Immár több évtizede nyári „gyakorlatra” gyűlnek egybe küldetésük megerősítése érdekében egyházunk missziói munkájának hűséges támogatói és résztvevői a piliscsabai Béthel Evangélikus Missziói Otthonban. Az Evangélikus Missziói Központ munkatársai és egyházunk országos missziói lelkésze, Szeverényi János lelkiismeretes szervezőmunkájának eredményeként a Béthel felújított „katakombájában” hűsölve a kánikulai forróságban is felüdülést leltek testüknek-lelküknek egyaránt a határon innenről és túlról érkezett keresztyének. Azok, akik nemcsak szavaikkal, de tetteikkel, s egész életfolytatásukkal hirdetik: minden christianus – misszionárius! 

Fotó: Erdész Zoltán

 

„Fogadjátok be egymást!” - A nyári missziói konferencia üzenetei

Immár több évtizede nyári „gyakorlatra” gyűlnek egybe küldetésük megerősítése érdekében egyházunk missziói munkájának hűséges támogatói és résztvevői a piliscsabai Béthel Evangélikus Missziói Otthonban. Az Evangélikus Missziói Központ munkatársai és egyházunk országos missziói lelkésze, Szeverényi János lelkiismeretes szervezőmunkájának eredményeként a Béthel felújított „katakombájában” hűsölve a kánikulai forróságban is felüdülést leltek testüknek-lelküknek egyaránt a határon innenről és túlról érkezett keresztyének. Azok, akik nemcsak szavaikkal, de tetteikkel, s egész életfolytatásukkal hirdetik: minden christianus – misszionárius!

Az idén négy napot átívelő együttlét – július 5–8. között – négyféle lehetőséget kínált az üdülőtelepet megtöltő, minden korosztályt képviselő hallgatóságnak. Címszavakban: igehirdetéseket, előadásokat, bibliaköröket és színes kulturális programokat, mind az év igéjének jegyében. Ugyanis a konferencia alapgondolata s fő üzenete ez volt: „Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére.” (Róm 15,7)

Igehirdetések a befogadásról. Az Útmutató aznapra kijelölt igeszakaszai alapján szóltak a befogadásról a reggeli áhítatot és az esti evangélizációt tartó lelkészek: Szeverényi János, Balicza Iván, Lupták György és Bozorády András. A záró istentiszteleten útravalóul a missziói munkaágat is felügyelő püspök, Szemerei János Isten jótéteményeire emlékeztetve a jótékony felejtésre és az építő emlékezésre buzdította az úrvacsorai közösséget Zsolt 103,2 alapján.

Előadások a befogadásról. Mit jelent a befogadás, elfogadás a gyülekezetben, és hol vannak a határai? Ezekről a kérdésekről szólt négy évtizedes tapasztalat birtokában Balicza Iván nyugalomba vonuló budavári lelkész. Lupták György kiskőrösi esperes és felesége pedig ugyanennek a témának a családon belüli vetületét taglalta, szintén sok gyakorlati példával illusztrálva a lehetőségeket.

Élénk érdeklődés kísérte Horváth Istvánnak, a Magyar Evangéliumi Szövetség – Aliansz főtitkárának beszámolóját a hajós misszióról, az üldözött keresztyének és a menekültek között végzett szolgálatairól. Jézus missziói parancsa készteti erre a munkára – mondta –, amely Krisztus minden tanítványa számára felkínált lehetőség, saját adottságai hasznosításával.

Kiss Máté bizonyságtételében a cigányok között végzett szolgálatáról is beszámolt.

Bibliakörök a befogadásról. Délutánonként négy csoportba „besorozva” volt lehetősége minden résztvevőnek, hogy elmondhassa személyes észrevételét, tapasztalatát, véleményét a befogadásról elhangzott tanításokkal kapcsolatban. Így egymás hite által erősödhettek meg a további szolgálatra a többségükben a „törzsgárdához” tartozó misszionáriusok.

Evangéliumi énekek, versek a befogadásról. Léleképítő verseket mondott a hitről Peczkay Endre színművész. Már harmadízben hallhatták a Piliscsabán egybegyűltek a Kárpátaljáról érkezett, gyönyörű hangú énektanárnő, Csákány Marianna szolgálatát, aki megzenésített verseket s evangéliumi énekeket adott elő saját gitárkíséretével; ezek többségét együtt énekelte vele a hallgatóság.

Kiss Tampu Tatiana orvos a moldvai csángó magyar hit és kultúra világába adott betekintést. Szemerédi Bernadett színész, előadóművész is legszebb műsorszámait szólaltatta meg. Valamennyien vallottak hitből fakadó szolgálatukról is. Amit végeznek: misszió a javából. Isten örömhírét minden lehetséges formában tovább kell adni magyarul értő embertársainknak.

A konferencia résztvevőinek a morzsaszedegetéskor is sok értékes gondolatmorzsa jutott a személyes beszámolókból, s közös küldetésük az egyik záró imádságban így hangzott: „Urunk, te arra hívtad el népedet, hogy missziós egyház legyen. Add, hogy felismerjük elhívásodat, és a megtapasztalt örömhírt tovább tudjuk adni sokaknak, neved dicsőségére!”

 

Garai András 

Evangélikus Élet, 2015. július