Hulej Enikő

Igei és imádságos lelki útravaló napról napra.

Letöltés: 2009-06-12.mp3(2,57 MB)

Jaj azoknak, akik házat házhoz ragasztanak, és mezőt mező mellé szereznek, míg hely sem marad másnak, és csak ti laktok ebben az országban! (Ézs 5,8)

Uram, bátorít igéd, amikor hiányommal küzdök. Nem a bőségre vágyom, hanem csak az elégségesre, de olykor ez sem adatik meg. Hadd hozzam eléd hiányomat! Csendesítsd le háborgásomat a földi igazságtalanságok miatt! Emlékeztess arra, hogy nálad jó helyen van ügyem!
Uram, de intenek is szavaid, amikor túl nagy jelentőséget tulajdonítok az anyagiaknak. Figyelmeztetsz arra, hogy erőfeszítéseimet jó irányba tereljem. Gyarapodásra sarkallsz - elsősorban a hitben, az istenismeretben és hálaadásban.


Isten arra rendelt minket, hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által. (1Thessz 5,9)

Uram, hálás vagyok azért, hogy Neked szívügyed mi üdvösségünk. Az az akaratod, hogy Krisztus által az örök élet ajándéka az enyém is legyen. Bocsáss meg, amiért az én gondolataimat sokszor egészen más foglalkoztatja. Add, hogy mai napomat is megújítsa üdvösségem szerzője, a te szent Fiad!


Még a gólya is, az égen, tudja költözése idejét, a gerlice, a fecske és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie, csak az én népem nem ismeri az Úr törvényét. (Jer 8,7)

Uram, megszégyenít teremtett világod: az, hogy még a legkisebb élőlény is tudja a dolgát. Szívembe írtad törvényed; az ige által nap mint nap kijelented akaratod; egyértelműen jelzed, mi szolgálja a te tetszésedet és az én javamat; én mégis sokszor úgy döntök, úgy gondolkodom, úgy cselekszem, úgy szólok, mintha nem Te lennél az én Uram! Formáld szívemet, alakítsd hitemet!


Egy leprával borított ember meglátva Jézust arcra borult, és kérte: "Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem." Erre Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt: "Akarom, tisztulj meg!" (Lk 5,12-13a)

Uram, olyan sok mocsok tapad hozzám - a testemhez, a lelkemhez! Sokféle "mosóport" kipróbáltam már, de egyik sem hozta el a várva várt tisztaságot. Most már tudom, ezt csak Tőled nyerhetem el! Köszönöm a mai bíztatást; azt, hogy Te akarod, hogy megtisztuljon az életem a bűntől, a szennytől, a nyomorúságtól. Legyen meg a te akaratod!


Jézus így szólt: "Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is." (Mt 5,39)

Uram, nekem ez megy! Én nem akarok áldozat lenni! Nem akarok szégyenkezni! Nem akarom, hogy bárki belém törölje a cipőjét! Nem akarom átélni a fizikai fájdalmat sem!
Tudom, Te mindezt önként vállaltad: némán tűrted a kínzást, nem szálltál le a keresztről, nem viszonoztad a gyalázkodást! Így munkáltad üdvösségemet, s így mutattál döbbenetes példát arra, hogy lehet másként felelni a bántásra. Segíts, hogy tudjam igéd szerint fordítani arcomat!


Az apa így szólt: Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. (Lk 15,23-24a)

Uram, nem értem, miért szeretsz még engem! Elfordultam tőled, a magam útját jártam, kizártalak döntéseimből. Mikor azonban teljes csődbe jutottam, Te visszafogadtál, és minden bűnömet megbocsátottad. Örültél nekem és annak az új életnek, amivel megajándékoztál. Köszönöm, hogy ma is szereteted tart meg! Bocsásd meg, hogy megint visszaéltem jóságoddal! Töröld el hűtlenségem!


Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük hiábavaló fáradság. (Zsolt 90,10)
Uram, ha hiábavaló az életem nagy része, akkor mi értelme van élni? Ha elmúlik a szépség; ha soha nem hagyható abba a tanulás; ha állandóan javítgatni kell, ami felépült; ha folyton elillan az öröm; ha ingadozik a hit; akkor miért küzdjek egyáltalán?
Köszönöm neked az életemet - azt, hogy a sok hiábavalóság ellenére Te adsz értéket napjaimnak, és földi időmet úgy alakítod, hogy megismerjelek Téged, és új életben járjak. Hálát adok a keresztért, melyen Megváltóm drága vére az én bűneimet mosta el. Add, hogy megbecsüljem a mai napot, és ne a hiábavaló perceket gyarapítsam.