• Slide number 0
 • Slide number 1
 • Slide number 2
 • Slide number 3
 • Slide number 4
 • Slide number 5
 • Slide number 6
 • Slide number 7
 • Slide number 8
 • Slide number 9
 • Slide number 10
 • Slide number 11
 • Slide number 12
 • Slide number 13
 • Slide number 14
 • Slide number 15
 • Slide number 16
 • Slide number 17
 • Slide number 18
 • Slide number 19
 • Slide number 20
 • Slide number 21
 • Slide number 22
 • Slide number 23
 • Slide number 24
 • Slide number 25
 • Slide number 26
 • Slide number 27
 • Slide number 28
 • Slide number 29
 • Slide number 30
 • Slide number 31
 • Slide number 32
 • Slide number 33

Evangélikus Missziói Központ

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
(Jn 3,16)

Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Mt 28,19–20)

 

2024. június 4. igéi, amely napon az Evangélikus Missziói Központ vezetője letette a szolgálatát, a következők voltak:

„Az Úr így felelt: Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek?” (2Móz 33,14)
„A szombati nyugalom tehát még ezután vár Isten népére.” (Zsid 4,9)  

Hálás szívvel gondolunk Szeverényi János több mint két évtizedes szolgálatára a Missziói Központot élén. János – jogviszonyát tekintve – nyugalomba vonult, de elhívását tekintve továbbra is Isten küldetésben lévő népének tagja. Ahogy mi magunk is, egyelőre csak készülünk a „szombati nyugalomra", de elhívásunk és küldetésünk él! Urunk napról-napra hív és küld bennünket. De nem egyedül! Jelenléte, kísérő tekintete nélkül meddő emberi erőlködés csupán, amit tehetünk. Ő ad értelmet, életet, erőt, célt.  

„Ha nem kísér bennünket tekinteted, ha orcád elfordítanád, inkább ne vigyél tovább! De te azt mondtad: név szerint ismersz és jóindulatod elkísér. Ismertesd meg akaratod velünk, hogy tudjuk: utunk végül hozzád ér!"  

Imádsággal kérjük Isten áldását és vezetését Szeverényi Jánosra és a következő vezetőre, Győri Gábor Dávid lelkészre, és közös missziói szolgálatunkra. 

„Uram, Istenem, ébreszd föl szívemet, Tedd éberré szolgálatodra, Tedd éberré parancsod számára! Tedd olyanná nappalomat, mint a hajnal, Melyet a Te napod világít meg. Vezess világosságról világosságra, Tisztítsd meg szívemet, és minden érzékemet! Téged akarlak követni, amint rendeled, Utad szabadságot ad, biztosan járhatok rajta. Vezess, Istenem, hogy le térjek A hozzád vezető útról."   (A lelkipásztor imádsága: kedd reggel / részlet)