Családi napot tartott a Kárpátaljai Református Egyház 2011. augusztus 20-án Mezőváriban.
A magyarok a falu központjában ötezren, a cigány testvérek a falu szélén hétszázan voltak.
Utóbbiak számára Szeverényi János hirdette az evangéliumot, és a szügyi gyülekezet Miska zenekara vezette az éneklést.

Vilniuszban, Litvánia fővárosában október 29-30. között rendezték meg a helyi egyházak és a Billy Graham Evangélizációs Társaság közreműködésével a Reménység Fesztivált.
A nagyobb részt katolikus országban ilyen nagy volumenű és széles összefogású keresztyén akció még nem volt. Hétezer gyermek és húszezer felnőtt vett részt három programon.

A Missziói Központ munkatársai tanulmányi kirándulásuk alkalmával meglátogatták a sárszentlőrinci evangélikus gyülekezetet, a györkönyi Szőlőtő Alapítványt és az Orbán Attila által szervezett szárazdi missziót.

Idén a boldogság kérdése került középpontba a Deák téri országos evangelizáción.

Az elhangzott igehirdetések, előadások meghallgathatók honlapunk igehirdetések és előadások menüpontja alatt.

Az igehirdetők Zsarnai Krisztián és Szemerei János püspök voltak. Molnár Róbert polgármester bizonyságot tett élete nagy fordulatáról és hitbeli megtapasztalásairól.

Október elején missziói napot rendeztek a szlovákiai-felvidéki Farnadon. Előadással, igehirdetéssel a missziói lelkész szolgált.
A testvéri légkörű alkalomnak szlovák igehirdetője és vendégei is voltak.

Fotó: Juraj Predny

2011. szeptember 24-én missziói napot és vásárt tartottak a dunaújvárosi evangélikus templomban. A nap Szeverényi János evangelizációjával kezdődött. A missziói lelkész az Apostolok cselekedetei 18. fejezetének 9. verse: Ne félj, hanem szólj, ne hallgass! alapján prédikált, majd a gyülekezet lelkésze, Stermeczki András tartott áhítatot, és az aznapi igéből kiindulva a meghívás fontosságáról szólt.

Igazfalván a Temesvári Református Egyházmegye lelkészértekezletén, Temesváron az evangélikus és a református gyülekezetekben szolgált szeptember 10-11. között Szeverényi János.

Van rossz tűz, amit el kell oltani, és van jó tűz, aminek élesztésén munkálkodni keresztyén küldetésünk. Mindkét tűzről szó esett az Evangélikus Missziói Központ idei nyári konferenciáján 2011. július 3-6. között Piliscsabán. Szolgálók, előadók voltak többek között: Szemerei János püspök, Nemeshegyi Tamás tűzoltó, Liptákné Gajdács Mária, Orbán Attila, Bakay Péter, Banka Gabriella, Bosnyák Magdolna, Poézis együttes. (Hangfelvételek meghallgathatók a honlapunkon a konferencia menü alatt.)

Százhatvanan vettek részt Rusznyák Dezső felvidéki evangélikus lelkész születésnapi köszöntésén, 2011. május 1-jén . Milan Krivda püspök, aki prédikált, számtalan szlovák és magyar kolléga, közeli és távoli testvérek, és ahogy az ünnepelt emlegette őket, a "vérrokonok". Ének- és zenekar, szép szlovák liturgia, ihletett igei köszöntés Endreffy Géza budaörsi lelkésztől. Az istentisztelet után a kultúrházban folyatódott az ünnepség.

Az országos missziói konzultációnak több célja is van: lehetőséget nyújt a missziói munkatársaknak arra, hogy beszámoljanak szolgálatukról, megosszák örömeiket és gondjaikat, találkozzanak más munkaágak képviselőivel, "szakmai képzésben" vegyenek részt, és lelki erősítésben is részesüljenek.
(Piliscsaba, március 22-23.)