Luxemburg

Május 18-án harmadik alkalommal szolgált a luxemburgi magyar protestáns gyülekezetben Szeverényi János missziói lelkész.

 

A városban az EU intézményeiben is dolgozó fiatalok, kis családok szervezik a közösségi életet.

Az utóbbi időben a honi református egyház havonta küld lelkipásztort a gyülekezet gondozására.

Hitoktatás, keresztelő, konfirmáció, istentiszteletek, szeretetvendégség részei az erősödő gyülekezet életének.

Dr. Fabiny Tamás, az evangélikus egyház külügyekért felelős püspöke könyvajándékot küldött a kis közösségnek.

Az istentisztelet előtt a környékbeliek „fehér piknik”-et (Picnic in White) tartottak a város melletti erdőben.

A missziói lelkész ezért szolgált kivételesen fehér ruhában.

 

Szöveg: Evangélikus Missziói Központ

Fotó: Tegez Mónika, Szeverényi János