Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Zámbori Soma és Fazekas Rita 18 éve házasok. Az idei házasság hete arcaiként ők kerültek a középpontba február közepén.
Kapcsolatukról, házasságukról, családjukról, életük alakulásáról, elhivatottságukról beszélgettünk.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit és Nemeshegyi Zoltán

 

2010-ben került Budapest-Angyalföld evangélikus gyülekezetébe Grendorf Péter és Grendorf-Balogh Melinda. Bár hivatalosan egy lelkészes a gyülekezet, Melinda a kezdetektől fogva tevékenyen részt vesz Péter mellett a mára már szépen gyarapodó közösség építésében.

Kettejük házasságáról, kapcsolatuk, gyereknevelésük kulisszatitkairól kérdeztük őket Házasság heti Lélekhangoló műsorunkban. 

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

„Hinnie kell az örökbeadónak és az örökbefogadónak is, hogy Isten megsegít minket minden területen. Én ezt tapasztalom a munkám során." – vallja Katona Andrea, a Fészek Alapítvány vezetője. Az alapítvány célja, hogy támogassa a gyermekét örökbe adni szándékozó édesanyákat és az örökbefogadó szülőket a nyílt örökbefogadási eljárás során.
Katona Andrea és önkéntes munkatársai mindent megtesznek a célból, hogy a megszületendő baba akár vér szerinti családjában, akár örökbefogadó szülőknél egy fészekre, azaz biztos közegre találhasson, bármilyen kilátástalannak is tűnt kezdetben a sorsa.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Mirák Katalin történész a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetőinek, lelkészeinek állambiztonsági érintettségét kutató tényfeltáró bizottság tagja, és a kutatómunka eredményeit összefoglaló Háló-sorozat szerkesztője.
A Lélekhangolóban ezúttal személyesebb oldaláról mutatjuk be őt. Szó esik hitbeli indulásáról, gyermekkori és mai tapasztalatairól és világlátásáról. Családi kötelékekről, betegségről, rákoskeresztúri evangélikus gyülekezetéről, amelyhez születésétől kezdve tartozik.

Készítette: Győri András Timótheus

Gitta József külmissziói tanulmányait a második világháború, majd a Rákosi diktatúra törte derékba. 1956-os „csínytevése” miatt menekülnie kellett. Családjával először Belgiumba ment, majd Amerikában telepedett le disszidensként. Amerikában a méhtenyésztéssel nagy sikereket ért el. Az amerikai kormány Save the Children programjának kiküldetésével Kenyába került. Méhek szelídítésével, tenyésztésével járult hozzá, hogy az éhező bennszülötteken segítsenek. Tiltás ellenére a lelkükkel is foglalkozott, elkezdte misszionálni az afrikai embereket.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

A Teen Challenge Hungary  Befogadó Ház  szolgálatát Magyarországon Hecker Christiane kezdte el, és ma is ő vezeti lelkes önkéntes munkatársak segítségével. A nemzetközi keresztény missziós közösség az utcán kallódó, szenvedélybeteg fiatalok felé Krisztus szabadítását hirdeti, és a Jézusi tanítványság által életmegoldást kínál. Christiane és munkatársai Budapesten Zuglóban és az Örs vezér téren vannak jelen. Nappali klubjukban játék és beszélgetések során tovább erősödhetnek a gyerekekkel kialakult kapcsolatok szálai. Lakóotthonukban pedig bizonyos feltételek mellett helyet kaphatnak az erre rászoruló fiatalok.

Cserna Gábor felvétele

Mindene megvolt, amire vágyhat az ember: szép család és otthon, elismerés, és a széfében a bánya legszebb gyémántjai. De élhet-e az ember boldogan, ha Istennel nincs rendben, békében az élete? A dél-afrikai Kwasizabantu misszióban készült felvételen egy gyémántbánya volt munkatársa osztja meg a bizonyságtételét.
Fordítás: Orbán Attila, magyar hang: Szeverényi János, vágás: Erdészné Kárpáti Judit

Készítette: Szeverényi János

Vatai Gyula, aki hosszú ideig volt a Váci Fegyház parancsnoka, ma is heti rendszerességgel jár be a fogvatartottak közé missziós küldetésben. Azt vallja, hogy egyedül Krisztus tud radikális és tartós változást véghezvinni a börtön falain belül és kívül élők életében egyaránt. Vatai Gyula két különleges karácsonyáról is mesélt nekünk.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Németh Mihály súlyos mínuszból indult gyerekként, 17 évig a drogok és a pénz körül forgott az élete. Harmincas évei elején egy súlyos baleset után Isten kegyelméből elindulhatott a lelki és testi megújulás útján. Ma a Teen Challenge önkénteseként járja az utcákat a hozzá hasonlóan fenyegetett, kallódó gyerekek megszólítása, segítése céljából.  

Készítette: Büky Anna

"Megváltóm, felséges Uram, csodálatos tanácsosom Jézus" - vallja a 90 éves dr. Tomcsányi Attila. Egy hosszú élet epizódjaiba tekinthetnek bele az Istenhit szemüvegén keresztül. A budahegyvidéki evangélikus gyülekezet bibliakörét több évtizede vezető neurológus, pszichiáter professzort Büky Anna író kérdezi.