Május 17-19-én hatvankilenc év után felekezetközi evangélizáció volt a felvidéki Rozsnyó szórványgyülekezetében, Csucsomban, a szépséges kis faluban. Szöllős Sándor bácsi még emlékezett Joób Olivér szolgálatára, amely 1941-ben volt a helyi iskolában. Manapság a református és evangélikus hívek együtt tarják istentiszteleteiket a baptista imaházban.

Missziói hétvégét tartottak a várpalotai evangélikus gyülekezetben a Forrás óvoda, az egyházközség és a missziói központ szervezésében. Szöveg és fotó: Szeverényi János

Kárpátalján jártam a hétvégén. (2013. március 23-24.) Evangelizációs szolgálatom volt Újbátyuban. 2006-ban épült a temploma, új gyülekezet.
Bakosiban, a zsákutca faluban. Temploma 1997-ben épült. A lelkészpadon az evangélikusok ismert mondata olvasható míves hímzésben.

2013. március 20-21-én Piliscsabán tartotta alakuló ülését a zsinat által megválasztott evangelizációs és missziói bizottság. Szemerei János püspök kért áldást az esküt tevő tagokra. A kivétel nélkül aktív missziós munkát végző csapat Lupták György elnök vezetésével - a zsinat kérésére is - javaslatot dolgoz ki egyházunk missziós tevékenységének megújítására is.

2013. február 21-én az ország több gyülekezetéből, alkoholbeteg-mentő közösségéből érkezett húsz munkatárs az Országos Irodában megrendezett munkamegbeszélésre. Áhítatot Szemerei János, a missziót felügyelő és segítő püspök tartott. Krisztusközpontú, missziói elkötelezettségű előadással szolgált Márkus Gábor református lelkész, a Tiszta Forrás Alapítvány elnöke. Helyzetjelentések, beszámolók hangzottak el a szarvasi, nyíregyházi,
békéscsabai, albertirsai, szentesi szolgálatokról.

December 16-án a luxemburgi magyar közösség szervezésében ökumenikus adventi/karácsonyi istentiszteletet tartottak a gasperichi katolikus templomban, melyen Szeverényi János missziói lelkész hirdette az igét.

Hazatérés, megtérés, Istenhez vezető út Jézus által - ezek voltak az idei evangelizációs nap témái.
Orbán Attila, Ittzés István igeszolgálatai, számos előadó, szekció-vezető lelkész és felkért tanúságtevő szolgálata nyomán vezette és hívogatta az Úr magához a résztvevőket - bűnbocsánatra, reménységre, életre.

2012. július 1-4. között zajlott az Evangélikus Missziói Központ által szervezett konferencia Piliscsabán. A három nap során hitébresztő és hitmélyítő igei alkalmak voltak Zsarnai Krisztián, Molnár Róbert és Orbán Attila szolgálatával.

2012. június 1-3. között Franklin Graham hirdette az örömhírt Magyarországon a keresztény egyházak meghívására. A háromnapos evangelizációs alkalom képeiből egy kis visszatekintő-ízelítő.

Az Evangéliumi Aliansz imahetének nyitó-istentiszteletét a nyíregyházi
Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) székházában tartották január 2-án.
Igét hirdetett dr. Mészáros Kálmán és Szeverényi János.