Kérdéseiket, érdeklődésüket örömmel fogadják a missziói munkaágak felelősei, akiknek neveit és elérhetőségeit megtalálhatják az adott terület bemutatkozásának a végén. 

 

Országos evangelizációs és missziói szolgálat

A keresztyén ember nem több és nem más, mint a társai. Egyszerűen felismerte és átélte megajándékozottságát, ezért a környezetének is továbbítani akarja az megismert örömhírt. Küldetésben, misszióban éli az életét.

Hite szerint Jézus Krisztus az egyetlen megoldás az Istentől elszakadt, tőle elidegenedett világ számára. Az emberek jelenben átélt és az örökkévalóság távlatát érintő kérdéseire egyaránt nála található a válasz. Az egyházhoz tartozók és abban szolgálatot teljesítők Jézust hirdetik szavakkal és odaszánt jelenléttel, figyelemmel. Teszik ezt a Biblia tanítását követve és az egyház intézményi kereteit, lelki és anyagi forrásait, tagjainak emberi tudását és tapasztalatait kiaknázva.

A Magyarországi Evangélikus Egyház misszióját az Országos Evangelizációs és Missziói Bizottság, a különböző szinteken megbízott missziói lelkészek és a missziói munkaágak speciális szolgálatai segítik. Ilyen módon ágazik szét a missziói szolgálat a nők, a férfiak, az alkoholbetegek, a cigányság, a felvidéki magyar evangélikusok, a börtönök fogvatartottai, a repülőtér utasai és annak alkalmazottai felé, a zsidóságot érintően, a rádió és egyéb médiumok érdeklődői felé.

Az itt felsorolt és bemutatott területek nem fedik le a Magyarországi Evangélikus Egyház teljes missziói munkáját, ezek mellett működik még többféle szervezet például a kórházakban lévők, a gyermekek és a fiatalok elérésére, illetve egyedi, helyileg szervezett kezdeményezésekként. A misszió fő üzenete: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Missziói munkaágak bemutatása

 

Országos evangelizációs és missziói lelkész

Az országos evangelizációs és missziói lelkész egyben az Evangélikus Missziói Központ – Magyar Evangélikus Rádiómisszió igazgatója. Ebben a központban ő a Híd evangélikus missziói magazin felelős kiadója és szerkesztője, valamint a rádióműsorok főszerkesztője. Koordinálja országos szinten az evangélikus egyház missziói munkaágait. Ezek a szolgálatok különféle, célzott csoportokat érnek el az egyház üzenetével és kinyújtott kezével; közülük említhetjük például a Felvidéken élő magyar evangélikusokat, a magyarországi cigányságot, a börtönökben élőket, az alkoholbetegeket.

Az evangelizációs és missziói lelkész a különféle missziói szolgálatok felelőseivel rendszeres segítő kapcsolatot ápol, őket konzultációkra hívja össze. Országos programokat szervez, meghívások nyomán folyamatosan járja a Kárpát-medencét, igehirdetéssel, előadással szolgál a gyülekezetek különféle alkalmain.

A lelkész munkáját az egyház Evangelizációs és Missziói Bizottságával karöltve végzi. Szálakat köt össze más keresztyén egyházak és szervezetek képviselőivel és missziói tevékenységeivel egyaránt.

Szeverényi János: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; 06 20 824 5463

szeverenyijanos.hu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alkoholbeteg-mentő misszió

A Középhalmi Misszió 1984-ben kezdte meg szolgálatát az alkohol- és szenvedélybetegek között, felismerve, hogy ez a probléma nem gyógyítható, de Krisztust elfogadva, az ő segítségével meg lehet szabadulni a megkötözöttségekből. Lelkész, orvos, pedagógus és szabadult alkoholista együtt, összefogva vesz részt ebben a munkában.

Az alapítvány célja a megelőzés, a betegek felkutatása és gondozása, rehabilitációja; családterápia, az ifjúság nevelése, az idősek gondozása.

A Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközséggel együttműködve tartanak alkalmakat alkohol- és nikotinfüggő szenvedélybetegek részére közös és egyéni beszélgetések formájában. Nyaranta hittanos tábort, csendesheteket, illetve úgynevezett gyógyító-szabadító heteket és csendes hétvégéket rendeznek Piliscsabán, az Evangélikus Missziói Központtal közösen szervezve.

