Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök egy evangelizációs sorozatban szólt a Jelenések könyve első hat fejezetéről a soproni evangélikus gyülekezetben 2022 nagyböjtjében. A könyvvel kapcsolatos gondolatait érintő interjút és a sorozat két igei szolgálatát osztottuk meg a hallgatóinkkal.
A Biblia legutolsó könyve, a Jelenések könyve nem könnyen értelmezhető, mégis érdemes keresni benne az üzenetet a magunk, világunk és gyülekezetünk számára.

Az evangelizációs sorozat címét Pilinszky János azonos című írása ihlette. Az igehirdetések felvételeit a soproni evangélikus gyülekezet készítette.

Bővebben: „Napkelte előtt” – sorozat a Jelenések könyvéről

„Áldjad, én lelkem, a dicsőség örök királyát!” – ez az ének járt a szívében élete legnehezebb éjszakáján, amikor újszülött kisfiáért aggódott és imádkozott. Hogyan élte meg ezt a próbatételt, és milyen szerepe van az életében a hitnek? – erről beszélgetünk Zsemberovszky Veronikával, az aszódi evangélikus gyülekezet hitoktatójával, kétgyermekes édesanyával.

Készítette: Hulej Enikő

Bővebben: Istenre bízni mindent

Az Ez az a nap! egy felekezetközi keresztény mozgalom, mely elsősorban dicsőítő, ima- és evangelizáló összejöveteleket szervez. Megtéréséről, hitéről, a mozgalom kezdeteiről és a következő, 2022. július 23-ára tervezett rendezvényről a főszervező–ötletgazdával, László Viktorral beszélgettünk stúdiónkban.

Készítette: Szeverényi János

Bővebben: Dicsőítés, ima és evangélium a „nemzet stadionjában”

„Akinek az Úr Jézus megváltoztatta az életét, mindent megtesz azért, hogy mások is találkozhassanak vele” – vallja  műsorunk vendége, Tamásy Tamásné Zsóka, a zuglói evangélikus gyülekezet lelkésze. Személyes élettörténetéről és szolgálatáról kérdeztük őt a Lélekhangolóban.

Készítette: Hulej Enikő

Bővebben: Minél jobban képviselni Krisztust a világban

A Vecsési Evangélikus Egyházközség március 21. óta vesz részt a menekült gyermekek mindennapjainak szebbé és hasznosabbá tételében Sátor Egyesülete ún. Sátor Sulijában. Lelkes önkéntes pedagógusok naponta több órában foglalkoznak a nagyrészt a kárpátaljai Nagydobronyból érkezett, roma származású gyerekekkel.

Heinemann Ildikó lelkész jobbkeze ebben az összetett szolgálatban a gyülekezet karitatív ügyeit szívén viselő és intéző Bartha Viktória vállalkozó. Kettejükkel beszélgetünk a húsvéti ünnepünkön Krisztus halálára és feltámadására tekintettel, aki a hiányokkal, átkokkal, elveszettséggel küzdő emberiségért viselt szenvedést, üldöztetést, megvetést és halált.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Bővebben: Ha hitet kapunk, élet támad a halálból

Életünk előrehaladtával egyre gyűlnek a veszteségeink. Egészségünket, állásunkat, az erőnket, szeretteinket is elveszíthetjük, és még a bizalmunk is meginoghat eközben Istenben.
Hogy biztathat Luther énekének a végszava: „...mienk a menny mindörökre”? Hogyan tekintsünk mégis reménységgel előre?
Szeverényi Jánossal a Híd magazin témájáról, a veszteségeinkről beszélgetünk.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Bővebben: Ne veszítsétek el bizalmatokat...

Győrfi Károly vegyészmérnök, diplomata, író gyermek- és fiatalkora fontos helyszíneit járta be Mezei Károllyal, a Magyar Katolikus Rádió riporterével. Fiatalkori történetei bepillantást nyújtanak egy kihívásokkal teli korszakba, amelyből ő Isten segítségével mégis tudott emberséget, hitet, tudást meríteni.

Győrfi Károly hitélete Piliscsaba, Kelenföld és Óbuda evangélikus gyülekezeteihez kötődik. Óbudán 20 évig presbiter, majd 12 évig felügyelő volt. Jelenleg tiszteletbeli felügyelőként Isten munkatársa.

Készítette: Mezei Károly

Bővebben: Hazanéző

A még meg nem született magzatokat és szüleiket kívánja segíteni a világszerte megrendezésre kerülő 40 Nap Az Életért kampány. Ez keresztények felekezetközi összefogása folyamatos imádsággal, böjttel és csendes jelenléttel abortuszklinikák előtt, hazánkban pedig a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika közelében lévő téren.

Az ügy fontosságát helyezi szívünkre és személyes történeteit osztja meg velünk a magyarországi főszervező, Hajdani Józsefné.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Bővebben: Negyven nap az életért

Miért folyik annyi harc a nemzetek között a világon, keresztyén emberek részvételével is? Mit gondol a Kárpát-medence magyar közösségeit, köztük a kárpátaljaiakat évtizedek óta látogató Szeverényi János evangélikus missziói lelkészként a háborúról? Apropót a 1848-49-es forradalom és szabadságharc, valamint a február végén megindult ukrajnai háború ad beszélgetésünknek.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Bővebben: Nemzetek és háborúk

Gerőfiné Brebovszky Éva a Deák-téri Evangélikus Egyházközség lelkésze, aki az Evangélikus Hittudományi Egyetemen doktorált, ahol tizenhat éven át tanított óraadóként. Missziós lelkületű szüleiről, az elhívásról, a Biblia olvasásáról is beszélgettünk, és arról, hogy miért is missziós terep a főváros közepe.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Bővebben: A hiteles keresztyénekre felfigyel a világ