Készítette: Győri András Timótheus és Erdészné Kárpáti Judit

 

A 3. Protestáns Cigánymissziós Konferencia fókuszában a tisztelet állt, melyet a jelenlévők több oldalról is megvizsgáltak. A napon készült felvételekből hoztunk egy kis ízelítőt műsorunk hallgatóinak.
Kurdi Zoltán, a Magyarországi Metodista Egyház cigánymissziós vezetője, Dani Eszter református missziói irodavezető, valamint két cigány bizonyságtevő, Péter Pált és Horváth Jánost szól Isten és egymás tisztelete kapcsán.

Bővebben: Cigányok a tiszteletről

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

 

Karelné Máté Orsolya fiatal édesanya, művelődésszervező. Dolgozott Óbudán, Csillaghegyen, majd visszakanyarodott családja közegébe, és ma egy Budapest XVI. kerületében működő közművelődési
intézmény vezetőhelyettese. Orsolya nem utolsó sorban a szintén cinkotai székhelyű Evangélikus Missziói Központ maroknyi csapatát erősíti gazdasági, pénzügyi háttérmunkájával.
Beszélgetésünk egyebek mellett arról gondolkodtat el, hogy hogyan hathatunk a gyermekekre és a fiatalokra múltunk történeteivel, keresztény hitünk által.

Bővebben: „A mi kultúránkban minden a hit felé visz"

Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Zámbori Soma és Fazekas Rita 18 éve házasok. Az idei házasság hete arcaiként ők kerültek a középpontba február közepén.
Kapcsolatukról, házasságukról, családjukról, életük alakulásáról, elhivatottságukról beszélgettünk.

Bővebben: „Egy meg egy sokkal több lehet kettőnél”

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit és Nemeshegyi Zoltán

 

2010-ben került Budapest-Angyalföld evangélikus gyülekezetébe Grendorf Péter és Grendorf-Balogh Melinda. Bár hivatalosan egy lelkészes a gyülekezet, Melinda a kezdetektől fogva tevékenyen részt vesz Péter mellett a mára már szépen gyarapodó közösség építésében.

Kettejük házasságáról, kapcsolatuk, gyereknevelésük kulisszatitkairól kérdeztük őket Házasság heti Lélekhangoló műsorunkban. 

Bővebben: Lelkészházaspárként az "angyalok földjén"

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

„Hinnie kell az örökbeadónak és az örökbefogadónak is, hogy Isten megsegít minket minden területen. Én ezt tapasztalom a munkám során." – vallja Katona Andrea, a Fészek Alapítvány vezetője. Az alapítvány célja, hogy támogassa a gyermekét örökbe adni szándékozó édesanyákat és az örökbefogadó szülőket a nyílt örökbefogadási eljárás során.
Katona Andrea és önkéntes munkatársai mindent megtesznek a célból, hogy a megszületendő baba akár vér szerinti családjában, akár örökbefogadó szülőknél egy fészekre, azaz biztos közegre találhasson, bármilyen kilátástalannak is tűnt kezdetben a sorsa.

Bővebben: Fészekkészítők – beszélgetés a nyílt örökbefogadásról

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Mirák Katalin történész a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetőinek, lelkészeinek állambiztonsági érintettségét kutató tényfeltáró bizottság tagja, és a kutatómunka eredményeit összefoglaló Háló-sorozat szerkesztője.
A Lélekhangolóban ezúttal személyesebb oldaláról mutatjuk be őt. Szó esik hitbeli indulásáról, gyermekkori és mai tapasztalatairól és világlátásáról. Családi kötelékekről, betegségről, rákoskeresztúri evangélikus gyülekezetéről, amelyhez születésétől kezdve tartozik.

Bővebben: Múlt és jelen „felderítője”

Készítette: Győri András Timótheus

Gitta József külmissziói tanulmányait a második világháború, majd a Rákosi diktatúra törte derékba. 1956-os „csínytevése” miatt menekülnie kellett. Családjával először Belgiumba ment, majd Amerikában telepedett le disszidensként. Amerikában a méhtenyésztéssel nagy sikereket ért el. Az amerikai kormány Save the Children programjának kiküldetésével Kenyába került. Méhek szelídítésével, tenyésztésével járult hozzá, hogy az éhező bennszülötteken segítsenek. Tiltás ellenére a lelkükkel is foglalkozott, elkezdte misszionálni az afrikai embereket.

Bővebben: Méhészként misszióban

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

A Teen Challenge Hungary  Befogadó Ház  szolgálatát Magyarországon Hecker Christiane kezdte el, és ma is ő vezeti lelkes önkéntes munkatársak segítségével. A nemzetközi keresztény missziós közösség az utcán kallódó, szenvedélybeteg fiatalok felé Krisztus szabadítását hirdeti, és a Jézusi tanítványság által életmegoldást kínál. Christiane és munkatársai Budapesten Zuglóban és az Örs vezér téren vannak jelen. Nappali klubjukban játék és beszélgetések során tovább erősödhetnek a gyerekekkel kialakult kapcsolatok szálai. Lakóotthonukban pedig bizonyos feltételek mellett helyet kaphatnak az erre rászoruló fiatalok.

Bővebben: Jézusi elhívásban a kallódó fiatalokért

Cserna Gábor felvétele

Mindene megvolt, amire vágyhat az ember: szép család és otthon, elismerés, és a széfében a bánya legszebb gyémántjai. De élhet-e az ember boldogan, ha Istennel nincs rendben, békében az élete? A dél-afrikai Kwasizabantu misszióban készült felvételen egy gyémántbánya volt munkatársa osztja meg a bizonyságtételét.
Fordítás: Orbán Attila, magyar hang: Szeverényi János, vágás: Erdészné Kárpáti Judit

Bővebben: Gyémántok helyett Istent választotta

Készítette: Szeverényi János

Vatai Gyula, aki hosszú ideig volt a Váci Fegyház parancsnoka, ma is heti rendszerességgel jár be a fogvatartottak közé missziós küldetésben. Azt vallja, hogy egyedül Krisztus tud radikális és tartós változást véghezvinni a börtön falain belül és kívül élők életében egyaránt. Vatai Gyula két különleges karácsonyáról is mesélt nekünk.

Bővebben: Ezredes misszióban