Ordass Lajos előadása MichelfelderrőlSylvester Clarence MICHELFELDER (1889-1951) evangélikus lelkész: szolgálatát észak-amerikai gyülekezetekben végezte, a Lutheránus Világszövetségnek alapításától (1947) haláláig főtitkára.
Ordass írja róla (Akikkel az úton találkoztam, 27): "Az Evangélikus Világszövetség említésekor az 1950-es évek táján a legtöbb ember előtt azonnal Michelfelder alakja elevenedett meg. A kettő sok ember számára egyet jelentett. És ebben a tényben kifejezésre jut Michelfelder nagy jelentősége a világ evangélikusságának életében."

Előadó Téma Meghallgatás Letöltés
Ordass Lajos püspökElőadás Michelfelderről