Valódi emberségünk, személyes hivatásunk megtalálásában lehetnek segítségül Ittzés István lelkész most elhangzó szavai. Szeverényi János interjúja.

Nem várhatunk tapsvihart csodás üzenetünk nyomán, ha a Szentírás örömhírét szóljuk. Pedig még mindig az evangélium és Krisztus ereje életünk egyetlen megoldása. Lupták György lelkész gondolatai.

Türelemmel viselt, hosszú betegség után június 8-án hazatért Urához Széll Bulcsú lelkész.
Az egyik Deák téri evangélizáción elhangzott igehirdetésének, és Szeverényi János vele készült, korábbi interjújának részletei híven tolmácsolják élete hitvallását.

Teológiai tanár és hétgyerekes édesapa. Dr. Béres Tamás, az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanszékvezető tanára számára mindkettő hivatás, melyben az önálló életre, a kihívásokkal való bátor szembenézésre, szolgálatra készíti fel a fiatalokat és saját gyerekeit. A nagycsaládos lét szépségeibe, az elengedés-féltés dilemmájába pillanthatunk bele Erdészné Kárpáti Judit vele készült interjújában.

Sánta Ágnes és Philip - egy magyar-indiai házaspár - közös szívügye a Krisztusról szóló örömhír közvetítése indiai emberek felé. Házasságuk első éveit Magyarországon töltötték, fél éven belül pedig Indiába készülnek áttelepülni, és továbbvinni Philip Mission for the Lost nevű missziós szervezetének munkáját. Erdészné Kárpáti Judit interjúja.

Görög Zoltánné Hajnalka a Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület főnökasszonya, lelkészfeleség, kántor. Néhány mozaikot teszünk egymás mellé azokból az életeseményeiből, melyekről talán az őt ismerők is kevesebbet tudnak. Erdészné K. Judit interjúja.

"Krisztus feltámadása nem egy alaptételünk a sok közül, ennél sokkal több" - vallja Deák László, a déli egyházkerület missziói lelkésze, akit Erdészné Kárpáti Judit kérdez a húsvét máig kiható eseményeiről.

Szeverényi János húsvéti gondolatai.

A következő összeállításban az önként, személyes módon vállalt böjt áldásairól szólnak különböző korú, élethelyzetű evangélikus testvéreink.
Győri András Timótheus és a Zákeus Média Centrum felvételei.

Dr. Garádi Pétert, az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület elnökét egyházunk aktív laikus szolgálóját a reformáció évfordulójának ünnepe kapcsán kérdezi Erdészné Kárpáti Judit.