Ferenczy Zoltán és Győri János: A kegyelem...

A kegyelem trónusánál
"A hit hallásból van..." 8.

Új lemezzel gazdagodott archív igehirdetéseket feldolgozó sorozatunk, mely ismét két evangélikus lelkipásztornak állít emléket egy-egy igehirdetésük közrebocsátásával.

Ferenczy Zoltán (1919-2010) böjti sorozatának részlete a kegyelem királyi trónusa elé hív bennünket Zsid 4,14-16-t alapul véve.

Győri János (1914-1997) pünkösd másodnapi igehirdetése a Lélek ma is új életet teremtő erejéről szól Ez 36,25-28 alapján.

Dannhauser László, Nagybocskai Vilmos:

A "Hit hallásból van..." sorozat 7. része két archív felvételt tartalmaz:

Danhauser Lászlótól (1906-1990) egy különösen személyes hangú igehirdetést hallhatunk, melyet Ézsaiás 43,1 alapján mondott el egykori konfirmandusa esküvõjén, 1966. július 15-én.

Nagybocskai Vilmos (1920-2004) igehirdetése 1991 feltámadás ünnepén hangzott el Nagyatádon 1Kor 15,35-43.49 alapján.Kiss János és Balikó Zoltán: Az őrálló szolgálata

Archív felvételeket feldolgozó sorozatunk következő részében Kiss János és Balikó Zoltán egy-egy igehirdetését tartalmazó CD-t készítettünk el.
Kiss János neve lelkészek és kántorok számára egyet jelentett a Fóti Mandák Otthonnal, a kántorképzéssel. (Igehirdetés: 1Thessz 5,4-6)
Balikó Zoltán erőteljes egyénisége, megalkuvást nem ismerő hite szintén sokak számára erőt és példát adott. (Igehirdetés: Róm 8,12-17)Sréter Ferenc: Jöjjetek hozzám!

A hit hallásból van..." 5.

A Missziói Központ legújabb kiadványa Sréter Ferenc (1894-1988) evangélikus, majd szabadegyházi lelkész, evangelizátor, az Evangélikus Testvérgyülekezet alapítója tizenöt igehirdetését tartalmazza. Csak mp3 formátum lejátszására alkalmas készülékkel hallgatható meg.Túróczy Zoltán:

A hit hallásból van..." 4.

Túróczy Zoltán (1893-1971) evangélikus püspök három igehirdetése.
5Móz 1,29-32 alapján szól arról, hogy utasok vagyunk e világban, de Isten vezet bennünket; Zsid 12,7-13 alapján azt a kérdést kutatja, hogy mi értelme van a szenvedésnek; Jn 19,1-7 alapján pedig Krisztus szenvedésére mutat.Ordass Lajos: A jó pásztor - Michelfelder

Az evangélikus püspöktől fennmaradt archív hangfelvételek újabb elemét tesszük közkinccsé.

A 23. zsoltárról elhangzott igehirdetése, valamint S. C. Michelfelderre, a Lutheránus Világszövetség első főtitkárára való visszaemlékezése található a CD-n.A hit szolgálatában

"A hit hallásból van..." 3.

Zászkaliczky Pál lelkész és Ordass Lajos püspök áhítatait tartalmazó sorozat következő részében Csepregi Zsuzsanna utolsó és Csepregi Béla nyugdíjba vonulásakor mondott igehirdetése hallható. A hanganyag az archív felvételek technikailag javított változata.Bővebben: A hit szolgálatában

Útravaló - Ordass Lajos püspök áhítatai

A mártírsorsú evangélikus püspök ÚTRAVALÓ című áhítatos könyvét ma is sokan használják naponkénti elcsendesedésre.
Legújabb kiadványunkon Ordass Lajos (1901–1978) hangján hallhatják a rövid áhítatokat.
A hanganyag az eredeti felvételek technikailag javított változata.Tulajdoníttatik - Zászkaliczky Pál igehirdetése

Különleges hanganyagot adunk közre:
id. Zászkaliczky Pál egykori fóti evangélikus lelkész egyetlen fennmaradt igehirdetését, mely Budahegyvidéken hangzott el 1957-ben.