Szeverényi János: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; 06 20 824 5463

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Börtönlelkészi szolgálat

A börtönlelkész feladata valamennyi egyház és missziói társaság munkájának koordinálása, illetve az intézet valamennyi fogvatartottja részére – igény szerint – a vallásgyakorlás elősegítése, hétközi és nagyünnepi istentiszteletek szervezése a fogvatartottak számára, felekezettől függetlenül.

A szolgálattévők minden lehetőséggel élnek, amit a jogszabály nem tilt. A bibliaórák, áhítatok tartása mellett fontos a rendszeres egyéni és csoportos lelkigondozás a női és férfi fogvatartottak körében.

A lelkész szükség szerint az intézet állományának részére is rendelkezésre áll (gyóntatás, lelkigondozás, keresztelői, esküvői szertartás).

Erdélyi Csaba: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; 06 20 289 58 27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cigánymisszió

A munkaág tevékenységei közé tartozik találkozók, nyári táborok, gyerektáboroztatás, bibliaiskolák, integrációs programok szervezése. Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen a lelkészszakos hallgatóknak cigánymissziológiai kurzust tartanak.

Három evangélikus gyülekezetben folyik deklaráltan cigánymissziói munka: Orosházán a cigány családokkal intenzív a kapcsolattartás. Istentiszteleteken nagy számban vesznek részt cigányok. Heti ifjúsági alkalmak, gyerekeknek, fiataloknak nyári táborok kerülnek megszervezésre, szociális segítségnyújtás folyik.

A nyírteleki Filadelfia Evangélikus Egyházközség holisztikus missziói szolgálatot végez a Görögszálláson és Belegrádon élő cigányság között. Szociális földprogramban biogazdaságot, a Biztos kezdet gyerekházat és tanyagondnoki szolgálatot működtetnek.

Sárszentlőrincen heti bibliaórák folynak, a cigányság hűséges pásztorolása történik laikus segítők bevonásával. A cigány ételek bemutatója program is időről-időre megrendezésre kerül. Az evangélikus sajtóban is beszámolókat közölnek a cigánymissziói történésekről.

Folyamatos az ökumenikus együttműködés protestáns felekezetek misszióival, illetve közös alkalmak szervezése, ezeken az evangélikus cigányság részvétele.

Bakay Péter: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; 06 20 824 57 42

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felvidéki misszió

Szlovákia magyarok által lakott, határmenti területein nagy igény van a magyar nyelvű istentiszteletekre és gyülekezeti alkalmakra. Ezt a helyi szolgálattevők nem mindig tudják az igényeknek megfelelően biztosítani.

Az elmúlt években magyarországi friss nyugdíjas lelkészek segítségével fellendült a magyar nyelvű szolgálat Felvidéken. Sajógömöri központtal Tornalja, Lőkösháza, Gömörpanyit, Lekenye gyülekezeteiben, valamint Rozsnyón, Kőrösben, Berzétén tartanak magyar nyelvű istentiszteleteket, bibliaórákat.

A hosszúszói anyagyülekezet vonzáskörében Kecsőn, Ardón, Kuntapolcán óvodás és iskolai hittant, konfirmációi oktatást, bibliaórát szerveznek.

Nyáron Százdon és Hosszúszón a falu által szervezett táborban a magyar nyelvű hittan foglalkozásokon szinte a falu összes gyermeke részt vesz.

Lóczy Tibor: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; +421 907 88 53 84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Férfimisszió

A férfiak gyakran nehezebben találják meg a helyüket a gyülekezet közösségében, pedig nagy szükség van a jelenlétükre. Az egyházi élet és a hit gyakorlása „férfi dolog” is, nem csak a nőkre tartozik.

A férfimisszió terepet kínál az aktív szerep- és felelősségvállalásra. Egy férficsoport nagyon sokat segíthet a gyülekezetben például önkéntes munkával és létrehozhat olyan fórumot, amelyhez más férfiak is szívesen csatlakoznak. Felkarolhat olyan fiatalembereket, akik árvák, félárvák, vagy egyszerűen a családjukban nincs férfi példakép.

Az ország különböző területein élő csoportok tartják a kapcsolatot egymással, az Egyházkerületi és Regionális Férfimissziós Napok mellett az egyes gyülekezetek férficsoportjai közös programokat is szerveznek, ahol minden korosztályt szívesen látnak.

