Készítette: Büky Anna

Dr. Bognár Attila a XII. kerület lakosaként számtalanszor elhaladt a budahegyvidéki evangélikus templom kapuja előtt, de nem tudatosult benne, hogy itt egy evangélikus közösség, sok öröm, békesség és szeretet van. Egy napon a gyülekezet nyári táborába csöppent, és megragadta Isten. Nem is akart többé szabadulni Tőle - hitre jutott, egy húsvét hajnali alkalmon konfirmált, a közösség tagja lett.

Készítette: Győri András Timótheus és Győri Gábor

A II. világháború utáni kommunista diktatúra alatt hazánkban nemzedékek nőttek fel hit, és vallásos erkölcsi nevelés nélkül. A rendszerváltás után a divatból keresztelkedtek mellett sokakat belső lelki igény hajtott a hit, Isten és keresztyén közösségek felé. Közéjük tartozik a műsorunkban megszólaló Drenda Ibolya, Valentik Dávid és Kő Erzsébet is.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

„A sírásnak igen sok fajtája van. A zokogástól a könnytelen, befelé síráson át, a krokodilkönnyekig" – írja egyik szerzője a legfrissebb Híd magazinnak. Amiről szó esik beszélgetésünkben a főszerkesztővel, Szeverényi Jánossal, a fókusztéma: a könny.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Pünkösdi összeállításunk keretét két megtérési történet adja, melyek rejtett főszereplője a Szentlélek. Megtudhatjuk, hogy Salyámosy Éva és Jean-Michel Pannier mélyrepülésben lévő életét hogyan ragadta meg Isten.
Széll Bulcsú elmondja, hogy Isten Lelke hogyan szólított meg különös módon egy addig csupán névleg evangélikus embert egyik gyülekezetében. Bozorády Andrást a lelkész és a Szentlélek kapcsolatáról kérdezem röviden.
Adamecz Tímea fiatal óvónő szavai is abban segítenek, hogy jobban megértsük, mi közünk is van a Lélekhez, ki lehet Ő számunkra.

Készítette: Győri János Sámuel és Győri András Timótheus

Nagy Zoltánt evangélikusnak keresztelték, de nem tartotta vallását. Később Jehova tanúja lett, ahonnan alkoholproblémái miatt kizárták. Kislánya keresztelője kapcsán került kapcsolatba a pesterzsébeti evangélikusokkal. Egészen átformálódott az életmódja, hitet kapott, és közösséget. A gyülekezet Józsué férfiköre segíti a hitben való növekedésben.

Készítette: Kulcsár Anikó

Mai vendégünk egy idős tanárember, Soproni János, akit legtöbben mégis zenészként ismerhettek – korábban és most is. Húsz évi világi karrier után ennek hátat fordítva Isten szolgálatára szánta tehetségeit. Számtalan keresztény ének szerzője, a '90-es évektől a Vetés és Aratás folyóirat szerkesztője, hosszú ideje heti látogatója az egri börtön fogvatartottainak. Elhívatottságát, a zenéhez való viszonyát jobban megérthetik Kulcsár Anikó vele készült beszélgetéséből.
A MERA rádió felvétele.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Vérmérsékletbeli, felekezetbeli különbségek soha nem jelentettek akadályt a Lassu-házaspárnak abban, hogy közösen kövessék Istent, és szolgálják családjuk, környezetük és városuk, Várpalota javát. Tamás mérnök-tanárként, közéleti személyiségként tette ezt, Zsuzsa pedig 26. éve vezeti a várpalotai Forrás
Evangélikus Keresztény Óvodát.

Készítette: Stifner-Kőháti Dorottya

Ritkán gondolunk úgy Luther Mártonra, nagy reformátorunkra, mint esendő emberre. Miket evett, ivott a reformátor, vagy éppen miféle testi kínok között kellett helytállnia a birodalmi gyűléseken?
A válaszokért dr. Csepregi Zoltán egyháztörténész professzort kerestük fel.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Sánta Ágnes és Philip – egy magyar–indiai házaspár – közös szívügye a Krisztusról szóló örömhír közvetítése indiai emberek felé. Házasságuk első éveit Magyarországon töltötték, fél éven belül pedig Indiába készülnek áttelepülni, és továbbvinni Philip Mission for the Lost nevű missziós szervezetének munkáját. Magukról és a szolgálatukról szólnak interjúnkban.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

"Ha az ember elkezdi olvasni Isten igéjét, akkor az megszólítja, és elkezd többre vágyni, elkezd gondolkodni rajta." - osztotta meg velünk tapasztalatát Komlósi Erzsébet, aki két évtizede a Szentírás Szövetség vezetője.

Szolgálatukat a 130 országban jelen lévő nemzetközi szervezet részeként végzik, a Biblia megszólító, Krisztusra mutató erejével, a Lélek vezetése alatt. A lelkésznőt egyebek mellett személyes elhívásáról és a Kereszt-kérdések sorozatról kérdeztük.