Százhatvanan vettek részt Rusznyák Dezső felvidéki evangélikus lelkész születésnapi köszöntésén, 2011. május 1-jén . Milan Krivda püspök, aki prédikált, számtalan szlovák és magyar kolléga, közeli és távoli testvérek, és ahogy az ünnepelt emlegette őket, a "vérrokonok". Ének- és zenekar, szép szlovák liturgia, ihletett igei köszöntés Endreffy Géza budaörsi lelkésztől. Az istentisztelet után a kultúrházban folyatódott az ünnepség.

Az országos missziói konzultációnak több célja is van: lehetőséget nyújt a missziói munkatársaknak arra, hogy beszámoljanak szolgálatukról, megosszák örömeiket és gondjaikat, találkozzanak más munkaágak képviselőivel, "szakmai képzésben" vegyenek részt, és lelki erősítésben is részesüljenek.
(Piliscsaba, március 22-23.)

2011. február 20-án Szeverényi János szolgált igei üzenetekkel Sárszentlőrincen, a bibliaiskola alkalmára egybegyűlteknek.
Február 27.: Dani Eszter; március 6.: Győri Gábor szolgálata.

Az ökumenikus imahéten január 22-23. között Vésztőn szolgált Szeverényi János missziói lelkész.

A hetet ökumenikus úrvacsorás istentisztelettel zárták.

Ökumenikus pásztorköri imareggeli a Budapest-Szilágyi Dezső téri reformátusoknál - 2010. december

Kolozsvár - Zajzon - Sepsiszentgyörgy
2010. november 2-7. között Szeverényi János szolgálati körúton járt Erdélyben.
Előadást tartott a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház két egyházmegyéje lelkészeinek a misszióról Kolozsváron és Zajzonban.
A presbiteri szolgálatról szólt a gyülekezetvezetők országos találkozóján Sepsiszentgyörgyön és igét hirdetett a szentgyörgyi gyülekezetben.
A találkozónak több gyakorlati következménye is lesz: gyülekezetek igénylik
a Rádiómisszió hanganyagait, és más kiadványait. Missziós és evangélizációs
szolgálatokra hívta meg Szeverényi Jánost több gyülekezet is.

Fotó: Hankó Szilamér

Van kiút! konferencia Debrecenben, 2010. október 16.

Deák tér, 2010. október 9.
Mottó: "Krisztus szabadságra szabadított meg minket..." (Gal 5,1)

Alkotótábor Nagybörzsönyben, a Reménység házban. 2010. július 22-25.

Istennél nincsenek sablonok, mindenkihez másként szól - ez a sokszínűség jelent meg a július 4-7. között Piliscsabán tartott országos missziói konferencia programjában. A közel nyolcvan résztvevő az igehirdetések, előadások, bizonyságtételek, lelkipásztori beszélgetések, imaközösségek mellett zenei és kulturális élményekben is részesülhetett. A mottó így hangzott: Ad fontes! - Vissza a forrásokhoz!