Országos evangélizáció a Deák téren 2010Mottó: "Krisztus szabadságra szabadított meg minket..." Gal 5,1

Érezzük, tudjuk-e, hogy nem vagyunk szabadok Krisztus nélkül? Ha valóban megszabadultunk, mit kezdhetünk szabadságunkkal? Ezekről gondolkodhattak el a résztvevők, emellett előadásokat és zenei szolgálatokat is hallhattunk. A rendhagyó szabadtéri koncert az Immánuel-től alkalmat adott az utcamisszióra is.

Országos evangélizáció a Deák téren 2009"Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges." (Lk 18,27) - Ez volt a Deák téri evangélikus templomban tartott országos evangelizáció mottója 2009. október 10-én.

Igehirdetések:
Ami lehetetlen és lehetséges az embereknek - Zászkaliczky Pál (gyengébb hangminőség)
Ami lehetetlen és lehetséges az Istennek - Szeverényi János
"...az ajtó előtt állok..." (Jel 3,20) - B. Pintér Márta
Dr. Sallai János és Anikó előadása: Mi lesz veled, család? címmel hangzott el.

Országos evangélizáció a Deák téren 2008Mi a jó? - Ez volt a Deák téri evangélikus templomban tartott országos evangélizáció mottója 2008. október 11-én.

IGEHIRDETÉSEK Mikeás 6,8 alapján:
Dr. Korányi András: Élj törvény szerint!
Győri János Sámuel: Törekedj szeretetre!
Bőjtös Attila: Légy alázatos Isteneddel szemben!

TANÚSÁGTÉTELEK:
Dr. Falus András, a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetének igazgatója: "Csodálatos előttem e tudás..." (Zsolt 139,6)
Kubik Anna Jászai-díjas, érdemes művész: "Jóság síró vágya"

Családi csendeshét Piliscsabán 2008A Budai és a Pesti egyházmegyék közös szervezésében Piliscsabán 2008. június 30 - július 5. között tartott alkalom mottója: "Így szól az Úr, a te teremtőd: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!" (Ézs 43,1)

A reggeli áhítatok témája: TEREMTŐNK SZÓLÍT

Esti evangélizáció: NEVEDEN SZÓLÍTOTTALAK, ENYÉM VAGY!
Az előadások témája: FÉLELMEINK

Evangélizáció Telekgerendáson2008. április 18-20 között rendezték meg a kis békés megyei faluban a "Teleki családi napokat". Mottója: Jézus az élet kenyere. Ő az egyetlen, aki képes emberek, családok, közösségek életét táplálni, gyógyítani. A három evangélizációs igehirdetés alapigéje 2Krón 20, szolgálattevője Szeverényi János volt.

A gyógyító vér - evangélizáció Pestszentlőrincen"A gyógyító vér" címmel böjti evangélizációs sozozat volt a pestszentlőrinci evangélikus gyülekezetben 2008 márciusában. Az igehirdetők: Szabó Vilmos Béla, Szeverényi János, Fatalin Helga és Szabó András.

Országos evangélizáció a Deák téren 2007"Én vagyok az út, az igazság és az élet" - ez a jézusi mondat volt a mottója a Deák téri evangélikus templomban tartott országos evangelizációnak 2007. okt. 6-án. Az igehirdetők: Sándor Frigyes, Smidéliusz Zoltán és Deák László. A tanúságtévők: Budai Ilona Széchenyi-díjas népdalénekes és dr. Csókay András idegsebész. (A hanganyag megrendelhető CD-n és kazettán is.)

Evangélizációs hét PasarétenSzeverényi János országos missziói lelkész evangélizációs sorozatot tartott a pasaréti református gyülekezetben 2006. szeptember 18-23. között.

Evangélikus lelkészi csendesnap, 2001Cseri Kálmán szolgálatai a 2001. március 28-án a Bp.-Kelenföldi gyülekezetben megrendezett, a Budai Evangélikus Egyházmegye által szervezett lelkészi csendesnapon.

John Stott: Keresztyén gondolkodásmódJohn Stott (1921-2011) anglikán lelkész, evangéliumi tanító munkássága messze túlnőtt Anglia határain. Meghatározó szerepet töltött be egyházának evangelikál szemléletmódú megújulásában. A felekezetközi misszióban jó érzékkel hozta össze a különféle látású embereket, szervezeteket, ennek folyományaként indult el a Lausanne-i Mozgalom is.