Több mint tizenöt éve ismerkedtem meg Elek Lajosné Kati nénivel, aki már akkor régóta nagyon beteg volt. Példa számomra a hite, különösen is, hogy sokszor olyan fájdalmai vannak, hogy telefonon sírva kér imatámogatást. Felemelő hallgatni, ahogy az idős asszony küzdelmei és veszteségei ellenére Isten szeretetéről tanúskodik.

Készítette: Hulej Enikő

Bővebben: A szenvedés iskolájában

Advent időszakában, karácsony előtt érdemes az ajándékbeszerzésen túl visszapillantani az életünk eddig kapott ajándékaira. Nem mindig könnyű észrevenni ezeket, amikor nehéz helyzetben vagyunk, de mégis ráébredhetünk, hogy sok okunk lehet a hálára.
Szeverényi János osztja meg velünk gondolatait az ajándékaink kapcsán, a Híd magazin legfrissebb számának témája nyomán.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Bővebben: Ajándékaink

E heti Lélekhangoló műsorunkban Bácskai Károlyt, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetségi Teológia Tanszékének munkatársát, egyetemi docenst kérdezi Szeverényi János.
Vendégünk a beszélgetésben felidézi útját, amely során irodalom- és sportszerető fiatalból Isten követőjévé és lelkésszé, tanárrá vált.

Készítette: Szeverényi János

Bővebben: Tudós teológusként is „Isten kicsinye”

Három-négy éve egészen mást gondolt bizonyos dolgokról, de ma a Bibliához ragaszkodva keresi a válaszokat Vadász András, aki ügyvéd, és a kispesti evangélikus gyülekezet tagja.

2017-ben bízta Jézus Krisztusra az életét, miután kisebbik fia kérésére istentiszteletre kezdtek járni, ahol személyessé vált számára Isten üzenete. Elmondja nekünk, hogy mit jelent a hétköznapjaiban Istenben hinni, és előre haladni Vele a keskeny úton.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Bővebben: „Már tudom, kinek adhatok hálát mindenért”

Erdészné Kárpáti Judittal és férjével, Erdész Zoltánnal arról beszélgetünk, hogy milyen módon találkoztak az Úr Jézus Krisztussal, és ez milyen hatással van a hétköznapi életükre, családjukra. Judit a Magyar Evangélikus Rádiómisszió munkatársaként, Zoltán a Mátyás-templom Gondnokságának vezetőjeként igyekszik munkájával is az Urat szolgálni.

Készítette: Hulej Enikő

Bővebben: Nem élhetünk Krisztus nélkül

Mi lehet 504 év után a reformáció jelentősége? Miben, hogyan változtak a különböző keresztyén felekezetek, és merre kellene tartaniuk? Mit jelent a forrásainkhoz való visszatérés? Dr. Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára osztja meg velünk gondolatait.

Készítette: Erdélyi László

Bővebben: Igazodjunk a Szentíráshoz!

A hitben való elindulásáról és az evangélium igazságának megértéséről beszélt Bakondi Gábor pszichológus a Deák téri evangélikus templomban a 2021. október 9-ei országos evangelizáción.

A tanúságtétel szerkesztett változata után Deák László kispesti lelkész igehirdetéséből is egy ahhoz kapcsolódó részletet osztunk meg. A megtérés mibenlétéről, a keskeny úton járásról és a keresztény ember harcáról gondolkodhatunk el, amelyben a Szentlélek vezeti, mellette áll, hogy győztes lehessen.

Bővebben: Isten gyermekeként élni

Kinczler Zsuzsanna ének-zene és zeneelmélet tanár, egyházzenész, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerzett doktori fokozatot. Tanított a Deák téri Evangélikus Gimnáziumban, dolgozott szolfézstanárként, majd az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanára lett. 2016-tól a Károli Gáspár Református Egyetem Egyházzenei és Zenepedagógiai Tanszékének főiskolai tanára. A cinkotai evangélikus gyülekezet kántora csaknem harminc esztendeje.
Arról, hogy mi a helye a koráléneklésnek, a zenének, a zenepedagógiának és nem utolsósorban Istennek az életében, tartalmas interjúnkban beszél hallgatóinknak.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Bővebben: Megajándékozottság

Salyámosy Éva felnőttként találkozott Istennel és bízta rá életét. Megtérése teljes fordulatot hozott számára. Ezt követően a megözvegyülés, magány, a munkahelyi problémák sem téríthették el attól, hogy Istent szolgálja, róla tanúskodjon minden tehetségét latba vetve. Éva húsz éven át volt a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány rádiós szerkesztője, az utóbbi években a Sola Rádión három műsora hallható hetente.Tizenöt könyve szól felnőtteknek, illetve gyerekeknek Isten csodás dolgairól.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

A beszélgetés folytatása is meghallgatható.

Bővebben: Isten pontosan tudja, mit tesz

A Covid-19-járvány első nagy hullámai után sokan elgondolkodnak, hogyan folytassák az életüket. Nem mindegy, hogy visszatértünk korábbi útjainkra és a magunk terveihez, vagy Istenre bízzuk életünk folytatását.
Csadó Balázs irsai evangélikus lelkész arra biztat bennünket, hogy valóban kezdjünk újat, és bízzuk teljesen Istenre a navigálást. Vele járjuk végig a mennyei célhoz vezető utunkat.

Készítette: Kapocs Attila

Bővebben: Újrakezdés, újraindulás, újratervezés