Hulej Enikő

Jézus Krisztus történelmet és emberek életét átformáló szolgálatának következtében tanítványok indultak útnak szerte a világba,

Letöltés: 2007-10-03.mp3(2,72 MB)

...és hirdették az örömhírt: van szabadulás a bűnökből, van erőforrás a próbatételek között, s a halállal nem ér véget az élet. Sokan döntöttek ennek hatására úgy, h. életüket ezentúl csak Krisztussal akarják élni, s mindennapjaikat és ünnepeiket egyaránt az Úr akarata szerint kívánják folytatni. S hogy egymást erősítsék és istentiszteletüket közösen is gyakorolják, gyülekezeteket hoztak létre. Így jött létre a hívek közösségeiből az egyház.

Nagy bánata ma a hívő embereknek, hogy nincs egység a kereszténységen belül. Sok-sok felekezet, sokféle kegyességi irányzat létezik ma már, melynek tagjai között sokszor nincs egyetértés.

Pedig mielőtt az Úr Jézus elindult a Golgotára, h. értünk megfeszítsék, imádságban arról beszélt Istennel, h. mennyire fontos, h. az ő tanítványai és mindazok, akik az ő bizonyságtételük hatására hisznek benne, egyek legyenek (János evangéliuma 17. fejezet). Ha lenne látható, igazi egység a keresztények között, akkor nyilván hatásosabb lenne a megtérésre hívó szó az Istent nem ismerők vagy őt tudatosan elutasítók körében.

Jó, h. azért vannak pozitív példák szép számmal. Olyan emberek, akik - baráti vagy szomszédi alapon - rendszeresen találkoznak, h. közösen olvassanak igét és imádkozzanak. Olyan gyülekezetek, amelyek különböző felekezethez tartoznak ugyan, de ugyanabban a kerületben vagy településen élnek, és gyakran szerveznek közös programokat. Olyan lelkészek, akik együtt imádkoznak városukban az ébredésért. Olyan teológusok, akik szakmai párbeszédet folytatnak a fontos hitbeli kérdésekről. Vagy olyan nagyszabású rendezvények, mint pl. a nagyszebeni ökumenikus találkozó is, amiről mai műsorunkban szó volt, amelyeken több ezren demonstrálják azt, h. a megosztottság ellenére is lehet együtt dicsérni az Urat és lehet együtt megfogalmazni a keresztény választ az aktuális kérdésekre.

Látványos egység, teljes egyetértés az összes keresztény felekezet között valószínűleg soha nem lesz, de ez nem jelenti azt, h. saját köreinkben ne törekedjünk arra, h. Krisztus Urunk nevében jöjjünk össze. Hiszen ő nem az egyháztagságunkat, felekezeti hovatartozásunkat nézi, hanem azt, h. valóban benne mint Megváltónkban hiszünk-e, s valóban az ő jelenlétére vágyunk-e. Arra pedig, h. ő az ilyen közösségben jelen van, ő maga adott ígéretet, amikor ezt mondta: "ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük." (Mt 18,20)