A megbocsátásról (cikk)

A 2020. október 10-én a Deák téren került megrendezésre az országos evangelizáció „Arccal vagy háttal?" mottóval

Isten online is elér

A hagyományostól eltérően került megrendezésre az idei országos evangelizáció a Deák téren október 10-én. Azok a szolgálatok, amelyeknek a templom ad helyet évről évre, az idei szűkített programban is helyet kaptak. A szervezők reménye szerint az igék és a bizonyságtételek elérhették a szíveket az online közvetítésen keresztül is. 

Hálát adunk, hogy a helyzet rendhagyó volta ellenére szóltak az igék, és az énekek, élettörténetek bizonyságtételei az ez évi evangelizáción is. Nem kevésbé szívből és szívhez szólóan, mint amikor a korábbi években zsúfolásig megtöltötte a hallgatóság a helyszínt, és átélhettük a testvéri közösség élményét, rámosolyoghattunk egymásra.

Kezdésként, majd a szolgálatok között Smidéliusz Gábor és Végh Szabolcs szólaltatott meg ismert és kevésbé ismert énekeket. Az üres templomban, a nyüzsgést nélkülöző csendben talán még erőteljesebb volt a két énekhang gitárral kísért üzenete. Elhangzott többek között az idei évben született Himnusz az égi és földi kenyérről ének is.

Bácskai Károly rámutatott igehirdetésében, hogy a kenyérszaporítás közvetlen tapasztalata után az „egyedül”, a viharos tengeren átkelő tanítványok mennyire könnyen elfelejtették Isten gondoskodását, csodás valóságát. A tények elnyomták a valóságot, hihetőbbé vált, hogy a vízen járó Jézus egy szellem, mint hogy a Mesterük. A lehetőségeket rejtő, egyben félelmeket keltő mai világunk „viharai” között arra a valóságra fókuszálhatunk, hogy Jézus mellettünk áll, és ő változatlanul Úr. 

Rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész ateista családból származik, később vált számára fontossá az Istennel való kapcsolat. Megosztotta a hallgatósággal, hogy Isten miként ültette a szívébe egy ökumenikus fatemplom építésének az álmát az Őrség kapujában, a Magyarföld nevű kis faluban. A terv megvalósulását az evangélikus egyház is támogatta. Az általa elmondott Békesség Istentől című Reményik Sándor vers a korábbiakhoz kapcsolódva, szintén a viharos időkben megtapasztalható megoldásra fordította a tekinteteket. Semes-Bogya Tibor Ferenc az Üdvhadsereg címzetes kapitánya elmondta, hogyan talált életet, szabadulást, örömöt Krisztusnál a magány, elveszettség és a hajléktalanság évei után.

A Jeremiás könyvében olvasható, aznap estére kijelölt, „kemény” üzenetről szólt Szeverényi János a záró igehirdetésben. Megérthettük, hogy a hűtlen, neki hátat fordító gyermekét, népét is lángoló, mentő szeretettel szerető Isten szavai ezek – a ki tudja, még meddig rendelkezésre álló kegyelmi időben. Hiszen élet és halál kérdése, hogy vele vagy nélküle haladunk-e tovább.

Minden elhangzott szolgálat újra meghallgatható, mások felé is továbbosztható az evangélikus médiafelületekről (lutheran.hu YouTube-csatorna – Országos Evangelizáció – 2020; misszio.lutheran.hu/médiatár)

Erdészné Kárpáti Judit

 

Fotó: Erdész Zoltán

 

 

Filmfelvételek az elhangzott szolgálatokról