A diagnózis közlésétől kezdve hatalmas mélységeket élhet meg az a család, amelyben egy gyermek súlyosan megbetegszik, és sajnos nem mindig a gyógyulás a történet vége. Nagyon fontos, hogy szülőnek, gyereknek, és még az őket segítő egészségügyi személyzetnek is legyen kire, kikre támaszkodnia.
Némethné Tóth Szilvia evangélikus lelkigondozó, kórházlelkész tizenkét éve kíséri és támogatja a daganatos gyermekeket és családjaikat, jelenleg a Dél-pesti Centrumkórház gyermek hematológia és őssejt-transzplantációs osztályán.

Készítette: Pusztai Krisztina

Bővebben: Élet és halál határmezsgyéjén csak Ővele lehet járni

Úgy vágyott lelkész lenni, hogy közben nem akart erre a pályára lépni. Ezt a paradoxont is feloldja, valamint lelkész szülei példájáról is sok mindent elmesél Brebovszkyné Pintér Márta. A lelkésznő a női misszióban és a külmisszióban is tevékenykedik, és jelenleg teljes állásban a Podmaniczky János Evangélikus Általános Iskola iskolalelkésze.
Interjúnkban a lelkészi élet belső világába, kihívásaiba is betekintést nyújt hallgatóinknak, emellett az életünket megnehezítő, káros szenvedélyek, hajlamok szintén szóba kerülnek.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Bővebben: Vincellérként a Gazda mellett

2021. március 4-én töltötte be élete 80. esztendejét Bozorády Zoltán evangélikus lelkész, aki a nyíregyházi Emmaus Evangélikus Egyházközségből, esperesi és püspök-helyettesi szolgálat után vonult nyugdíjba. 
A mai napig aktív a szívügyét jelentő evangelizációs és személyes lelkigondozói szolgálataiban. A lelkésszel Szeverényi János készített a múltba visszatekintő, a jelent és a végső elmenetelt is érintő beszélgetést.

Bővebben: Nem mi tesszük hívővé az embereket

Miért fontos az alapvető emberi értékekről szólni, és azok újra felfedezésében segíteni a kortársainkat? Milyen változásokat észlel a mai világban és az egyházban? A Híd magazin főszerkesztőjét, Szeverényi Jánost kérdezzük az első negyedévi lapszám fókusztémájáról. 

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Bővebben: „Szeretetre, irgalomra, megváltásra van szüksége a ma emberének is"

Jézus Krisztus önkéntes áldozatával, halálával és feltámadásával hozta el az embernek a bűnbocsánat és az új élet lehetőségét. Hogyan törhet be a feltámadás ténye a ma emberének életébe is? Miért kellett Jézusnak keresztet hordoznia, szenvednie?
Ezeket érinti két rövid interjúnk Bozorády Zoltán és Laczki János lelkészekkel, ill. Szeverényi János áhítata Péter megfeddésének a története alapján.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

 

Bővebben: Kereszthordozás és feltámadás – az emberért

A cigányok felé őszintén, elfogadással kell közelíteni, ők minden hamisságot kiéreznek a szavak mögül, fogalmaz Laczki János, aki 2004-ben kapott lehetőséget Szentetornyán az Orosházi Evangélikus Egyházközség egyik lelkészeként az ott élő cigányok közötti misszióra.
A szolgálat mibenléte mellett arról is beszélgetünk, hogy miként várható Isten által formált változás az életükben, illetve mi az, amit tőlük érdemes megtanulni.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Bővebben: Cigánymisszió: rajtuk is az Isten segíthet

Laczki János 2004-től az Orosházi Evangélikus Egyházközségben és annak leánygyülekezeteiben, Szentetornyán, Kardoskúton és Rákóczitelepen végez lelkészi szolgálatot.
Szentetornyán ő kapott lehetőséget az ott élő cigányok közötti misszióra, amelynek mára sok gyümölcse tapasztalható. A lelkész ezúttal megosztja velünk, hogy miként mondott le a vegyészi pályáról és lett lelkész, és megismerhetik gondolatait az okkultizmus veszélyeiről és a Jézusban való hitre jutásról.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Bővebben: Isten vonzása és a döntéseink

Készítette: Győri András Timótheus (Zákeus Média Centrum)
Összeállítás: Erdészné Kárpáti Judit

A Lélekhangoló megszólalói a böjt áldásairól szólnak, történeti-teológiai hátteret Győri Gábor lelkész ad a böjt témájához.

Többféle korosztályból, élethelyzetből érkező nyilatkozóink: Farkas Domonkos, Szlúka Lídia, özv. Kövesdi Mihályné, Széll Bulcsúné Győri Éva és Drüszler Ferenc.

Bővebben: A böjt áldásai

Dr. Tolnay Lajos nőgyógyász főorvos és dr. Tolnayné Csattos Márta gyógypedagógus átélt szakítópróbákat házasságában, de sem konfliktushelyzetek, sem a munkával és szolgálatokkal zsúfolt hétköznapok, sem betegség nem választotta el őket egymástól és a kettejükkel hármas fonálban összekapcsolódó Istentől.
A Bibliai Házassággondozó Szolgálat és a Budapest-Pasaréti Református Egyházközségben szervezésében elhangzott tanúságtétel szerkesztett, rövidebb változata.

Bővebben: A házasság szakítópróbái

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Horváth-Hegyi Áron sámsonházai evangélikus lelkész életében meghatározó, hogy öt testvér mellett és a nyíregyházi evangélikus gyülekezet közösségében nőhetett fel. A lelkészük, Adámi László lányát, Adámi Johannát kapta életre szóló társául, akivel hat gyermekük született. Informatikus diplomája megszerzése után végezte el az evangélikus teológiát.
Beszélgetésünkből kiderül, hogyan indult a lelkészi hivatása és mi mozgatja ebben, valamint hogy mit jelent számára a nagycsaládos lét.

Bővebben: „Isten titka, hogy Ő hogyan használ engem”