch Zsolt nyugalmazott lelkésszel

Több mint negyven éven át szolgált Brassóban, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház legnagyobb magyar ajkú gyülekezetében. Szintén evangélikus lelkész édesapjának nyomdokán járva maga is kiállt közösségükért és templomukért, amikor az épületet lebontással fenyegette Ceauşescu diktatórikus fellépése. Raduch Zsolt nyugalmazott evangélikus lelkésszel beszélgettünk brassói otthonában családról, történelemről, evangélikusságról.

Bővebben: Magyar evangélikusként Brassóban

Találkozás Szeverényi Barnabás táncossal

Ifj. Szeverényi Barnabás a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncosa. 2018-ban Junior Príma-díjat kapott, 2019. március 15-én a Magyar Bronz Érdemkeresztet vehette át kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül. Húsvét és pünkösd között apropót adott a beszélgetésünknek a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közös produkciója, a Csíksomlyói Passió, amely Krisztus szenvedéstörténetét összművészeti alkotásként tárja a közönség elé.

Bővebben: Táncosként a Csíksomlyói Passióban

Szák Kocsis Péter magyar és ének-zene szakos tanár Békéscsabán. Tanított főiskolásokat és általános iskolásokat, akikkel sikeres kórusokat alapított. Tagja volt az első magyar Continental Singers csoportnak, vezetett egyházi spirituálékórust, nemzetiségi hagyományőrző együttest, nyugdíjas népdalkört. Jelenleg a Békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar és a Caladrella Kamarakórus tagja, vezeti a Chopin Kórust és a békéscsabai Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola gyermekkarát.

Bővebben: Ének, zene, közösség, hit

A tanatológia (az ún. haláltan, a haldoklás, halál, gyász kutatása) mellett az imádság az a téma, mellyel kapcsolatban a legtöbb irodalmat gyűjtötte. Bár Ribár János nyugalmazott esperes nem tartja magát a kérdés szakértőjének, ám könyvekből szerzett ismeretei már csak ezért sem elhanyagolhatók. És akkor még nem szóltunk egy (lelkészi) élet személyes tapasztalatairól… E sorok írója számára tehát egyértelmű volt, hogy épp ő az, akivel szívesen beszélgetne az imáról.

Bővebben: Őszintén Isten előtt