A megbocsátásról (cikk)

Az Evangélikus Missziói Központ – Magyar Evangélikus Rádiómisszió és az Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) 2016. július 3. és 6. között közös nyári konferenciát tartott a piliscsabai Béthelben. A missziói otthont megtöltötte az ország minden részéből érkezett mintegy kilencven fő missziós lelkületű keresztyén. Az idei mottó az Útmutató éves (Ézs 66,13) és heti (Ézs 43,1) vezérigéje volt. Az igei tanítások Istennek erről, az Ószövetség evangélistája által kijelentett kettős üzenetéről szóltak; erősítve a résztvevők küldetését, akik vallják, hogy minden keresztyén misszionárius!

Bővebben: Nyári konferencia 2016

A megbocsátásról (cikk)

Érzékeny kérdések

Buta tótok, gőgös magyarok, vad szerbek, anyagias zsidók, Trianon miatt utált csigaevő franciák, vérünket szívó osztrák labancok…” Mennyi ilyen és hasonló mondat hangzik el „belső körökben”. Korábbi gyülekezetem egy fiatal tagja csendesen, arcomhoz közel hajolva, igen indulatosan azt suttogta nekem valamikor: „János, a szlovákok buták!” Válaszom ez volt: „Én is szlovák vagyok.” A levegő megállt, atyámfia elpirult és nem győzött bocsánatot kérni: „nem is így gondolta, vannak közöttük jó fejek is…”

Bővebben: 5. Szlovák Evangélikus Egyházi Napok

A megbocsátásról (cikk)Szeverényi János Eperjesen szolgált egy szlovák evangélikus imamozgalom konferenciáján.

Bővebben: Szlovák és magyar jó testvér?

Két, egymáshoz közeli evangélikus gyülekezet szeretetszolgálatába nyertünk bepillantást november 10-én az Evangélikus Missziói Központ munkatársi csapatával. Ha mindenre kiterjedően beszámolnánk a tótkomlósi és a szarvasi gyülekezetek az elesettek, a szenvedélybetegek és a városuk felé való szolgálatáról, mindez egy cikk kereteit szétfeszítené. Csupán ízelítőt nyújtunk az alábbiakban, és biztatjuk az olvasót, hogy ha teheti, maga is látogassa meg ezeket a szolgálati helyeket.

Bővebben: Munkatársi kirándulás Tótkomlóson és Szarvason

Az ország különböző részeiről érkezett hívek 2015. október 10-én együtt hallgatták a bizonyságtételeket, igehirdetéseket, imádkoztak és gondolkodtak a nap témájáról, amely ezúttal így szólt: „Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni?” 

Bővebben: Országos evangelizáció, 2015 – képek

Immár több évtizede nyári „gyakorlatra” gyűlnek egybe küldetésük megerősítése érdekében egyházunk missziói munkájának hűséges támogatói és résztvevői a piliscsabai Béthel Evangélikus Missziói Otthonban. Az Evangélikus Missziói Központ munkatársai és egyházunk országos missziói lelkésze, Szeverényi János lelkiismeretes szervezőmunkájának eredményeként a Béthel felújított „katakombájában” hűsölve a kánikulai forróságban is felüdülést leltek testüknek-lelküknek egyaránt a határon innenről és túlról érkezett keresztyének. Azok, akik nemcsak szavaikkal, de tetteikkel, s egész életfolytatásukkal hirdetik: minden christianus – misszionárius! 

Bővebben: Nyári konferencia a Missziói Központ szervezésében

A missziói gyülekezet teológiája és gyakorlata címmel rendezett konferenciát 2015. június 22–26. között a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának missziói bizottsága. Idén Johannes Reimer, a missziológia világszerte ismert professzora volt a vendég. Ő nemcsak tanítja a missziót, hanem „csinálja” is.

Bővebben: MEÖT konferencia Révfülöpön Johannes Reimer szolgálatával

Június 4-én a trianoni tragédiára emlékeztünk. Sokan nem tudják, hogy ez a „belső Trianon” napja is. 1956. június 4-én – szovjet nyomásra – az 1047. számú titkos kormányhatározatban legalizálták az abortuszt. Ennek áldozata az azóta meg nem született 6,5 millió gyermek.

Bővebben: A magzatok Isten képmását hordozzák

A szenvedő és üldözött keresztényekért szállt az ima 2015. június 7-én a budai Gellérthegyen. A Magyar Evangéliumi Szövetség – Aliansz szervezésében többek között református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi gyülekezetekből érkezettek könyörögtek együtt megkülönböztetésben és valós életveszélyben élő testvéreikért a magyar történelemben elsők között vértanúhalált szenvedett Gellért püspök emlékművénél.

Bővebben: Imádság az üldözött keresztyénekért

Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Szlovákiában élő magyar evangélikusok missziós napját Somorján, május 30-án.

Bővebben: Magyar evangélikusok missziós napja Somorján (Szlovákia)