Missziói konferencia 2013„Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.” (Jel 21,6C)

Az év igéje volt a mottója az Evangélikus Missziói Központ által szervezett piliscsabai konferenciának 2018. július 1–4. között.

 

Előadó Téma Meghallgatás Letöltés
Szemerei János püspök: Az élet vize ingyen
(Jel 21,16) 
áhítat
Szeverényi János: Ébredés képekben – Kwasizabantu misszió előadás  
Lupták György: Ti szomjazók, jöjjetek! (Ézs 55,1) áhítat
Láng Emese: Pohárcsere – iszákosmentő szolgálat
(Középhalmi Evangélikus Misszió Alapítvány, Szarvas)
előadás
Prof. Dr. Veres Sándor: Érzelmek kezelése – zavar, szégyen, félelem, harag, agresszió bibliai lélektani nézőpontból előadás
Dr. Fischl Vilmos: Iszlám, migráció Európában előadás
Györkéné Csákány Marianna énekszolgálat
Győri Péter Benjámin evangelizáció
Dobó Dániel: Szentlélek, jöjj! (Jn 7,37–40) áhítat
Vatai Gyula volt börtönparancsnok: Bűn, bűnhődés, új élet előadás
Miklós Tibor (Bartimeus Egyesület) bizonyságtétel
Dobó Dániel: Az abortuszok tragédiája Jézus kezében bizonyságtétel  
Gáncs Péter: Szomjazom! (Jn 19,28) evangelizáció
Szeverényi János záró igeszolgálat
Tóth Dorottya népzenész (Temesvár) ének

 

„Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.” (Jel 21,6C)

Az év igéje volt a mottója az Evangélikus Missziói Központ által szervezett piliscsabai konferenciának július 1-4. között.  Sokakat megszólított Szemerei János, Gáncs Péter, Lupták György, Győri Péter Benjámin, Dobó Dániel igehirdetése. Inspiráló előadást hallhattunk Ittzés Gábortól a méltatlanul háttérbe szorult Melanchthonról, Luther munkatársáról. Láng Emese, a szenvedélybetegek gondozója több százezer magyar családot érintő gondokról, bajokról és gyógyulási lehetőségekről szólt. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára, dr. Fischl Vilmos a mai menekültkérdésről beszélt árnyaltan. Dr. Veres Sándor pszichológus indulataink kezeléséről szólt bibliai nézőpontból. Miklós Tibor felnőtt korában vesztette el látását. Nagy küzdelmek után belső világosságot kapott Istentől. Erről szólt tanúságtétele. A Bartimeus egyesület elnökeként sokakon segít. A konferencia „kitágult” a határon túli területekre is: Györkéné Csákány Marianna kántor, hitoktató a kárpátaljai Kisgejőcről érkezett közénk, nem először.  Énekkel dicsőítette Istent és tett tanúságot róla sokakat gazdagítva. Tóth Dorottya temesvári énekes szakrális népi dalokat hozott közénk Erdély és Gyimes különböző területeiről. Isten asztalt terített a piliscsabai Béthelben.

Szeverényi János