A megbocsátásról (cikk)

Országos evangelizáció: 2015. október 10., Deák tér

Az evangélium örömhír és jó hír Isten megváltó szeretetéről. Erre mindig szükségünk van. Különösen is olyan időkben, amilyenekben élünk. Percenként öntik ránk a rossz híreket. Sokan emiatt bizonytalanok, és félnek a jövőtől.

A megbocsátásról (cikk)

Dr. Garádi Péter, az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) elnöke, a révfülöpi presbiterképző előadója, korábbi budaörsi gyülekezeti felügyelő újabb könyvecskével rukkolt elő, mégpedig az evangélikus presbiterek szeptember 19-én megrendezendő országos találkozójára (EPOT) időzítve. Az új kiadványban a hat évvel ezelőtti találkozón a presbiterek által feltett száz kérdésre válaszol.

A megbocsátásról (cikk)

„Szeverényi honvéd, maga nem szerel le idő előtt, mert teológus!” – kiáltotta indulatosan Homoki főhadnagy. Teológiai hallgatóként két évre kellett bevonulnom katonának. Egy tiszthelyettes tanácsára kértem szemem kivizsgálását, mivel annyi dioptriaszámmal, amennyi nekem akkor volt, be sem kellett volna vonulnom. Hogy is kezdődött ez a nehéz és szép történet?

A megbocsátásról (cikk)

Diagnózis – terápia – rehabilitáció

Meghökkentő beszámolót hallgathattak az érdeklődők egy világot járó missziológusprofesszortól Révfülöpön. Az már önmagában hírértékű, ha Európában olyan helyen jön létre gyülekezet, ahol eddig nem volt. Ennél is különösebb, ha a gyülekezet nagy része korábbi muszlimokból áll. Olyan németországi településen született ez a gyülekezet, ahol a lakosság nyolcvan százaléka muszlim, ahol az elmúlt években keresztyén templomok zártak be, gyülekezetek szűntek meg.

A megbocsátásról (cikk)

Hőgyes 40

A hetvenes években az egyházellenes diktatúra ellenére érzékelhető volt némi mozgás a hazai keresztyénségen belül. Például nyaralás címén több gyülekezet szervezett táborokat, konferenciákat. Sztruhár András – aki 1964-ben tizenhat évesen megszervezte az első ifjúsági tábort – vezetésével a fejér-komáromiak profi szinten művelték ezt a műfajt.

A megbocsátásról (cikk)Június 4-én a trianoni tragédiára emlékeztünk. Sokan nem tudják, hogy ez a „belső Trianon” napja is. 1956. június 4-én – szovjet nyomásra – az 1047. számú titkos kormányhatározatban legalizálták az abortuszt. Ennek áldozata az azóta meg nem született 6,5 millió gyermek.

A megbocsátásról (cikk)Szeverényi János vezércikke az Evangélikus Életben 2015 pünkösdjén.

A megbocsátásról (cikk)2015. május 4-től 6-ig Balatonszárszón került megrendezésre az országos lelkészkonferencia.

A megbocsátásról (cikk)„Az egyházon kívül nincs üdvösség” (extra ecclesiam nulla salus) tétel kizárólagossága meghatározta az elmúlt évszázadok teológiáját és gyakorlatát. A gyarmatosítás egyház által is támogatott, sok esetben méltatlan folyamata ütközött a Szentírás tanításával (lásd például A misszió című, Roland Joffé által rendezett angol filmet). Az egyház politikai, katonai és gazdasági hatalmánál fogva feljogosítva érezte magát más vallások elnyomására, megszüntetésére. Elég csak utalni a zsidók, indiánok, afrikai feketék ellen a kereszt jegyében elkövetett bűnökre. Volt miért bocsánatot kérnie II. János Pál pápának. De ő legalább megtette…

A megbocsátásról (cikk)Kárpátaljáról Felvidéken