Nyomtatás

Zászkaliczky Pál: TulajdoníttatikZÁSZKALICZKY PÁL (1905-1962) 1934-től haláláig fóti lelkész.
A fóti Jungmann Irma Árvaház (1939) és a Mandák Mária Belmissziói Otthon (1947) alapítója, a Pest megyei Evangélikus Felsőegyházmegye esperese (1940-1950), a Déli Egyházkerület püspök-helyettese (1957-58), a Magyar Bibliatanács Ószövetségi Szakbizottsága és a Baráti Mozgalom tagja.
1939-1960 között közel 50 gyülekezeti és több mint 30 konferencia evangelizációt végzett.

Az igehirdetés 1957. június 23-án hangzott el a budahegyvidéki evangélikus szeretetvendégségen.
Alapige: 1Móz 15,6; ApCsel 7,60

Előadó Téma Meghallgatás Letöltés
Zászkaliczky PálTulajdoníttatik (1Móz 15,6; ApCsel 7,60)