A megbocsátásról (cikk)Szeverényi János gondolatai egy szlovák evangélikus imamozgalom Eperjesen lezajlott konferenciája kapcsán, melyen ő igével szolgált.

Április 7-én mutatták be a magyarországi mozikban azt a Ferenc pápa életútjáról készült argentin filmet, amelynek alapját az Elisabetta Piqué által írt, „Francisco – Vida e revolución” (Ferenc – élet és forradalom) című kötet adja. A film címe: Ferenc pápa – Buenos Airestől a Vatikánig

A megbocsátásról (cikk)

A meditáció a Lelkipásztor folyóiratban jelent meg.

A megbocsátásról (cikk)„Két egyháztípus van: az egyik nárcisztikus, zárt, a másik nyitott a peremvidék felé.” − állítja Ferenc pápa, a szegények pásztora. Mi protestánsok, ha nem is azonosulunk a pápaság intézményével és a katolikus tanítás néhány elemével, mégis tisztelettel és reménységgel nézünk erre a kedves, intelligens, elhívatott egyházi vezetőre. FILMAJÁNLÓ.

A megbocsátásról (cikk)Dr. Patrick Streiff a Metodista Egyház közép- és dél-európai centrál-konferenciájának püspöke 2016. április 17-én beiktatta szuperintendensi tisztségébe, szolgálatába dr. Khaled A. László lelkészt. Az előtte való napon köszönték meg Csernák István eddigi egyházvezető húsz esztendei szolgálatát.

A megbocsátásról (cikk)

Emlékezés és hála a facsimile kiadás kapcsán. Szeverényi János másodéves teológusként készített egyháztörténeti szemináriumi dolgozata.

A megbocsátásról (cikk)

Böjt 5. vasárnapjának (Judica) igéjéről – Zsid 9,11–15

A megbocsátásról (cikk)

Szabad-e az egyház? – Egyház és állam kapcsolatáról szólt a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) teológiai műhelye, amelyet 2016. február 23-án, a piliscsabai Béthel Evangélikus Missziói Otthonban tartottak.

A megbocsátásról (cikk)

Fabiny Tamás püspök évekkel ezelőtt meghirdette a „beszélgető egyház” vízióját. A szándék megvalósulása csak részben sikerült. A beszélgetés műfaja működik, de nem mindig nyíltan, szeretetben. Ezen próbáltunk segíteni dr. Hafenscher Károllyal, a zsinat elnökével együtt, amikor Szín-gazdag lutheránus egyház – az egy Krisztus hatalma alatt címmel beszélgető-fórumot hívtunk össze Révfülöpön, 2016. január 27–28-án.

A megbocsátásról (cikk)

„Hogy elhiggye a világ” (Jn 17,21)

A gonosz, a diabolosz szétszed, összezavar, tönkretesz, a Lélek gyógyít, egyesít, helyreállít. Az egyházban, Krisztus földön élő testében ez a két transzcendens, spirituális erő feszül egymásnak. Az egységtörekvés, az ökumenikus mozgás, az evangéliumi hívők közössége nem hobbi, nem identitászavarral küzdők pótcselekvése, hanem az Örökkévaló akaratának teljesítése örömben, békességben. Az Atya szereti, ha gyermekei együtt vannak. A végtelen mennyei asztal mindenkit vár, a felkészülés a nagy találkozásra itt történik.