Vári Zsolt Ádám roma származású festőművész, aki aktívan támogatja az állami gondozott gyerekek tehetséggondozását is. Maga is hasonló sorsból indult, de mert nagyot álmodni, és Isten segítségével ma boldog családapa. Zsoltot az őt tiszadobi állami gondozotti évei óta kísérő Szeverényi János kérdezi.

Bővebben: Ne féljünk az élettől!

Életre szóló társunk megtalálása nem egyszerű feladat. Isten ebben is megbízhatóan segíti a Hozzá fordulókat. Széll Bulcsú nyugalmazott evangélikus lelkészt és feleségét, Széllné Győri Évát házasságuk és hitük kapcsolatáról kérdezi Kulcsár Anikó. (Készült: a MERA Rádió felvételéből)

Bővebben: Párkeresés – Istenre találás

A pünkösdkor kitöltetett Szentlélek vezeti az embert Krisztusban való hitre ma is. Erről számol be az angyalföldi evangélikus gyülekezet két tagja, Garai Szilvia, elsőéves evangélikus teológiai hallgató, és Nádas Kinga bölcsészhallgató. Gyülekezetük és Magvetés bibliakörük növekedésében is folyamatosan a Lélek munkálkodását élik meg.

Bővebben: A Szentlélek vezet el Jézushoz és az Atyához

Duszka József gyilkossági nyomozóként dolgozott évtizedeken át. Nyugdíjazása után mélyrepülésbe kezdett az élete. Erről az időszakról és megújulásáról, szabadulásáról vall Szeverényi János vele készült interjújának részleteiben.

Bővebben: Mélyrepülés és új élet

Missziói percek rovatunkban dr. Csáky Tünde háziorvost kérdezi Erdészné Kárpáti Judit. A doktornő a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának főtitkára, a kispesti evangélikus gyülekezetben presbiterként és az énekszolgálat lelkes vezetőjeként szolgál.

Bővebben: Hit és hivatás

Milyen módon terjedt el Krisztus halálának kétségbeejtő reménytelensége után az Ő feltámadásának és az evangéliumnak a híre? Erről kérdezi Kulcsár Márton lelkészt Erdészné Kárpáti Judit.

Bővebben: A feltámadás híre

A Sztehlo Gábor Evangélikus ÁLtalános Iskola és Gimnázium tanára, a kispesti evangélikus lelkész felesége, Deák Gabriella felnőttként ismerte meg Krisztust. Az ének és etika tantárgyak mellett hittant is taníthat majd a következő tanévtől, mert tervei szerint idén végez az Evangélikus Hittudományi Egyetem hittanár-nevelőtanár mesterszakán.

Bővebben: Megismerni Krisztust

Missziói percek rovatunkban egy fiatal evangélikus házaspár szól arról, hogy hogyan készültek a házasságukra, mi módon van jelen Isten harmadikként a kapcsolatukban. Nagypál Szilárd mérnök, felesége, Nagypálné Adámi Erzsébet a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda óvónője.

Bővebben: Hármas fonál

A harag emberi alapérzelmeink egyike. Azt is kijelenthetjük, hogy gyakran ez az indulatunk visz minket bűnbe. Szeverényi Jánossal, a Híd evangélikus missziói magazin főszerkesztőjével szó esik róla a lap témája és a böjt kapcsán is.

Bővebben: Harag és böjt

A Luther Kiadó gondozásában jelent meg decemberben Büky Anna ötödik könyve Megtérés címmel, amely egy interjúkötet. Az írónő munkája mellett egy éve szervezi a Györ-Moson-
Sopron megyei kis faluban, Magyarkeresztúron az 1966-ban épült evangélikus templom felújítását.

Bővebben: Beszéljünk a megtérésről!