Kolozsvár - Zajzon - Sepsiszentgyörgy
2010. november 2-7. között Szeverényi János szolgálati körúton járt Erdélyben.
Előadást tartott a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház két egyházmegyéje lelkészeinek a misszióról Kolozsváron és Zajzonban.
A presbiteri szolgálatról szólt a gyülekezetvezetők országos találkozóján Sepsiszentgyörgyön és igét hirdetett a szentgyörgyi gyülekezetben.
A találkozónak több gyakorlati következménye is lesz: gyülekezetek igénylik
a Rádiómisszió hanganyagait, és más kiadványait. Missziós és evangélizációs
szolgálatokra hívta meg Szeverényi Jánost több gyülekezet is.

Fotó: Hankó Szilamér