Ringató program a koraszülött gyermekeket szülő édesanyák megsegítésére

Nem hiszek a szememnek: közel húsz éve láttam őt utoljára. Közös éveink a Budapest–Fasori Evangélikus Gimnáziumhoz kötnek, Hazay Tímea mögöttem ült a padban. Szinte semmit sem változott. „De te sem!” – mondja mosolygós szemekkel. Így hát ott folytatjuk, ahol abbahagytuk. Én kérdezem, ő mesél. A szeme ragyog, főleg amikor jelenlegi munkájáról számol be: koraszülött gyermeket világra hozó édesanyák megszomorodott szívét könnyíti. Segít a nehézzé vált anya–gyermek-kapcsolat felvállalásában, az elfogadás folyamatában. „Szeresd feltételek nélkül, énekelj neki, add neki a szereteted. A gyermeknek ennél nem kell több” – mondja.

 

Mi jellemzi a koraszülött gyermeket világra hozó édesanyák helyzetét?

Akik valamilyen okból korábban hozzák világra gyermeküket a tervezett időpontnál, krízishelyzetben vannak. El kell köszönniük az álmaiktól: szép várandósság, boldog szülés-, születésélmény, illatos babaszoba, mosolygó családtagok. Hirtelen történik valami, ami az elképzelt forgatókönyvet drasztikusan átírja és tudomásul kell venni a jelen kemény és jéghideg valóságát: babaszoba helyett intenzív osztály, inkubátor, lélegeztetés, kórházi környezet, pittyegő gépek, infúzió. A szülők számára ez óriási a veszteségélmény. Az ő lelkigondozásuk egyelőre nincs megnyugtató módon megoldva. Vannak olyan Perinatális Intenzív Centrumok (PIC), azaz újszülött-koraszülött intenzív osztályok, ahol egyetlen pszichológus sem tagja az osztály gyógyítócsapatának.

Hogyan jött az a gondolatod, hogy kismamákkal és koraszülött gyermekekkel törődj?

2013 novemberében a Kis Veréb Alapítvány elnöke, Veréb-Németh Réka védőnő arra kért, hogy tartsak egy Ringató foglalkozást (www.ringato.hu) a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinikáján olyan gyermekeknek, akik valaha oxigénhiánnyal születtek. A foglalkozást a részt vevő családok várakozáson felül jól fogadták, megtapasztalták a zene, a közös éneklés, a szeretetteli légkörben történő közös játékok gyermekekre gyakorolt hatását.   A szülők és a gyermekek között nagyon szép pillanatok születtek, melyek minden résztvevő számára örömöt jelentettek.

A klinikán belül a nővérek, orvosok beszéltek erről az alkalomról, és dr. Szabó Miklós osztályvezető egyetemi docens, a Bókay utcai I. sz. Gyermekklinika PIC-osztályának vezetője arra kért, hogy gondoljam át, el tudom-e képzelni a Ringató módszert a PIC-osztályhoz alkalmazkodva. Én rögtön igent mondtam, és elkezdtem bejárni az osztályra. Az első néhány hét nehéz volt, komoly kihívások elé állított lelkileg, de ott tartottak azok az élmények, amelyeket akkor élhettem át, amikor a szülőkkel együtt énekeltünk a kicsiknek: „Kicsi vagyok én, majd megnövök én, esztendőre vagy kettőre nagylány leszek én.”

Mit lehet tudni a PIC Ringató mozgalomról?

Éreztem, hogy igazi eredményekhez, látható segítéshez egyedül kevés vagyok. Két hónap után arra kértem Szabó Miklós doktor urat, hogy a testvérem, Hazay Annamária hadd csatlakozzon hozzám. Ő is Ringató foglalkozásvezető közel tíz éve, mindennapos kapcsolatban van kisgyermekekkel, csecsemőkkel és édesanyákkal. Amíg egyedül voltam az osztályon, minden alkalommal őt hívtam fel, ő segített feldolgozni a benti tapasztalatokat. Ketten már könnyebb volt, és azt tapasztaltuk, hogy a mindennapos jelenlét lenne a legideálisabb. Hamarosan még két kolléganőnk csatlakozhatott hozzánk: Venczel Mónika és Horváth Irma. Így tudjuk megvalósítani, hogy négy munkanapon bent vagyunk az osztályon és minden nap jut minden kisbabára és anyukára 15-20 perc.

2014 szeptemberében a Magyar Perinatológiai Társaság kongresszusán bemutatkozhattunk a programmal. Sohasem felejtem el azt a tapsot, amit a rövid, nyolcperces bemutatkozásom után kaptam a munkánkra vonatkozóan az ország vezető neonatológusaitól.  

A PIC Ringató a dr. Gállné Gróh Ilona által alapított Ringató módszer szemléletén alapul. Személyes kapcsolat, élő énekszó, élő hangszerjáték, finom érintések, kizárólag zenei eszközök használata, értékes, művészi igényű dalok és mondókák a legkisebbeknek az első pillanattól. Ezek nem olyan dolgok, amelyekre azt kellene mondania bárkinek, hogy nincs rá pénze. Ezt itthon, Magyarországon minden kórházban meg lehet valósítani.

Hogyan lett a PIC Ringató mozgalom indításának ötletéből önkéntes csoport? Kik a csoport tagjai, és milyen kórházakba jártok?

