2021. március 4-én töltötte be élete 80. esztendejét Bozorády Zoltán evangélikus lelkész, aki a nyíregyházi Emmaus Evangélikus Egyházközségből, esperesi és püspök-helyettesi szolgálat után vonult nyugdíjba. 
A mai napig aktív a szívügyét jelentő evangelizációs és személyes lelkigondozói szolgálataiban. A lelkésszel Szeverényi János készített a múltba visszatekintő, a jelent és a végső elmenetelt is érintő beszélgetést.

 

Az interjúban a Keresztmetszet együttes éneke szólal meg.

 

Rövid életrajz

Bozorády Zoltánt 1965-ben szentelték lelkésszé. Segédlelkészi éveit Kővágóörsön, Miskolcon, Diósgyőr–Vasgyárban, Rudabányán és Celldömölkön töltötte. Önálló lelkészként szolgált tíz évet Őrimagyarósdon. 1978-tól Nyíregyházán szolgált feleségével, Lőrincsik Judittal együtt, ahol 1985–1995-ig igazgató lelkész, 1990 novemberétől az egyházmegye esperese volt. 2000 szeptemberétől D. Szebik Imre mellett szolgált az Északi Evangélikus Egyházkerület püspökhelyetteseként. Az általa alapított nyíregyházi Emmaus Evangélikus Szeretetotthon 1993-ban kezdte meg működését. Itt 2005-re templom is épült és önálló gyülekezetként létrejött a Nyíregyházi Emmaus Evangélikus Egyházközség, ahonnan a lelkész 2006-ban, 65 évesen vonult nyugdíjba. Feleségével négy gyermeket nevelt fel.