„Te vagy a látás Istene.” (1Móz 16,13) – 2023. igéje adta az alaphangját az Evangélikus Missziói Központ missziói és munkatársképző konferenciájának, amelyet Piliscsabán, július 2–5. között rendeztek meg.

 

 

▶️  HANGFELVÉTELEK A KONFERENCIÁRÓL

 

Missziói felelősségünk erősítése a „minket látó” Isten jelenlétében

A konferenciára idén a 2019 tavaszától Szebik Imre püspöktől átvett, missziói irányultságot kapott gyülekezeti munkatárs képzések résztvevőit is várták. A konferencián megjelenteket ezúttal is a hazatérésük után felelevenítésre és életre váltásra érdemes üzenetekkel gazdagította Isten.

Szemerei János misszióért felelős püspök nyitó áhítata után Bence Imre lelkész két énekes-, illetve zenésztársával helyezte a szívekre az elmúlt évek útmutatói mottóigéit, az ezekről írt énekeivel. Luptákné Hanvay Mária, Lupták György, Deák Bálint lelkészek igeszolgálatai, illetve a szervező, Szeverényi János országos missziói lelkész záró igehirdetése az év igéje, valamint a napi igeszakaszok alapján hívtak hitre és biztattak mindenkit a saját elhívatásában. Gömbös Tamás lelkész evangelizációs előadásában lutheri alapokon sürgetett a nagybetűs Ige, Krisztus hirdetésére.

Sok évtizedre visszatekintően osztott meg történeteket hitéről, házasságáról és az egyházról az egyik bibliakör vezetését is vállaló Szebik Imre és Szebik Imréné Ferenczi Mária. A sokszínű előadások sorában dr. Ujlaki-Győri Anna az utóbbi évtizedekben teret nyerő, a biblikus szexualitást megkérdőjelező trendekről szólt. Szabó Ferenc evangélikus tábori lelkész a különféle területeken szolgáló magyar katonák helyzetére, kihívásaira, lelki támogatásuk lehetőségeire irányította a figyelmet. Weisz Péter a gyöngyösi Bugát Pál Kórház főigazgatója, a helyi hitközség elnöke a zsidósággal közös alapokra mutatott rá, szeretetteli humorral megosztva kalandos élettörténetét.

A testvéri közösség melegségét erősítették az hosszú múltra visszatekintő kapcsolatok és a frissen kialakított ismeretségek. Isten kötögette a résztvevők között a testvéri szeretet szálait, akár csak egy-egy kedves szóval, gesztussal is. Több határon túl élő résztvevője is volt a konferenciának. Az említett Deák Bálint evangélikus lelkész a partiumi Simonyifalváról érkezett családjával. Mátyás Attila nagyváradi lelkész a feleségével együtt vett részt a konferencián, hogy gyülekezeti és óvodai munkájukhoz kapjanak töltekezést. A Felvidékről Molnár Viktor lelkipásztor jött el, aki személyes módon tett tanúbizonyságot Isten megsegítő szeretetéről. Ismerősként köszönhették a résztvevők a vele érkezett Lóczy Tibort, immár egyházunk felvidéki missziós lelkészeként. Az újbóli találkozás örömével, egyben megrendülten hallgatta a közösség a kárpátaljai Kisgejőcről érkezett Györkéné Csákány Marianna énekes bizonyságtételét és a helyzetükre utaló beszámolóját. Az előadó családjáért, Kárpátaljáért és a békéért egy-egy felvidéki és erdélyi lelkész testvérünk imádkozott, a jelen lévők gyülekezetével együtt.

A konferencia a bőrünkön tapasztalható realitással számot vetve, egyben a nem látható valóságra és az élő Igazságra tekintve bátorította és vezette elhívatásukban a jelenlévőket. Szeverényi János „Bizonyosság a bizonytalanságban” című előadása is ezzel a lelkülettel tárta fel korunk nyugtalanságot keltő folyamatait, keresztyén szemszögből.

„Te a látás Istene vagy, Te látod mindazt, ami jő” – mutatott rá Bence Imre a bizonytalanság közepette is megbízható Úrra a kezdő estén énekében. Szintén ez a reménység kapott megerősítést a záróalkalmon kapott személyes áldásokban. Így végül mindenki Isten által átölelve, megújult elhívással térhetett haza otthonába, gyülekezetébe.

Erdészné Kárpáti Judit