A megbocsátásról (cikk)

A meditáció a Lelkipásztor folyóiratban jelent meg.

Bővebben: A Szentlélek azt mondta: Ne hisztizz!

A megbocsátásról (cikk)„Két egyháztípus van: az egyik nárcisztikus, zárt, a másik nyitott a peremvidék felé.” − állítja Ferenc pápa, a szegények pásztora. Mi protestánsok, ha nem is azonosulunk a pápaság intézményével és a katolikus tanítás néhány elemével, mégis tisztelettel és reménységgel nézünk erre a kedves, intelligens, elhívatott egyházi vezetőre. FILMAJÁNLÓ.

Bővebben: Ma is reformációra szorulunk − film Ferenc pápáról

A megbocsátásról (cikk)Dr. Patrick Streiff a Metodista Egyház közép- és dél-európai centrál-konferenciájának püspöke 2016. április 17-én beiktatta szuperintendensi tisztségébe, szolgálatába dr. Khaled A. László lelkészt. Az előtte való napon köszönték meg Csernák István eddigi egyházvezető húsz esztendei szolgálatát.

Bővebben: Tisztánlátó, nyitott, missziós egyház – Beiktatták az új metodista szuperintendenst

A megbocsátásról (cikk)

Emlékezés és hála a facsimile kiadás kapcsán. Szeverényi János másodéves teológusként készített egyháztörténeti szemináriumi dolgozata.

Bővebben: Károlyi Gáspár és a Vizsolyi Biblia

A megbocsátásról (cikk)

Böjt 5. vasárnapjának (Judica) igéjéről – Zsid 9,11–15

Bővebben: Nagyobb és tökéletesebb

A megbocsátásról (cikk)

Szabad-e az egyház? – Egyház és állam kapcsolatáról szólt a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) teológiai műhelye, amelyet 2016. február 23-án, a piliscsabai Béthel Evangélikus Missziói Otthonban tartottak.

Bővebben: Szabad-e az egyház? – Aliansz teológiai műhely

A megbocsátásról (cikk)

Fabiny Tamás püspök évekkel ezelőtt meghirdette a „beszélgető egyház” vízióját. A szándék megvalósulása csak részben sikerült. A beszélgetés műfaja működik, de nem mindig nyíltan, szeretetben. Ezen próbáltunk segíteni dr. Hafenscher Károllyal, a zsinat elnökével együtt, amikor Szín-gazdag lutheránus egyház – az egy Krisztus hatalma alatt címmel beszélgető-fórumot hívtunk össze Révfülöpön, 2016. január 27–28-án.

Bővebben: „Együtt szeretnénk a mennybe jutni” (Luther) – Szín-gazdag lutheránus egyház – az egy Krisztus...

A megbocsátásról (cikk)

„Hogy elhiggye a világ” (Jn 17,21)

A gonosz, a diabolosz szétszed, összezavar, tönkretesz, a Lélek gyógyít, egyesít, helyreállít. Az egyházban, Krisztus földön élő testében ez a két transzcendens, spirituális erő feszül egymásnak. Az egységtörekvés, az ökumenikus mozgás, az evangéliumi hívők közössége nem hobbi, nem identitászavarral küzdők pótcselekvése, hanem az Örökkévaló akaratának teljesítése örömben, békességben. Az Atya szereti, ha gyermekei együtt vannak. A végtelen mennyei asztal mindenkit vár, a felkészülés a nagy találkozásra itt történik.

Bővebben: Az imahetek után

A megbocsátásról (cikk)

Csodaszép, hiteles, őszinte izlandi filmet ajánlok olvasóink figyelmébe. Hitre, vallásra nincs direkt utalás benne, de minden jelenet rólunk, emberekről szól, esendőségeinkről, a haragról, a meg nem bocsátás jégkorszakáról és a feloldás esélyeiről.

Bővebben: Kosok

A megbocsátásról (cikk)

A zsinat a missziói törvény átdolgozásán munkálkodik. Ennek kapcsán kérdeztük meg a misszióról ennek a munkaágnak az országos felelőseit személyes véleményükről. Három kérdésünkre Szeverényi János, országos missziói lelkész válaszol.

Bővebben: Az egyház spirituális hőforrás