Ordass Lajos előadása MichelfelderrőlSylvester Clarence MICHELFELDER (1889-1951) evangélikus lelkész: szolgálatát észak-amerikai gyülekezetekben végezte, a Lutheránus Világszövetségnek alapításától (1947) haláláig főtitkára.
Ordass írja róla (Akikkel az úton találkoztam, 27): "Az Evangélikus Világszövetség említésekor az 1950-es évek táján a legtöbb ember előtt azonnal Michelfelder alakja elevenedett meg. A kettő sok ember számára egyet jelentett. És ebben a tényben kifejezésre jut Michelfelder nagy jelentősége a világ evangélikusságának életében."

Dr. Muntag Andor: A zsidóság és keresztyénség kapcsolataA zsidóság és keresztyénség kapcsolata a bibliai kortól napjainkig - dr. Muntag Andor előadása a Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 1998. november 10-én tartott Asztali beszélgetések sorozatán.

Nicky CruzNicky Cruz puertó ricói evangélizátor. 1938-ban sátánista családban született. Fiatalon az egyik leghírhedtebb New York-i banda tagja volt. David Wilkerson lelkész prédikációjának hatására tért meg. Elkezdte olvasni a Bibliát és hirdette az evangéliumot. Sokan jutottak hitre általa. 1985 áprilisában Budapesten szolgált. Alább a Lisieux-i Szent Teréz Templomban tartott beszédei tölthetők le. Nicky Cruz honlapja: http://nickycruz.org

Sréter Ferenc: Jöjjetek hozzám!Sréter Ferenc (1894-1988) evangélikus, majd szabadegyházi lelkész, evangélizátor igehirdetései.

John Stott: Az evangélium hirdetése a Bibliára épül"Hirdesd az igét!"
Kárpát-medencei evangelisták, lelkipásztorok és lelkimunkások konferenciája (Beyond Amsterdam 2000. utókonferencia), 2002. március 11-14., Bp.- Csillebérc
"Az evangélium hirdetése a Bibliára épül" című előadás

Túróczy Zoltán: Íme, az ember!Túróczy Zoltán (1893-1971) evangélikus püspök három igehirdetése.

5Móz 1,29-32 alapján szól arról, hogy utasok vagyunk e világban, de Isten vezet bennünket; Zsid 12,7-13 alapján azt a kérdést kutatja, hogy mi értelme van a szenvedésnek; Jn 19,1-7 alapján pedig Krisztus szenvedésére mutat.

Ordass Lajos: ÚtravalóORDASS LAJOS (1901-1978) áhítatos könyve az egyházi év minden napjára tartalmaz egy rövid elmélkedést, melyben a püspök minden reggel Urával beszélgetett, hogy erőt merítsen az új nap küzdelmeihez. Tíz - 50 évvel ezelőtt rögzített - Útravalót hallhatnak Ordass Lajos elmondásában.

Zászkaliczky Pál: TulajdoníttatikZÁSZKALICZKY PÁL (1905-1962) 1934-től haláláig fóti lelkész.
A fóti Jungmann Irma Árvaház (1939) és a Mandák Mária Belmissziói Otthon (1947) alapítója, a Pest megyei Evangélikus Felsőegyházmegye esperese (1940-1950), a Déli Egyházkerület püspök-helyettese (1957-58), a Magyar Bibliatanács Ószövetségi Szakbizottsága és a Baráti Mozgalom tagja.
1939-1960 között közel 50 gyülekezeti és több mint 30 konferencia evangelizációt végzett.

Az igehirdetés 1957. június 23-án hangzott el a budahegyvidéki evangélikus szeretetvendégségen.
Alapige: 1Móz 15,6; ApCsel 7,60