Nagyobb a szívünknélAz Élő víz füzetek sorozat 6. kötete Szeverényi János evangélikus missziói lelkész igehirdetéseinek, rádiós áhítatainak gyűjteménye.

Megrendelhető az Evangélikus Missziói Központtól

Bővebben: Nagyobb a szívünknél

Épüljetek!Jézus bátorít, hogy legyünk és maradjunk Isten gyermekei, akik örömmel és bizalommal fogadják az ajándékokat. Mi is fogadhatjuk ilyen gyermeki nyitottsággal ezt a színes építőkocka-gyűjteményt, melyet az Épüljetek! című kötettel a kezünkbe kapunk. A több mint félszáz szerző jóvoltából bőségesen válogathatunk jól használható építőanyagot a gyülekezeti élet legkülönbözőbb területein való munkálkodáshoz. Lelkészi és nem lelkészi szolgatársaink sok-sok ötlete, tapasztalata, kreatív hite teszi gazdag kincsesbányává ezt a könyvet. (Gáncs Péter bevezetőjéből)

Megrendelhető az Evangélikus Missziói Központtól

Bővebben: Épüljetek!

Jézus a TescóbanA bűneset óta minden új kezdet megtérésre való felhívással indult. Isten hívja az embert. Minket is hív magához, korszakváltó nyugtalan napjainkban. Érezzük, látjuk: váltásra van szükség. A változás hogyanjáról eltérnek a vélemények. Az Élő víz füzetek 5. kötete segíthet abban, hogy átgondoljuk: keresztyénként mi a feladatunk és mi az, ami megbénítja a lelkes tenni akarást. Sok jó, működő példáról olvashatunk a füzetben, s ezek annak felismerésére indíthatnak, ami nálunk is megvalósítható.

Megrendelhető az Evangélikus Missziói Központtól

Bővebben: Jézus a Tescóban

Vak voltam, most látok...Evangélikusok vallomásai ÉLŐ VÍZ füzetek 4. Mindenki körülményeihez, temperamentumához mérten tapasztalja meg Isten munkáját. A személyes tapasztalat teszi hitelessé a keresztyén meggyőződés tételeit: aki értem meghalt, velem él. A gyűjtemény 23 bizonyságtételt tartalmaz. Legyen bátorító azok számára, akik elbizonytalanodtak, iránymutató a homályban tapogatózóknak, s nyújtsa a láthatatlan közösség élményét azoknak, akik magányosan járnak a hit útján - hogy a jövő nemzedék is Istenbe vesse bizodalmát!

Megrendelhető az Evangélikus Missziói Központtól

Bővebben: Vak voltam, most látok...

Iránytű - 28 téma keresztény szemszögbőlA liberális korszellem azt próbálja beültetni gondolkodásunkba, hogy nincs olyan fix pont az életben, amihez viszonyulhatnánk, hiszen "mindenkinek igaza van a maga szemszögéből". Ezt a gondolkodást bibliás hitünk alapján nem fogadjuk el. Hisszük és tapasztaljuk, hogy életünk értelme, tartalma és célja összefüggésben van azzal a ténnyel, hogy teremtmények vagyunk, és ezért rá kell/lehet találnunk a forrásra, Istenre.

Megrendelhető az Evangélikus Missziói Központtól

Bővebben: Iránytű - 28 téma keresztény szemszögből

Szőkéné Bakay Beatrix: EVÉLET - LELKI SEGÉLYA lelkipásztor válaszol ÉLŐ VÍZ füzetek 2. Az Evangélikus Élet olvasói jól ismerik Szőkéné Bakay Beatrix írásait. Az "EvÉlet - Lelki segély" című rovatban jelentek meg 2004-2007. között, s mintegy százhetvenszer olvashatták népszerű, biblikus, "átimádkozott" válaszait. Kiadványunk ezek közül harmincat tartalmaz.

Megrendelhető az Evangélikus Missziói Központtól

Bővebben: Szőkéné Bakay Beatrix: EVÉLET - LELKI SEGÉLY

A Magyarországi Evangélikus Egyház missziós munkaágaiE kis könyvecske az egyházunkban működő és vele munkakapcsolatban lévő missziós munkaágak, egyesületek, alapítványok jegyzéke, mely tartalmazza egy-egy rövid ismertetőt és az elérhetőségeket.

Ingyenesen beszerezhető

Bővebben: A Magyarországi Evangélikus Egyház missziós munkaágai

Akarsz-e meggyógyulni? Segítség alkoholbetegeknek Jézus a radikális fordulatot kínálja fel kérdésével: Akarsz-e meggyógyulni? Ha igen, akkor nem valamiféle megfoghatatlan "szabadságra" van szükséged, hanem az élő, személyes Szabadítóra. A kötet szerzői mint teljes empátiát és szolidaritást vállaló útitársak vallanak az Ő hatalmáról, a gyógyulás nehéz, de járható útjáról, s a szabadulás megtapasztalható öröméről.

Megrendelhető az Evangélikus Missziói Központtól

Bővebben: Akarsz-e meggyógyulni? Segítség alkoholbetegeknek

Dr. Süle Ferenc: Családi élet és lelki egészségModern korunk rendkívül nehéz helyzetbe hozta a családot mint intézményt, s ennek következtében nagyon sok szenvedést szakasztott a szülők mint férj és feleség, valamint a gyermekek és a fiatalkorúak lelki valóságára. Ez a tanulmány kitűnő segítséget ad annak belátásához, hogy újra kell gondolnunk őszinte becsületességgel ezeket a témákat: párkapcsolat, család, spirituális fejlődés, lelki egészség.

Elfogyott

Bővebben: Dr. Süle Ferenc: Családi élet és lelki egészség

Scholz könyvKönyvecskénk fő tartalma Scholz László visszaemlékezése életútjára. Istennek köszönjük meg őt, akit adott ennek a kis küszködő egyháznak és hazának, mint igehirdetőt, evangélistát, tanítót, teológust, énekszerző költőt, egyház-, gyülekezet- és templomépítőt.

Megrendelhető az Evangélikus Missziói Központtól

Bővebben: Scholz László: Emlékezzünk régiekről