Vilniuszban, Litvánia fővárosában október 29-30. között rendezték meg a helyi egyházak és a Billy Graham Evangélizációs Társaság közreműködésével a Reménység Fesztivált.
A nagyobb részt katolikus országban ilyen nagy volumenű és széles összefogású keresztyén akció még nem volt. Hétezer gyermek és húszezer felnőtt vett részt három programon.

Magyarországon 2012. június 1-3. között lesz hasonló, remélhetően még ennél is nagyobb rendezvény, melynek védnökségét vállalták egyházaink vezetői. A Billy Graham Társaság meghívására négyen vettek részt hazánkból a litvániai fesztiválon, köztük Szeverényi János, egyházunk missziói lelkésze.
Alkalom nyílt arra, hogy a hivatalos program mellett külön is találkozzanak küldötteink Franklin Graham-mel, a fesztivál evangelistájával, és munkatársaival.

Fotó: Victor Hamm