Garai András felvételéből készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Egy testben és lélekben erős fiatalembert ismerhetünk meg Deme János személyében. Megosztja velünk, hogy milyen mélységeken át vezetett idáig az útja; nyíltan feltárja előttünk Istenre szorultságát, és agydaganatából való gyógyulásának történetét.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Miklya Luzsányi Mónika pedagógus, író, teológus. Kutatási területe az utóbbi években a virtuális világban felnövekvő új nemzedék. Milyen hatással van kapcsolatainkra a digitális kultúraváltás? Hogyan maradjunk jó kapcsolatban a gyerekekkel, fiatalokkal? Ezekről beszélgettünk Mónikával, számos gyerek- és felnőtt könyv szerzőjével, öt gyermek édesanyjával.

Készítette: Büky Anna

Dr. Bognár Attila a XII. kerület lakosaként számtalanszor elhaladt a budahegyvidéki evangélikus templom kapuja előtt, de nem tudatosult benne, hogy itt egy evangélikus közösség, sok öröm, békesség és szeretet van. Egy napon a gyülekezet nyári táborába csöppent, és megragadta Isten. Nem is akart többé szabadulni Tőle - hitre jutott, egy húsvét hajnali alkalmon konfirmált, a közösség tagja lett.

Készítette: Győri András Timótheus és Győri Gábor

A II. világháború utáni kommunista diktatúra alatt hazánkban nemzedékek nőttek fel hit, és vallásos erkölcsi nevelés nélkül. A rendszerváltás után a divatból keresztelkedtek mellett sokakat belső lelki igény hajtott a hit, Isten és keresztyén közösségek felé. Közéjük tartozik a műsorunkban megszólaló Drenda Ibolya, Valentik Dávid és Kő Erzsébet is.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

„A sírásnak igen sok fajtája van. A zokogástól a könnytelen, befelé síráson át, a krokodilkönnyekig" – írja egyik szerzője a legfrissebb Híd magazinnak. Amiről szó esik beszélgetésünkben a főszerkesztővel, Szeverényi Jánossal, a fókusztéma: a könny.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Pünkösdi összeállításunk keretét két megtérési történet adja, melyek rejtett főszereplője a Szentlélek. Megtudhatjuk, hogy Salyámosy Éva és Jean-Michel Pannier mélyrepülésben lévő életét hogyan ragadta meg Isten.
Széll Bulcsú elmondja, hogy Isten Lelke hogyan szólított meg különös módon egy addig csupán névleg evangélikus embert egyik gyülekezetében. Bozorády Andrást a lelkész és a Szentlélek kapcsolatáról kérdezem röviden.
Adamecz Tímea fiatal óvónő szavai is abban segítenek, hogy jobban megértsük, mi közünk is van a Lélekhez, ki lehet Ő számunkra.

Készítette: Győri János Sámuel és Győri András Timótheus

Nagy Zoltánt evangélikusnak keresztelték, de nem tartotta vallását. Később Jehova tanúja lett, ahonnan alkoholproblémái miatt kizárták. Kislánya keresztelője kapcsán került kapcsolatba a pesterzsébeti evangélikusokkal. Egészen átformálódott az életmódja, hitet kapott, és közösséget. A gyülekezet Józsué férfiköre segíti a hitben való növekedésben.

Készítette: Kulcsár Anikó

Mai vendégünk egy idős tanárember, Soproni János, akit legtöbben mégis zenészként ismerhettek – korábban és most is. Húsz évi világi karrier után ennek hátat fordítva Isten szolgálatára szánta tehetségeit. Számtalan keresztény ének szerzője, a '90-es évektől a Vetés és Aratás folyóirat szerkesztője, hosszú ideje heti látogatója az egri börtön fogvatartottainak. Elhívatottságát, a zenéhez való viszonyát jobban megérthetik Kulcsár Anikó vele készült beszélgetéséből.
A MERA rádió felvétele.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Vérmérsékletbeli, felekezetbeli különbségek soha nem jelentettek akadályt a Lassu-házaspárnak abban, hogy közösen kövessék Istent, és szolgálják családjuk, környezetük és városuk, Várpalota javát. Tamás mérnök-tanárként, közéleti személyiségként tette ezt, Zsuzsa pedig 26. éve vezeti a várpalotai Forrás
Evangélikus Keresztény Óvodát.

Készítette: Stifner-Kőháti Dorottya

Ritkán gondolunk úgy Luther Mártonra, nagy reformátorunkra, mint esendő emberre. Miket evett, ivott a reformátor, vagy éppen miféle testi kínok között kellett helytállnia a birodalmi gyűléseken?
A válaszokért dr. Csepregi Zoltán egyháztörténész professzort kerestük fel.