Szeverényi János

Pintér Győző Tibor aktív éveinek hosszú évtizedei alatt teljes odaadással szolgálta az egyházat és Krisztus ügyét. Tette ezt építészmérnökként, gyülekezeti felügyelőként, igehirdetőként, bibliaiskolai tanárként. 

Erdészné Kárpáti Judit

Fizikusi diplomája megszerzése mellett az evangélikus teológia lelkészi szakát is elvégezte Malik Péter Károly, aki ma már a lucfalvai evangélikus gyülekezetben szolgál. Istenre találásáról, életváltozásáról beszélgetett velünk.

Erdészné Kárpáti Judit

Mi a feleség és a férj helye, szerepe a házasságban? Hogyan lehet egymással "boldogulni" a másikat boldogítva? Van-e titka a párválasztásnak és a hosszú házasságnak? Személyes vallomásokat hallhatnak mindezekről egy fiatal lelkészfeleségtől, egy házasmisszió szolgálójától, egy gyülekezeti felügyelőtől, négygyermekes édesapától és egy 65 éve házas lelkésztől.

Erdészné Kárpáti Judit

Antal Katalin a Fasori Evangélikus Gimnázium diákja volt, ma az iskola biológia tanárnője. Istenkapcsolatáról, hívő tanári felelősségéről, megéléseiről beszélgettünk.

Szeverényi János

A Missziói percekben Simon András grafikusművész gondolatait, vallomását hallhatják, melyet Szeverényi Jánossal osztott meg egy interjúban.

Missziói percek rovatunkban Szeverényi János missziói lelkész áhítatát hallhatják a 2014. év igéjéről, melyet a 73. zsoltár 28. versében olvashatunk.

Erdészné Kárpáti Judit

A keresztény hit megélésében és a hangsúlyos pontok meghatározásában sokféleség mutatkozik egyéni, gyülekezeti, egyházi szinteken. Szeverényi Jánossal beszélgettünk a kegyességi irányzatokról a nemrégiben megjelent Híd missziói magazin témája apropóján. 

Szeverényi János

Egy külföldre települt magyarok által létrehozott, önszerveződő keresztyén közösségről hallhatnak a következő percekben. A luxemburgi protestáns magyar gyülekezet egyik meghívott igeszolgálója Szeverényi János missziói lelkész volt néhány hónappal ezelőtt. Ő készített interjút a gyülekezet egyik oszlopának számító Magyar családnál.

Erdészné Kárpáti Judit

"Elfelejtette kegyelmét az Isten, vagy elnyomta irgalmát a harag?" A 77. zsoltár kétkedő kérdésére egy erőteljesen aláhúzott "nem"-et kapott válaszul az országos evangelizáció hallgatósága Cseri Kálmán nyugalmazott lelkipásztor szavai által. A kérdés csupán ez maradt: élek-e én is a kegyelemmel?
Részletek az igehirdetésből.

Zika Klára

A Deák téren (október 12-én) megrendezett országos evangelizáció központi témája a kegyelem volt. A magzat és a kegyelem kérdéséről Dr. Tolnay Lajos szülészorvos szekciójában hallhattak a résztvevők. Az elhangzottakból Erdészné Kárpáti Judit készített összeállítást.