Az Evangélikus Missziói Központ és az Evangélikus Külmissziói Egyesület közösen megrendezett nyári konferenciájáról hallhatnak felvételeket a Missziói percek rovatban. Győri János Sámuel pesterzsébeti lelkész és énekcsoportjuk a Hallelujah énekeskönyv énekeivel szolgált a konferencián. Az egyik, sokak által szeretett ének mellett Lassú Tamásné, a várpalotai evangélikus óvoda vezetőjének bizonyságtétele hangzik el a következő percekben.

Mindannyian vágyunk néha valami felemelő, érthetetlen módon segítségünkre siető vagy ámulatba ejtő csoda megtapasztalására. Evangélikus missziói magazinunk, a Híd legutóbbi lapszámában a csoda mibenlétét járta körül. A főszerkesztőt, Szeverényi Jánost Erdészné Kárpáti Judit kérdezi.

Vári Zsolt Ádám roma származású festőművész, aki aktívan támogatja az állami gondozott gyerekek tehetséggondozását is. Maga is hasonló sorsból indult, de mert nagyot álmodni, és Isten segítségével ma boldog családapa. Zsoltot az őt tiszadobi állami gondozotti évei óta kísérő Szeverényi János kérdezi.

Életre szóló társunk megtalálása nem egyszerű feladat. Isten ebben is megbízhatóan segíti a Hozzá fordulókat. Széll Bulcsú nyugalmazott evangélikus lelkészt és feleségét, Széllné Győri Évát házasságuk és hitük kapcsolatáról kérdezi Kulcsár Anikó. (Készült: a MERA Rádió felvételéből)

A pünkösdkor kitöltetett Szentlélek vezeti az embert Krisztusban való hitre ma is. Erről számol be az angyalföldi evangélikus gyülekezet két tagja, Garai Szilvia, elsőéves evangélikus teológiai hallgató, és Nádas Kinga bölcsészhallgató. Gyülekezetük és Magvetés bibliakörük növekedésében is folyamatosan a Lélek munkálkodását élik meg.

Duszka József gyilkossági nyomozóként dolgozott évtizedeken át. Nyugdíjazása után mélyrepülésbe kezdett az élete. Erről az időszakról és megújulásáról, szabadulásáról vall Szeverényi János vele készült interjújának részleteiben.

Missziói percek rovatunkban dr. Csáky Tünde háziorvost kérdezi Erdészné Kárpáti Judit. A doktornő a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának főtitkára, a kispesti evangélikus gyülekezetben presbiterként és az énekszolgálat lelkes vezetőjeként szolgál.

Milyen módon terjedt el Krisztus halálának kétségbeejtő reménytelensége után az Ő feltámadásának és az evangéliumnak a híre? Erről kérdezi Kulcsár Márton lelkészt Erdészné Kárpáti Judit.

A Sztehlo Gábor Evangélikus ÁLtalános Iskola és Gimnázium tanára, a kispesti evangélikus lelkész felesége, Deák Gabriella felnőttként ismerte meg Krisztust. Az ének és etika tantárgyak mellett hittant is taníthat majd a következő tanévtől, mert tervei szerint idén végez az Evangélikus Hittudományi Egyetem hittanár-nevelőtanár mesterszakán.

Missziói percek rovatunkban egy fiatal evangélikus házaspár szól arról, hogy hogyan készültek a házasságukra, mi módon van jelen Isten harmadikként a kapcsolatukban. Nagypál Szilárd mérnök, felesége, Nagypálné Adámi Erzsébet a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda óvónője.