Készítette: Szeverényi János

Ittzés István nyugalmazott lelkipásztorról többek között megtudhatjuk, hogy több évtizedes civil pálya után hogyan lett evangélikus lelkész, és hogy mi módon épült fel egy gyülekezet Érden az ő szolgálata nyomán. A második részben többek között a lelkigondozásról, az ítélet és kegyelem kérdéseiről szól interjúnkban.

Bővebben: Ítélet helyett kegyelem alatt

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

A házasság hetére készülünk. Körmendi Tamás és Körmendiné Kiss Naómi fiatal házaspár, akik kapcsolatuk alakulását Istenben bízva harcolták meg.
Tamás számára a Naómival való találkozás több életbevágó változást hozott. Nemcsak hogy az ő férje lett, de még kapcsolatuk kezdetén Jézus követőjévé vált, ennek folyományaként pedig most jogászi pályáját a lelkészi hivatásra készül lecserélni.

Bővebben: „Házaspárként együtt növünk tovább a hitben”

Készítette: Stifner-Kőháti Dorottya és Erdészné Kárpáti Judit

2016-ban Zászkaliczky Pál nyugalmazott evangélikus lelkésznek ítélték az evangélikus egyház egyik kitüntetését, az Ordass Lajos-díjat.
Elsőként Ordass Lajos mártírsorsú püspök hite, története tárul elénk az idős lelkész személyes hangú visszaemlékezéséből.
Fia, ifj. Zászkaliczky Pál, az Ordass Lajos Alapítvány kuratóriumi elnöke szintén megszólal a hitvalló püspök helytállásának továbbörökítéséről.
Ordass Lajos egyik áhítata is elhangzik egy közel hatvan éve készült felvételről.

Bővebben: Hitvalló helytállás régen és ma

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Dr. Garádi Péter volt gyülekezeti felügyelőt, az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület elnökét, egyházunk aktív laikus szolgálóját kérdeztük. Az első részben főként személyes oldalról ismerhetjük meg, a másodikban a nem lelkészi, azaz laikus szolgálat kerül fókuszba.

Bővebben: Mindannyiunknak van feladata

Készítette: Szeverényi János

Keresztényüldözés, keresztényellenesség. Ismerjék meg az e témákról szóló könyv szerzőjét, dr. Győrfi Károly gazdasági diplomatát, és tapasztalatait, gondolatait a világban korunkban tapasztalható keresztényüldözésről.

Bővebben: Ragaszkodjunk a hitünkhöz!

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Kovács Áron teljes természetességgel készült a lelkészi pályára – gyermekkorától Isten és az egyház szeretetébe "nőtt bele". A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség másodlelkészével Istentől jövő lehetőségekről, feladatokról, a megtartó mederről és a sodortatásról beszélgettünk.

Bővebben: Lelkész – mi más?

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Marschalkó Gyula lelkész idén karácsonykor tölti be élete 95. esztendejét. Egy különböző történelmi helyzeteken átívelő, hosszú élet áll Gyula bácsi mögött, melynek utóbbi 68 évét Ani nénivel oldalán élte meg. Három gyülekezet lelkészeként szolgált, nyugdíjasként szülőhelyére, Rákoshegyre vonult vissza, ahol további 20 évet töltött aktív szolgálatban. Ezen az ünnepen az ő története, szavai nyomán tanulhatunk Isten szeretetéről és a közénk érkezett Jézus Krisztusról.

Bővebben: „Jézus az első!” – áll a gyűrűbe vésve

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Mindannyiunkat meghatároz nemzeti hovatartozásunk. Mi erősítheti, illetve gyengítheti nemzeti identitásunkat? Mi hazánk számára az átok, és milyen áldást várhatunk Istentől? Szeverényi Jánossal a nemzet fogalmát érintő kérdésekről beszélgetünk.

Bővebben: Emberként és magyarként a világban

Készítette: Szeverényi János

Dr. Széchey Béla villamosmérnök, városépítési szakmérnök, evangélikus lelkész, aki a Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend egyik alapítója. 1959 óta szívügye és tudományos témája a teremtésvédelem, és például a keresztény környezetvédelmi világnap, a Teremtés Ünnepe kapcsán találkozhatunk az ő nevével. Szeverényi János kérdezte őt a kommunista időkben megélt eseményekről, szolgálatairól, és az utóbbi évtizedekről. 

Bővebben: Jézus testvére

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

"A döntésekben, a kérdéses helyzetekben ott van Isten, lehet Rá támaszkodni, és lehet az Ő segítségét kérni." – vallja Osváthné Fekete Zsuzsanna gyógypedagógus, háromgyermekes édesanya. Egy nem szokványos hegymászásról beszélgetünk, melynek célja az örömtelibb Istenkapcsolat és családi élet.

Bővebben: Kérj egy hegyet Istentől!