2013. szeptember 20-22. között missziós hétvége volt a Gömör megyei Hosszúszón (Szlovákia). A fő szervező Viliam Solarik helyi lelkész volt.
Sokan érkeztek a környékről. Más települések mellett Rozsnyó, Csucsom, Sajógömör, Nagyboldog, Tornalja, Rimaszombat is képviseltette magát.

Bővebben: Evangelizáció a felvidéki Hosszúszón

Tizenharmadik alkalommal került megrendezésre a Romhányi orvostalálkozó a fejér megyei Száron augusztus 31-én. Szöveg: Szeverényi János, fotó: Derényi Gábor

Bővebben: Lelkigyakorlat orvosoknak, Szár

Az országos missziói lelkész, Szeverényi János szervezésében újra megrendezésre került az Evangélikus Missziói Központ országos missziói konferenciája június 30. és július 3. között. A programot Szemerei János püspök előadása nyitotta meg.
Az előadók és igével szolgálók a kegyelem üzenetével jegyzeteikben és fejükben érkeztek Piliscsabára.

Bővebben: Missziói konferencia 2013

Május 17-19-én hatvankilenc év után felekezetközi evangélizáció volt a felvidéki Rozsnyó szórványgyülekezetében, Csucsomban, a szépséges kis faluban. Szöllős Sándor bácsi még emlékezett Joób Olivér szolgálatára, amely 1941-ben volt a helyi iskolában. Manapság a református és evangélikus hívek együtt tarják istentiszteleteiket a baptista imaházban.

Bővebben: Evangelizáció Csucsomban

Missziói hétvégét tartottak a várpalotai evangélikus gyülekezetben a Forrás óvoda, az egyházközség és a missziói központ szervezésében. Szöveg és fotó: Szeverényi János

Bővebben: Várpalota - 2013. április 26-27.

Kárpátalján jártam a hétvégén. (2013. március 23-24.) Evangelizációs szolgálatom volt Újbátyuban. 2006-ban épült a temploma, új gyülekezet.
Bakosiban, a zsákutca faluban. Temploma 1997-ben épült. A lelkészpadon az evangélikusok ismert mondata olvasható míves hímzésben.

Bővebben: A missziói lelkész szolgálata Kárpátalján

2013. március 20-21-én Piliscsabán tartotta alakuló ülését a zsinat által megválasztott evangelizációs és missziói bizottság. Szemerei János püspök kért áldást az esküt tevő tagokra. A kivétel nélkül aktív missziós munkát végző csapat Lupták György elnök vezetésével - a zsinat kérésére is - javaslatot dolgoz ki egyházunk missziós tevékenységének megújítására is.

Bővebben: Missziói konzultáció 2013

2013. február 21-én az ország több gyülekezetéből, alkoholbeteg-mentő közösségéből érkezett húsz munkatárs az Országos Irodában megrendezett munkamegbeszélésre. Áhítatot Szemerei János, a missziót felügyelő és segítő püspök tartott. Krisztusközpontú, missziói elkötelezettségű előadással szolgált Márkus Gábor református lelkész, a Tiszta Forrás Alapítvány elnöke. Helyzetjelentések, beszámolók hangzottak el a szarvasi, nyíregyházi,
békéscsabai, albertirsai, szentesi szolgálatokról.

Bővebben: Konzultáció egyházunk alkoholbeteg-mentő szolgálat

December 16-án a luxemburgi magyar közösség szervezésében ökumenikus adventi/karácsonyi istentiszteletet tartottak a gasperichi katolikus templomban, melyen Szeverényi János missziói lelkész hirdette az igét.

Bővebben: Luxemburgban prédikált Szeverényi János

Hazatérés, megtérés, Istenhez vezető út Jézus által - ezek voltak az idei evangelizációs nap témái.
Orbán Attila, Ittzés István igeszolgálatai, számos előadó, szekció-vezető lelkész és felkért tanúságtevő szolgálata nyomán vezette és hívogatta az Úr magához a résztvevőket - bűnbocsánatra, reménységre, életre.

Bővebben: Országos evangelizáció a Deák téren, 2012