Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Balczó Mátyás író, újságíró a szentgotthárdi evangélikus gyülekezet presbitere. Az idáig vezető útról, a mélyre zuhanások miértjeiről, Isten számára való hasznosságról és hitünk megvallásáról gondolkodtat el a vele készült interjúban.
Szeverényi János áhítata is a hívők világunkban betöltött szerepét érinti: hirdessük Isten szeretetét és helyesen értelmezett törvényét.

Bővebben: „Hitre jutottam”

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Dobóné Somogyi Eszter szociális munkásként drogos hajléktalanok között dolgozott tíz éven át Budapest utcáin. Férjhez ment Dobó Dániel evangélikus lelkészhez, vidékre kerültek, édesanya lett. Elindította a nagy sikerrel működő esztiteka.blog.hu-t, majd novellaírásba kezdett, és hamarosan elkészül első regénye is. Kisebbik gyermekük otthoni ellátása mellett a miadéle.com oldal koordinátora, valamint vállalkozások közösségi oldalait kezeli, és megjelenést biztosít számukra saját felületein. Hivatásáról, házasságáról és gyermekeiről megosztott történetei Isten jóságos vezetéséről, egy „karnyújtásnyira” lévő kegyelméről szólnak.

Bővebben: Megmagyarázhatatlan békesség – fájdalmak között is

„Sötétség, vihar, hullámok, félelem – ezek a tények. Jézus jelenléte azonban mindezeken túl – úgy, hogy ő akár a vízen sétál oda a távolból – valóságosan tapasztalható."
Az idei országos evangelizáción dr. Bácskai Károly igehirdetése segített átgondolnunk egy jól ismert bibliai történet mai aktualitását.
A folytatásban két interjúrészletben Mirák Katalin és Neuberger Ildikó szól Jézus közelségének életünk mélységeiben való megtapasztalásáról.

Bővebben: Jézus legyőzi a tényeket

Az idei országos evangelizáción a Jeremiás könyve 7,16–28 igerész alapján hirdette az igét az evangélikus missziói lelkész, Szeverényi János.
A hűtlen, neki hátat fordító gyermekét, népét is mentő szeretettel szerető Isten intéz hozzánk kemény szavakat is. Mivel életbevágó, hogy arccal vagy háttal fordulunk felé... 

Bővebben: Arccal vagy háttal?

Semes-Bogya Tibor Ferenc a hagyományos őszi országos evangelizáció október 10-i alkalmán tett tanúságot Isten őt egészen megújító kegyelméről. Elmondta, hogyan talált új életet, szabadulást Krisztusnál a magány, az alkoholizmus és a hajléktalanság évei után, és hogyan segít ő most hajléktalan embertársainak az Üdvhadsereg címzetes kapitányaként, lelkészeként.

Bővebben: Istennek van ereje a teljes szabadításhoz

A 2020. évi őszi országos evangelizáción az egyik tanúságtevőnek Rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művészt kérték fel a szervezők. Elmondta, hogy ateista családból származik, később vált számára fontossá az Istennel való kapcsolat. Megosztotta a hallgatósággal, hogy Isten miként ültette a szívébe egy ökumenikus fatemplom építésének az álmát az Őrség kapujában, a Magyarföld nevű kis faluban.

Bővebben: Isteni sugallatok

Készítette: Deák László


Dr. Csókay András idegsebész Deák László kérdéseire válaszolva tanúskodik Istenbe vetett hite alakulásáról. Egészen máig tartó diákszerelme, pályamódosítása, élete szakmai kihívásainak és drámáinak átélése mind Istennel való szoros kapcsolata által válhatott áldássá számára. Istentől kapott úttörő ötletekről és a háttérima erejéről is hallhatunk a bangladesi sziámi ikrek 2019 augusztusában végzett szétválasztó műtétjét vezető orvostól.

A tanúságtétel a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium évkezdő munkatársi csendesnapján hangzott el a kispesti evangélikus templomban.

Bővebben: Ne féljünk annyira a haláltól!

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit


Győriné Széchey Rita számos mélységet és talpra állást élt meg kora gyerekkorától. Először ikertestvérével édesanyjukat veszítették el váratlanul. Az örökölt ritka genetikai betegség folytán testvérétől is búcsúznia kellett, majd 2013-ban saját élete is egy hajszálon függött. Az orvos-író, aki elsősorban feleségnek, édesanyának vallja magát, érzékenyen, hittel átszőve fogalmazza meg történeteit minden korosztály számára.
Ritát családról, hitről, könyvei, írásai születéséről kérdezünk a Lélekhangolóban.

Bővebben: Számomra a remény egy személy: Jézus

Készítette: Kulcsár Anikó

Az ember ma is Isten-kompatibilis, és futnak rajta Isten programjai" – fogalmaz korunk nyelvezetével Győri János Sámuel. A még mindig friss, különféle szolgálatokban aktív, nyugalmazott lelkész szolgálata kezdeteiről, a különböző korok média- és technika-adta lehetőségeiről és a Sátán-tagadás veszélyeiről is szól az interjúban.
Szeverényi János áhítata: Vétkeznek-e a keresztyének?

Bővebben: Ma is az Ige hat az emberek életében

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Az Ars Sacra fesztivál rendezvényén Cinkotán, szeptember 12-én, Szvorák Katalin Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekművész, valamint Kudlik Júlia, a Magyar Televízió Örökös Tagja Szeretettel című albumuk énekes-prózai előadását osztották meg a jelenlévőkkel.
Szeverényi Jánost fotós múlttal rendelkező missziói lelkészként kérték fel egy kiállításra és előadásra az általa sűrűn látogatott Kárpát-medencei keresztyén magyar közösségek életéről.  

Bővebben: Szeretettel és hittel a határon innen és túl