Nagyobb a szívünknél

Az Evangélikus Missziói Központ – Magyar Evangélikus Rádiómisszió könyve a megelőző tizenhat évben a Misszió és a Híd magazinban közölt interjúkból és tanúságtételekből közöl válogatást, Gáncs Péter előszavával.

Megrendelhető az Evangélikus Missziói Központtól

Nagyobb a szívünknél

Az Élő víz füzetek sorozat a reformáció 500. évfordulójára megjelentetett kötete Reuss András professzor szerkesztésében:
CSAK KRISZTUS LÉGYEN MESTERÜNK – 500 Luther-idézet a Kis káté témakörei mentén

Megrendelhető az Evangélikus Missziói Központtól

Nagyobb a szívünknél

Az Élő víz füzetek sorozat 8. részében a presbiteri szolgálat kerül fókuszba.
Dr. Garádi Péter, az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) elnöke, a révfülöpi presbiterképző előadója, korábbi budaörsi gyülekezeti felügyelő evangélikus presbiterek által feltett, közel száz kérdésre válaszol.

Megrendelhető az Evangélikus Missziói Központtól

Nagyobb a szívünknél

Honnan tudhatom, hogy Isten létezik-e egyáltalán? Honnan tudhatom, hogy megtértem-e? Minden ember örökké él kárhozatban vagy üdvösségben? Miért legyek tagja az egyháznak, nem az a lényeg, hogy hiszek Istenben? – Harminckét gyakran elhangzó kérdés, amelyre az Élő víz füzetek sorozat 7. részében Ribár János evangélikus lelkész válaszol.

Megrendelhető az Evangélikus Missziói Központtól

 

Nagyobb a szívünknélAz Élő víz füzetek sorozat 6. kötete Szeverényi János evangélikus missziói lelkész igehirdetéseinek, rádiós áhítatainak gyűjteménye.

Megrendelhető az Evangélikus Missziói Központtól

Épüljetek!Jézus bátorít, hogy legyünk és maradjunk Isten gyermekei, akik örömmel és bizalommal fogadják az ajándékokat. Mi is fogadhatjuk ilyen gyermeki nyitottsággal ezt a színes építőkocka-gyűjteményt, melyet az Épüljetek! című kötettel a kezünkbe kapunk. A több mint félszáz szerző jóvoltából bőségesen válogathatunk jól használható építőanyagot a gyülekezeti élet legkülönbözőbb területein való munkálkodáshoz. Lelkészi és nem lelkészi szolgatársaink sok-sok ötlete, tapasztalata, kreatív hite teszi gazdag kincsesbányává ezt a könyvet. (Gáncs Péter bevezetőjéből)

Megrendelhető az Evangélikus Missziói Központtól

 

Jézus a TescóbanA bűneset óta minden új kezdet megtérésre való felhívással indult. Isten hívja az embert. Minket is hív magához, korszakváltó nyugtalan napjainkban. Érezzük, látjuk: váltásra van szükség. A változás hogyanjáról eltérnek a vélemények. Az Élő víz füzetek 5. kötete segíthet abban, hogy átgondoljuk: keresztyénként mi a feladatunk és mi az, ami megbénítja a lelkes tenni akarást. Sok jó, működő példáról olvashatunk a füzetben, s ezek annak felismerésére indíthatnak, ami nálunk is megvalósítható.

Megrendelhető az Evangélikus Missziói Központtól

Vak voltam, most látok...Evangélikusok vallomásai ÉLŐ VÍZ füzetek 4. Mindenki körülményeihez, temperamentumához mérten tapasztalja meg Isten munkáját. A személyes tapasztalat teszi hitelessé a keresztyén meggyőződés tételeit: aki értem meghalt, velem él. A gyűjtemény 23 bizonyságtételt tartalmaz. Legyen bátorító azok számára, akik elbizonytalanodtak, iránymutató a homályban tapogatózóknak, s nyújtsa a láthatatlan közösség élményét azoknak, akik magányosan járnak a hit útján - hogy a jövő nemzedék is Istenbe vesse bizodalmát!

Megrendelhető az Evangélikus Missziói Központtól

Iránytű - 28 téma keresztény szemszögbőlA liberális korszellem azt próbálja beültetni gondolkodásunkba, hogy nincs olyan fix pont az életben, amihez viszonyulhatnánk, hiszen "mindenkinek igaza van a maga szemszögéből". Ezt a gondolkodást bibliás hitünk alapján nem fogadjuk el. Hisszük és tapasztaljuk, hogy életünk értelme, tartalma és célja összefüggésben van azzal a ténnyel, hogy teremtmények vagyunk, és ezért rá kell/lehet találnunk a forrásra, Istenre.

Megrendelhető az Evangélikus Missziói Központtól

Szőkéné Bakay Beatrix: EVÉLET - LELKI SEGÉLYA lelkipásztor válaszol ÉLŐ VÍZ füzetek 2. Az Evangélikus Élet olvasói jól ismerik Szőkéné Bakay Beatrix írásait. Az "EvÉlet - Lelki segély" című rovatban jelentek meg 2004-2007. között, s mintegy százhetvenszer olvashatták népszerű, biblikus, "átimádkozott" válaszait. Kiadványunk ezek közül harmincat tartalmaz.

Megrendelhető az Evangélikus Missziói Központtól