Nem volt más választásunk, mivel anyagi forrás egyáltalán nem kínálkozott. Az önkéntesség nem önfeláldozást jelent. Ha van néhány órám, amivel segíteni tudok, azt erre szánom és rendszerességet, felelősséget vállalok. Amikor a Ringató programban dolgozó kolléganőimnek elmeséltem, hogy Szabó doktor úr mire kért fel, sokan azonnal jelentkeztek, hogy szívesen csatlakoznának. Az országban dolgozó Ringató foglalkozásvezetők szakmai közössége egy olyan bázis, ami számunkra páratlan erőforrás. Szoros emberi és szakmai közösség, mindannyian közös értékeket képviselünk.

A PIC Ringató mozgalomnak jelenleg csak olyan kolléga a képviselője, aki a Ringató programban munkatárs, és tíz alkalommal hospitált a Bókay utcai I. sz. Gyermekgyógyászai Klinikán. A Bókay utca mellett Budapesten a Péterfy Sándor Utcai Kórházban Újvári Klára és dr. Hérincs Zoltán, a Bács-Kiskun Megyei Kórházban Kecskeméten dr. Szabóné Csikai Ágnes, a Veszprém Megyei Kórházban Rábaközi Rita, a Szegedi Gyermekgyógyászai Klinikán Vadai Henrietta, Tatabányán, a Szent Borbála Kórház PIC-osztályán pedig hamarosan Solti Emese vezeti az alkalmakat.

Mi történik az édesanyával és a koraszülött kisgyermekkel való találkozáskor?

Első alkalommal odalépek az édesanya mellé, aki az inkubátor mellett ül, vagy épp a kenguru módszer alkalmazásával egy fotelben pihen a mellkasán fekvő pici babával, s megkérdezem, szeretné-e, hogy énekeljünk valamit a kisbabájának. Elmondom, hogy ki vagyok, miért jöttem, s lehetőséget kínálok, amire nemet mondhat a szülő. Mindig a szülő dönt, és a szülő jelzései szerint kell haladnunk ebben a törékeny folyamatban, hiszen csak akkor segítő és nem feleslegesen beavatkozó a jelenlétünk, ha kellő alázattal vagyunk jelen. Figyelünk a kisbabák jelzéseire is.

Az anyukák az első napok krízisében összetört lelkiállapotban vannak, így természetes, hogy néhányan senkit nem szeretnének maguk mellett látni. De abba szinte mindenki beleegyezik, hogy a teremben lévő másik szülő-csecsemő pároshoz odamehessünk, és énekeljünk, ha ők szeretnék. Így a jelenlétében elindul a PIC Ringatós alkalom: lüktető dajkarímek, kedves altatók, a szülők gyermekkorából is ismert dallamok – a kodályi elvek alapján válogatva –, hiszen itt is fontos az igényes zenei inger. A népdal, a néphagyomány sosem téved, és a Ringató könyvekben megjelent dalok, mondókák is minőségi lelki táplálékot jelentenek a családoknak.

Kodály két gyönyörű mondata az anya–gyermek-kapcsolatról és a zenéről: „Az anya nemcsak testét adja a gyermeknek – lelkét is a magáéból építi fel.” „A zene lelki táplálék, mely semmi mással nem pótolható.” Ennek a két kodályi mondatnak a valóságát mi a legkézzelfoghatóbb módon megtapasztaljuk. Segítünk lépésről lépésre abban, hogy a kisbaba és az anyuka egymáshoz közel kerüljenek.

Hogyan nőheti ki magát ez a mozgalom?

Meg kell oldanunk a PIC Ringató alkalmak vezetőinek képzését, szupervízióját, szakmai támogatását. Ki kell dolgoznunk a kívülről érkezők képzését. Sok emberi és szakmai feltételnek kell egyszerre megfelelnie annak, aki erre a munkára vállalkozik. Több levelet is kaptam ez ügyben, ami nagyszerű érzés, hiszen azt jelenti, hogy sok segítőkész és érzékeny lelkű emberrel vagyunk körülvéve. Felelősséggel kell azonban végiggondolnunk ezt a folyamatot a kórházakkal, az osztályvezetőkkel, az orvosokkal, a nővérekkel egyetértésben.

Hol található bővebb információ a PIC Ringató mozgalomról, és hogyan lehet valaki annak a tagja?

A PIC Ringató a facebookon megtalálható. Egyelőre a képzés megoldatlansága miatt nem tudunk olyan önkénteseket fogadni, akiket azonnal „hadrendbe” tudnánk állítani, de dolgozunk ennek megoldásán. Nyertünk az Új Európa Alapítvány pályázatán, és idén október végétől a következő év júliusáig részben a MOL Gyermekgyógyító Program támogatásával valósíthatjuk meg azt, amit közel két évig önkéntes szakmabeli munkatársakkal oldottunk meg: hogy eljutottunk hat magyarországi kórházba. 

Ebből a támogatásból bár közvetlenül a munkánkra kaptuk, félre fogunk tenni arra, hogy a külsősök képzését elkezdhessük kidolgozni a megfelelő szakemberek bevonásával. Célunk, hogy minden PIC-osztályon, ahová hívnak, napi rendszerességgel jelen legyünk.

Isten áldja a munkátokat, amelyre nagyon nagy szükség van! Köszönöm a beszélgetést.

Balog Eszter

Híd magazin, 2015/4.
(fókuszban a születés)