2013. február 21-én az ország több gyülekezetéből, alkoholbeteg-mentő közösségéből érkezett húsz munkatárs az Országos Irodában megrendezett munkamegbeszélésre. Áhítatot Szemerei János, a missziót felügyelő és segítő püspök tartott. Krisztusközpontú, missziói elkötelezettségű előadással szolgált Márkus Gábor református lelkész, a Tiszta Forrás Alapítvány elnöke. Helyzetjelentések, beszámolók hangzottak el a szarvasi, nyíregyházi,
békéscsabai, albertirsai, szentesi szolgálatokról. Felelős, mélyreható teológiai és gyakorlati fórumbeszélgetés alakult ki. A jelenlevők egyetértettek abban, hogy erősíteni szükséges a misszió és a diakónia kapcsolatát. Egyházunk eddigi aktivitását erősíteni kell. Szemerei püspök szerint tartozásunk van ezen a területen. Kívánatos lenne több energiát, hitet áldozni erre az egész társadalmat terhelő területre. Szeverényi János missziói lelkész, a konzultáció szervezője beszámolt az elmúlt évek eseményeiről. Megköszönte Dr. Sárkány Angyal szarvasi orvos több évtizedes elkötelezett szolgálatát. Idős kora miatt a doktornő nem tudott eljönni a találkozóra. Évente tartanak konzultációt, továbbképzést egyházunk missziós munkatársainak Piliscsabán. Több százezer példányban készültek szórólapok szenvedély betegségekről, lelki problémákról (például alkoholbetegség, kábítószerfüggőség, nikotinizmus, homoszexualitás, abortusz, depresszió, babonaság) és az azokból való szabadulás lehetőségeiről. Megjelent Akarsz-e meggyógyulni? Segítség az alkoholbetegeknek címmel egy könyvecske.
A Híd missziói magazinban is rendszeresen közölnek lelki és szakmai írásokat, valamint bizonyságtételeket a témáról. Az egész napos találkozót B. Pintér Márta imája zárta.