Zsoltárok

A CD-lemezen 31 zsoltár szerepel Badin Ádám előadóművész felolvasásában, Scholz Erika hárfaművész zenei kíséretével

Bővebben: Zsoltárok

Vigasztalásul

Reményik Sándor (1890–1941) költő, a két világháború közötti erdélyi magyar líra kiemelkedő alakja. 16 versét és az irodalmi kitekintést Káli Horváth Kálmán előadásában hallhatjuk.Ne félj! (versek)

Versek Isten kertjéből

Válogatás Weöres Sándor, Reményik Sándor, Dsida Jenő, József Attila, Kosztolányi Dezső, Ábrányi Emil, Babits Mihály, Kányádi Sándor, Ady Endre, Pilinszky János istenes verseiből.
A verseket előadja: Badin Ádám felvidéki előadóművész, csellón közreműködik: Burovincz Laura.

Bővebben: Ne félj!

Babits Mihály: Jónás könyve

A bibliai Jónás könyve az alapja Babits Mihály (1883-1941) azonos címet viselő elbeszélő költeményének.
Az engedetlen próféta és a kegyelmet nyert niniveiek történetének irodalmi feldolgozása Bánffy György színművész előadásában hallható.

Bővebben: Babits Mihály: Jónás könyve