A megbocsátásról (cikk)Dr. Patrick Streiff a Metodista Egyház közép- és dél-európai centrál-konferenciájának püspöke 2016. április 17-én beiktatta szuperintendensi tisztségébe, szolgálatába dr. Khaled A. László lelkészt. Az előtte való napon köszönték meg Csernák István eddigi egyházvezető húsz esztendei szolgálatát.

A megbocsátásról (cikk)

Emlékezés és hála a facsimile kiadás kapcsán. Szeverényi János másodéves teológusként készített egyháztörténeti szemináriumi dolgozata.

A megbocsátásról (cikk)

Böjt 5. vasárnapjának (Judica) igéjéről – Zsid 9,11–15

A megbocsátásról (cikk)

Szabad-e az egyház? – Egyház és állam kapcsolatáról szólt a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) teológiai műhelye, amelyet 2016. február 23-án, a piliscsabai Béthel Evangélikus Missziói Otthonban tartottak.

A megbocsátásról (cikk)

Fabiny Tamás püspök évekkel ezelőtt meghirdette a „beszélgető egyház” vízióját. A szándék megvalósulása csak részben sikerült. A beszélgetés műfaja működik, de nem mindig nyíltan, szeretetben. Ezen próbáltunk segíteni dr. Hafenscher Károllyal, a zsinat elnökével együtt, amikor Szín-gazdag lutheránus egyház – az egy Krisztus hatalma alatt címmel beszélgető-fórumot hívtunk össze Révfülöpön, 2016. január 27–28-án.

A megbocsátásról (cikk)

„Hogy elhiggye a világ” (Jn 17,21)

A gonosz, a diabolosz szétszed, összezavar, tönkretesz, a Lélek gyógyít, egyesít, helyreállít. Az egyházban, Krisztus földön élő testében ez a két transzcendens, spirituális erő feszül egymásnak. Az egységtörekvés, az ökumenikus mozgás, az evangéliumi hívők közössége nem hobbi, nem identitászavarral küzdők pótcselekvése, hanem az Örökkévaló akaratának teljesítése örömben, békességben. Az Atya szereti, ha gyermekei együtt vannak. A végtelen mennyei asztal mindenkit vár, a felkészülés a nagy találkozásra itt történik.

A megbocsátásról (cikk)

Csodaszép, hiteles, őszinte izlandi filmet ajánlok olvasóink figyelmébe. Hitre, vallásra nincs direkt utalás benne, de minden jelenet rólunk, emberekről szól, esendőségeinkről, a haragról, a meg nem bocsátás jégkorszakáról és a feloldás esélyeiről.

A megbocsátásról (cikk)

A zsinat a missziói törvény átdolgozásán munkálkodik. Ennek kapcsán kérdeztük meg a misszióról ennek a munkaágnak az országos felelőseit személyes véleményükről. Három kérdésünkre Szeverényi János, országos missziói lelkész válaszol.

A megbocsátásról (cikk)

Megtérés – Büky Anna új kötete

Polgármester, sportriporter, festőművész, lelkész, újságíró, háztartásbeli, nyelvészprofesszor, kovácsmester, jogász, teológus, színházrendező, mérnök, nővér, szívsebész, fizikus, külkereskedő, újságíró, templomgondnok, háziorvos, filmrendező… A közös bennük: Isten gyermekeinek vallják magukat.

A megbocsátásról (cikk)

Szeretetszolgálat Isten kreativitásával és áldásával

Két, egymáshoz közeli evangélikus gyülekezet szeretetszolgálatába nyertünk bepillantást november 10-én az Evangélikus Missziói Központ munkatársi csapatával. Ha mindenre kiterjedően beszámolnánk a tótkomlósi és a szarvasi gyülekezetek az elesettek, a szenvedélybetegek és a városuk felé való szolgálatáról, mindez egy cikk kereteit szétfeszítené. Csupán ízelítőt nyújtunk az alábbiakban, és biztatjuk az olvasót, hogy ha teheti, maga is látogassa meg ezeket a szolgálati helyeket.