Dr. Lackner Pál lelkész édesapja mellett már gyermekként beállt Isten szolgálatába. Majd lelkész lett, és gyülekezeti szolgálatokon túl különleges megbízások is megtalálták: volt tábori püspök, jelenleg is a püspöki tanács titkára és az Evangélikus Országos Gyűjtemény főigazgatója. A cím a számára fontos, Római levélbeli igére utal (Róm 14,7-8), amely a katonai szolgálat fényében még mélyebb értelmet nyer.

Gáncs Péter ny. püspök beszélgetett vele műsorunkban.