A Missziói Központ munkatársai tanulmányi kirándulásuk alkalmával meglátogatták a sárszentlőrinci evangélikus gyülekezetet, a györkönyi Szőlőtő Alapítványt és az Orbán Attila által szervezett szárazdi missziót.

Bővebben: Munkatársi kirándulás

Idén a boldogság kérdése került középpontba a Deák téri országos evangelizáción.

Az elhangzott igehirdetések, előadások meghallgathatók honlapunk igehirdetések és előadások menüpontja alatt.

Az igehirdetők Zsarnai Krisztián és Szemerei János püspök voltak. Molnár Róbert polgármester bizonyságot tett élete nagy fordulatáról és hitbeli megtapasztalásairól.

Bővebben: Országos evangelizáció 2011

Október elején missziói napot rendeztek a szlovákiai-felvidéki Farnadon. Előadással, igehirdetéssel a missziói lelkész szolgált.
A testvéri légkörű alkalomnak szlovák igehirdetője és vendégei is voltak.

Fotó: Juraj Predny

Bővebben: Farnadi missziói nap

2011. szeptember 24-én missziói napot és vásárt tartottak a dunaújvárosi evangélikus templomban. A nap Szeverényi János evangelizációjával kezdődött. A missziói lelkész az Apostolok cselekedetei 18. fejezetének 9. verse: Ne félj, hanem szólj, ne hallgass! alapján prédikált, majd a gyülekezet lelkésze, Stermeczki András tartott áhítatot, és az aznapi igéből kiindulva a meghívás fontosságáról szólt.

Bővebben: Missziói nap Dunaújvárosban

Igazfalván a Temesvári Református Egyházmegye lelkészértekezletén, Temesváron az evangélikus és a református gyülekezetekben szolgált szeptember 10-11. között Szeverényi János.

Bővebben: Igazfalva, Temesvár

Van rossz tűz, amit el kell oltani, és van jó tűz, aminek élesztésén munkálkodni keresztyén küldetésünk. Mindkét tűzről szó esett az Evangélikus Missziói Központ idei nyári konferenciáján 2011. július 3-6. között Piliscsabán. Szolgálók, előadók voltak többek között: Szemerei János püspök, Nemeshegyi Tamás tűzoltó, Liptákné Gajdács Mária, Orbán Attila, Bakay Péter, Banka Gabriella, Bosnyák Magdolna, Poézis együttes. (Hangfelvételek meghallgathatók a honlapunkon a konferencia menü alatt.)

Bővebben: Missziói konferencia 2011

Százhatvanan vettek részt Rusznyák Dezső felvidéki evangélikus lelkész születésnapi köszöntésén, 2011. május 1-jén . Milan Krivda püspök, aki prédikált, számtalan szlovák és magyar kolléga, közeli és távoli testvérek, és ahogy az ünnepelt emlegette őket, a "vérrokonok". Ének- és zenekar, szép szlovák liturgia, ihletett igei köszöntés Endreffy Géza budaörsi lelkésztől. Az istentisztelet után a kultúrházban folyatódott az ünnepség.

Bővebben: Sajógömöri köszöntés

Az országos missziói konzultációnak több célja is van: lehetőséget nyújt a missziói munkatársaknak arra, hogy beszámoljanak szolgálatukról, megosszák örömeiket és gondjaikat, találkozzanak más munkaágak képviselőivel, "szakmai képzésben" vegyenek részt, és lelki erősítésben is részesüljenek.
(Piliscsaba, március 22-23.)

Bővebben: Missziói konzultáció 2011

2011. február 20-án Szeverényi János szolgált igei üzenetekkel Sárszentlőrincen, a bibliaiskola alkalmára egybegyűlteknek.
Február 27.: Dani Eszter; március 6.: Győri Gábor szolgálata.

Bővebben: Cigány bibliaiskola Sárszentlőrincen

Az ökumenikus imahéten január 22-23. között Vésztőn szolgált Szeverényi János missziói lelkész.

A hetet ökumenikus úrvacsorás istentisztelettel zárták.

Bővebben: Ökumenikus imahét 2011, Vésztő