Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

„Krisztus feltámadása a kereszténység alaptétele, enélkül minden összedől" – vallja Deák László kispesti lelkész, a Déli Evangélikus Egyházkerület missziói lelkésze, akivel a húsvét máig kiható eseményeiről beszélgetünk.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Szülőként, de még gyermekáldásra váró házaspárként is hasznos és bátorító lehet, ha bepillantást nyerhetünk egy már gyakorlott, több gyermeket felnevelt család életébe, a szülők tapasztalataiba.  
A Lélekhangoló vendége, dr. Béres Tamás, az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanszékvezető tanára és gyermekorvos felesége gyerekkoruktól nagycsaládra vágytak. Tamás családjukkal kapcsolatos szeretetteli szavai meggyőzhettek minket arról, hogy egy percig sem bánták meg, hogy hét gyermekük született, akik közül a legfiatalabb 8, a legidősebb 23 éves.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Az 500 évvel ezelőtt kezdődött reformáció hatásai a mai napig világszerte meghatározóak – és nem csak a kereszténységben.
A Híd evangélikus missziói magazin is kiveszi a részét az ötszázadik jubileumi év ünnepléséből legutóbbi számával, melynek fókusztémája: reformáció ma.
Szeverényi János főszerkesztővel a mai megújulásról beszélgettünk.

Készítette: Győri András Timótheus (Zákeus Média Centrum)
Összeállítás: Erdészné Kárpáti Judit

A Lélekhangoló megszólalói az önként, szabadon, személyes módon vállalt böjt áldásairól szólnak, történeti-teológiai hátteret Győri Gábor lelkész ad a böjt témájához.
Többféle korosztályból, élethelyzetből érkező nyilatkozóink: dr. Horváth Piroska, Farkas Domonkos, Szlúka Lídia, özv. Kövesdi Mihályné, Széll Bulcsúné Győri Éva, Drüszler Ferenc.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Görög Zoltánné Hajnalka a Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület főnökasszonya, lelkészfeleség, kántor. Interjúnkban bepillanthatnak Isten kulisszái mögé és megtudhatják, hogy milyen előre nem tervezett eseményeken, különös találkozásokon keresztül hívta követésére az Úr, és tette azzá őt, akinek ma ismerhetjük.

Készítette: Kádár József

A beszélgetés során Szeverényi János missziói lelkész gondolatait ismerhetik meg az egyház fogyásának, növekedésének dinamizmusáról, a Jézustól tanulható, általa elénk élt lehetőségekről hitünk megélésére, megvallására.

Készítette: Szeverényi János

Ittzés István nyugalmazott lelkipásztorról többek között megtudhatjuk, hogy több évtizedes civil pálya után hogyan lett evangélikus lelkész, és hogy mi módon épült fel egy gyülekezet Érden az ő szolgálata nyomán. A második részben többek között a lelkigondozásról, az ítélet és kegyelem kérdéseiről szól interjúnkban.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

A házasság hetére készülünk. Körmendi Tamás és Körmendiné Kiss Naómi fiatal házaspár, akik kapcsolatuk alakulását Istenben bízva harcolták meg.
Tamás számára a Naómival való találkozás több életbevágó változást hozott. Nemcsak hogy az ő férje lett, de még kapcsolatuk kezdetén Jézus követőjévé vált, ennek folyományaként pedig most jogászi pályáját a lelkészi hivatásra készül lecserélni.

Készítette: Stifner-Kőháti Dorottya és Erdészné Kárpáti Judit

2016-ban Zászkaliczky Pál nyugalmazott evangélikus lelkésznek ítélték az evangélikus egyház egyik kitüntetését, az Ordass Lajos-díjat.
Elsőként Ordass Lajos mártírsorsú püspök hite, története tárul elénk az idős lelkész személyes hangú visszaemlékezéséből.
Fia, ifj. Zászkaliczky Pál, az Ordass Lajos Alapítvány kuratóriumi elnöke szintén megszólal a hitvalló püspök helytállásának továbbörökítéséről.
Ordass Lajos egyik áhítata is elhangzik egy közel hatvan éve készült felvételről.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Dr. Garádi Péter volt gyülekezeti felügyelőt, az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület elnökét, egyházunk aktív laikus szolgálóját kérdeztük. Az első részben főként személyes oldalról ismerhetjük meg, a másodikban a nem lelkészi, azaz laikus szolgálat kerül fókuszba.