Koháry Ferenc: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; 06 20 824 7122

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Női misszió

A női misszió 1998 óta segíti egyházunkat küldetése betöltésében. Felvállalja az asszonyok sajátos érdekeinek képviseletét és az evangélikus asszonyok bázisává kíván lenni. Segíteni kívánja a hitben keresőket, és azokat a szülőket, akik gyermekeiket egyedül nevelik. Menedéket keres és lelki segítséget ad a bántalmazást szenvedőknek.

Alkalmat teremt a találkozásokra, a tanulásra, az elcsendesedésre, az ökumenikus együttműködésre: országos és regionális nőtalálkozókat szervez, rendszeresen tart női klubot, ökumenikus női imaórát, asszonyhétvégét, nyári, hitmélyítő és egyedülálló szülők, illetve gyermekeik számára szervezett konferenciákat.

Pintér Márta: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; 06 20 824 2791

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repülőtéri lelkészség

Az ökumenikus kápolna a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2B termináljának galéria szintjén található, amit az indulási szintről lehet megközelíteni. A kápolnába szívesen mennek be elcsendesedni az utasok, alkalmazottak, várakozók és kísérők. Sokan térnek be, hogy imádkozzanak vagy a lelkésszel beszélgessenek. A repülőtér alkalmazottai is gyakran beülnek néhány percre, hogy lelkileg feltöltődve folytassák munkájukat.

A gyakorlott utazó észreveszi a reptéri lelkészi kitűzőt, és tudja, hogy bármikor odaléphet hozzá, megszólíthatja őt.

A Határrendészeti Parancsnokság repülőtéri kirendeltsége megállapodást kötött a Magyarországi Evangélikus Egyházzal is, hogy a repülőtéri lelkész az idegenrendészeti fogdába kerülteket szükség esetén lelkigondozza.

A kápolna felszentelt helyiség, ezért lehetőséget nyújt keresztelőre, konfirmációra és esküvőre is.

Dr. Fischl Vilmos: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

06 1 296 7899, 06 20 824 6248    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magyar Evangélikus Rádiómisszió

Az Evangélikus Missziói Központban működik a Magyar Evangélikus Rádiómisszió, mely hetente készít rádióműsorokat stúdiójában. Ezek célja annak az örömhírnek az életszerű, közérthető formában való megszólaltatása, amely minden élethelyzetben, minden körülmények között reménységet és megoldást kínál embertársainknak.

A Lélekhangoló c. evangélikus műsort a rádiómisszió világi és egyházi rádiós partnerei sugározzák számos vidéki város és Budapest vételkörzetében és a határon túl is, valamint az interneten. A missziói központban a rádiómisszióval szoros együttműködésben folyik a további médiamunka is.

A stúdióban és egyházi programokon, rendezvényeken készülő felvételek – igehirdetések, interjúk, versek, énekek – CD-n, újabban pedig az internet nyújtotta csatornákon keresztül kerülnek megosztásra.

Az Evangélikus Missziói Központban készülő Híd evangélikus missziói magazin a hazai gyülekezeteken kívül a határon túli olvasókhoz is eljut. A szolgálat részét képezi további kiadványok, könyvek szerkesztése, kiadása is.

Szeverényi János: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; 06 20 824 5463

Erdészné Kárpáti Judit: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; 06 20 620 3679

misszio.lutheran.hu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zsidómisszió

Szívünk vágya, hogy a nép, melyben az Úr először jelentette ki magát, és az evangéliumot először hallhatta, továbbra is hallhassa és tanulhassa az örömhírt. Megismerje és tapasztalja, hogy Isten Izrael Szabadítója, a világ Megváltója, aki a Názáreti Jézusban emberré lett. Ezért választottuk mottóul az igét: „Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek.” (Róm 1,16)

Feladatunknak tartjuk továbbá a bizonyságtételt arról, hogy a megbékélés és a kiengesztelődés egyedül az Úr Jézus Krisztusban lehetséges, ő Szabadító. Őbenne és őáltala érezheti az egyház a felelősségét annak is, hogy zsidó testvéreink felé tartozik a hír elmondásával. Ezért mi szeretnénk:

– a keresztyén szeretetet Jézusban megmutatni és megélni a zsidóság felé,

– az egyház népében felelősséget ébreszteni a zsidóság felé,

– hirdetni az örömhírt a zsidóságnak.

A Gisle Johnson Intézet imádságával szeretné hordozni a zsidó népet, és támogatni szeretné a messiási zsidóságot. Az intézet az evangélikus egyház támogatásával, a Norvég Zsidómisszió történelmi múltú szervezet magyarországi tagjaként működik.

Endreffy Géza: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; 06 20 928 9955