2011. szeptember 24-én missziói napot és vásárt tartottak a dunaújvárosi evangélikus templomban. A nap Szeverényi János evangelizációjával kezdődött. A missziói lelkész az Apostolok cselekedetei 18. fejezetének 9. verse: Ne félj, hanem szólj, ne hallgass! alapján prédikált, majd a gyülekezet lelkésze, Stermeczki András tartott áhítatot, és az aznapi igéből kiindulva a meghívás fontosságáról szólt.

Bővebben: Missziói nap Dunaújvárosban

Igazfalván a Temesvári Református Egyházmegye lelkészértekezletén, Temesváron az evangélikus és a református gyülekezetekben szolgált szeptember 10-11. között Szeverényi János.

Bővebben: Igazfalva, Temesvár

Van rossz tűz, amit el kell oltani, és van jó tűz, aminek élesztésén munkálkodni keresztyén küldetésünk. Mindkét tűzről szó esett az Evangélikus Missziói Központ idei nyári konferenciáján 2011. július 3-6. között Piliscsabán. Szolgálók, előadók voltak többek között: Szemerei János püspök, Nemeshegyi Tamás tűzoltó, Liptákné Gajdács Mária, Orbán Attila, Bakay Péter, Banka Gabriella, Bosnyák Magdolna, Poézis együttes. (Hangfelvételek meghallgathatók a honlapunkon a konferencia menü alatt.)

Bővebben: Missziói konferencia 2011

Százhatvanan vettek részt Rusznyák Dezső felvidéki evangélikus lelkész születésnapi köszöntésén, 2011. május 1-jén . Milan Krivda püspök, aki prédikált, számtalan szlovák és magyar kolléga, közeli és távoli testvérek, és ahogy az ünnepelt emlegette őket, a "vérrokonok". Ének- és zenekar, szép szlovák liturgia, ihletett igei köszöntés Endreffy Géza budaörsi lelkésztől. Az istentisztelet után a kultúrházban folyatódott az ünnepség.

Bővebben: Sajógömöri köszöntés

Az országos missziói konzultációnak több célja is van: lehetőséget nyújt a missziói munkatársaknak arra, hogy beszámoljanak szolgálatukról, megosszák örömeiket és gondjaikat, találkozzanak más munkaágak képviselőivel, "szakmai képzésben" vegyenek részt, és lelki erősítésben is részesüljenek.
(Piliscsaba, március 22-23.)

Bővebben: Missziói konzultáció 2011

2011. február 20-án Szeverényi János szolgált igei üzenetekkel Sárszentlőrincen, a bibliaiskola alkalmára egybegyűlteknek.
Február 27.: Dani Eszter; március 6.: Győri Gábor szolgálata.

Bővebben: Cigány bibliaiskola Sárszentlőrincen

Az ökumenikus imahéten január 22-23. között Vésztőn szolgált Szeverényi János missziói lelkész.

A hetet ökumenikus úrvacsorás istentisztelettel zárták.

Bővebben: Ökumenikus imahét 2011, Vésztő

Ökumenikus pásztorköri imareggeli a Budapest-Szilágyi Dezső téri reformátusoknál - 2010. december

Bővebben: Ökumenikus pásztorköri imareggeli

Kolozsvár - Zajzon - Sepsiszentgyörgy
2010. november 2-7. között Szeverényi János szolgálati körúton járt Erdélyben.
Előadást tartott a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház két egyházmegyéje lelkészeinek a misszióról Kolozsváron és Zajzonban.
A presbiteri szolgálatról szólt a gyülekezetvezetők országos találkozóján Sepsiszentgyörgyön és igét hirdetett a szentgyörgyi gyülekezetben.
A találkozónak több gyakorlati következménye is lesz: gyülekezetek igénylik
a Rádiómisszió hanganyagait, és más kiadványait. Missziós és evangélizációs
szolgálatokra hívta meg Szeverényi Jánost több gyülekezet is.

Fotó: Hankó Szilamér

Bővebben: A missziói lelkész Erdélyben

Van kiút! konferencia Debrecenben, 2010. október 16.

Bővebben: Van kiút! 2010